tisdag 9 augusti 2011

Jämställdhetsministern står upp för demokratin

(Publicerat i SLA 110809)
Äntligen vågar en minister ta ställning för könskvotering av styrelser till kommunala bolag.
Genast kontrar då ledaren i SLA med att jämställdhetsministern saknar verklighetsförankring.
Men all statistik visar tydligt att förslaget som kritiseras har sin grund i just hur verkligheten ser ut.
Ledaren väljer, i stället för att beakta verkligheten, en generalisering som utgår från att förändring innebär nackdelar respektive fördelar för skilda parter.

Vi liberaler utgår från att utveckling och förändring sker för att gynna var och en.
Vi erkänner varje individs kvalitet och ser det som ett allvarligt missförhållande när inte alla kompetenser tillvaratas.
Föråldrade strukturer som gör skillnad på folk och folk ska inte finnas i ett öppet, liberalt samhälle.

Förslaget som garanterar att både män och kvinnor blir representerade i kommunala bolag och styrelser vilar på demokratins grundpelare – alla människors lika värde och att de förtroendevalda ska spegla befolkningens sammansättning.
Det är vår politiska uppfattning att jämställdhetsministern därför har helt rätt i sitt förslag.
Dessutom är våra personliga yrkes- och föreningserfarenheter att såväl verksamhetens resultat som trivseln är bäst i de sammanhang där det råder god balans mellan könen.

Är det SLA:s ledares uppfattning att en styrelse med enbart män eller kvinnor bättre representerar befolkningen vill vi med all kraft bemöta denna.
Vi i Folkpartiet har i denna fråga en helt annan ståndpunkt.
Vi anser att såväl våra söner som döttrar, bröder som systrar liksom äldre och unga har kvaliteter att bidra med till utvecklingen av såväl kommunala som privata verksamheter i ett modernt samhälle.

Förslaget om att det max får vara 60 procent av ettdera könet i kommunala styrelser och bolag är mycket välkommet.

Mikael Wendt, FP
Gruppledare

Ulla-Britt Hagström, FP
Kommunpolitiker

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv