tisdag 12 maj 2009

Marit Paulsen - jordbruket måste förändras

Folkpartiet är Sveriges enda socialliberala parti

Civilkurage, öppna gränser, empati och förståelse för utsatthet Det är Folkpartiets kännetecken som du och jag tillsammans ska utveckla.

Inför Eu-valet har du flera alternativ för att stärka de socialliberala krafterna inom EU.
Rösta på en Folkpartist, kryssa Annika Beijbom.
Jag föreslår att du läser på, kontaktar och tar reda på mer om Annika Beijbom från Göteborg.
Här nedan en fråga som ger oss en liten del av vem Annika är och vad hon står för. Kontakta henne gärna på 0705-74 16 42 .

Fråga: Vad för slags frågor vill du helst arbeta med i Europaparlamentet? Vad vill du åstadkomma på området?
Annikas svar: Jag vill kämpa för den personliga integriteten och allas yttrandefrihet både inom EU och i resten av världen. Till veckan (tisdag 5 maj) röstar EP om Telekompaketet som kommer innebära inskränkningar i den personliga integriteten om det går igenom på fel premisser.
Som liberal måste jag värna integriteten, det är ett av våra kärnvärden. individen och individens rättighet gentemot till exempel orimlig myndighetsutövning. Nu har vi IPRED 1& 2 ordentligt på tapeten och sedan det som kallas ACTA. Det skulle kunna innebära att vid till exempel säkerhetskontrollen på en flygplats så skulle kontroll av t.ex. innehållet i din laptop kunna kontrolleras. ACTA-informationen har varit knapphändig. Här ligger en stor uppgift för alla liberaler - LUF inte minst!!
//
Min röst blir ett kryss på Annika Beijbom

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv