lördag 10 maj 2008

SD:s siffror är beklagliga

Att SD får fler anhängare är beklagligt. Det resultatet är en svidande kritik mot de etablerade partiernas dåliga förmåga att beskriva verkligheten. De allra flesta med invandrarbakgrund i Sverige arbetar och gör ovärderliga insatser i samhället, samtidigt finns det många med svensk bakgrund som saknar jobb och är bidragsberoende. Det är alltså inte invandringen som är ett problem – problemet är utanförskapet.

Jag har haft möjlighet att resa och möta människor runt om i Sverige liksom i ett flertal världsdelar. Jag konstaterar att våra villkor är långt ifrån jämlika. Det måste vi ändra!
Jag tror på ett starkare EU som gör rätt saker liksom ett reformerat FN där de mänskliga rättigheterna och demokratifrågorna lyfts fram ordentligt.

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är en nyckel till framgång även här. Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligt ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

onsdag 7 maj 2008

Obama, mitt självklara val

Glädjande att Obama vann igen. I North Carolina finns det många som delar min uppfattnig om vem som borde bli demokraternas presidentkandidat. Läs mer i SvD

måndag 5 maj 2008

Bra med invandring

En friare invandring är inte ett hot. Det är en möjlighet. Det är ingen välgörenhetsgärning. Det kan vara till fördel för alla parter. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och om internationell solidaritet. I slutändan handlar det om att skapa en öppnare, mer dynamisk och progressiv värld. Kloka ord av Phillipe Legrain i DN. Läs mer

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv