måndag 27 december 2010

Lärare behöver bra förutsättningar för elevernas skull

Folkpartiets skolpolitik sätter eleverna i centrum och skapar möjligheter för varje person att växa, forma sina egna liv och förverkliga sina drömmar.
Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Bra lärare är skolans viktigaste resurs och särskilt elever med inlärningssvårigheter behöver välutbildade speciallärare.

Folkpartiet kommer därför att fortsätta ta strid för att de små särskilda undervisningsgrupperna, med utbildade speciallärare, ska finnas för de elever som behöver detta i Skövde.

Studier gjorda både i Sverige och internationellt visar att det är kvaliteten i den lärarledda undervisningen som visar sig ge bäst avtryck i form av ökade kunskapsresultat hos eleverna. Var och en förstår att minskad tid för planering och uppföljning sänker lektionernas kvalitet.

Folkpartiet ifrågasätter starkt en generell förändring av lärarnas arbetstid till 40-timmarsvecka (idag 45) och i synnerhet om det samtidigt betyder ökad undervisningstid. Det minskar lärarnas tid för planering, uppföljning och individuellt elevstöd, vilket riskerar att bidra till sänkt kvalitet och sämre kunskapsresultat.

Istället behövs helt andra åtgärder, som går i precis motsatt riktning. Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget – undervisning – och de arbetsuppgifter som hör till det, t ex förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.

Det är vår absoluta uppfattning att de extra 13,5 miljoner som fullmäktige beslutat om för att rätta till strukturella lönefel bland Skövdes lärare inte på något vis ska kopplas till någon förändring av lärares arbetstid. Beslutet i fullmäktige togs för att göra en nödvändig ”extra lönesatsning på prioriterade grupper enligt lönekartläggningen” – ingenting annat.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv