lördag 18 april 2009

Fler liberaler i EU.parlamentet

Jag lyssnar på Mae Liz Orrego Rodriguez från Stockholm.
Hon är uppvuxen på Kuba där hon levt utan mänskliga rättigheter och demokrati. Ingen ska behöva uppleva det. De liberala värderingarna behövs i EU: fri rörlighet, fri abort och avskaffat jordbruksstöd förtjänar en plats på dagordningen.

Mae Liz är mycket kunnig och engagerad, inspirerande och en bra kandidat till EU-parlamentet. Rösta 7 juni, rösta liberalt, rösta på Folkpartiet.

Vi har många bra kandidater varav Mae Liz är en. Läs mer om hennes tankar www.maeliz.se

Cleas Jägevall informerade om Tibro kommun

Tibro klarar sig bra i lågkonjunkturen. Glädjande, för alla och särskilt för oss i hela Skövderegionen. Här skapas nya arbetstillfällen mitt i krisen. I natt kom det nya uppgifter från England och USA som visar på försiktiga tecken till att lågkonjunkturen bromsat in och snart kommer att vända. Tidigare, långt tidigare, än vad alla trott.

Om framtiden vet ingen men en sak är säker det kommer en ny högkonjunktur och då ska vi vara med från start. Därför måste vi satsa på riktiga jobb nu.

fredag 17 april 2009

Fler ansluter i saklig kritik mot regeringens Vår-propp

Idag skriver Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, på Politikerbloggen att svensk politik drabbats av ett systemfel. Han presenterar samtidigt en egen åtgärdsplan för regeringen - en plan som handlar om fordonsindustrin och dess överlevnad samt dess betydelse och möjligheter med en positiv påverkan för konsumtionen i landet.

Min kritik bygger på att regeringen slår in på en obegriplig bidrags- och passivitetslinje samtidigt som man inte tar tag i de klassiska åtgärder som historien upprepade gånger visat oss fungerar för att lyfta människor och ekonomin ur lågkonjunkturer.

Här kommer fler förslag från andra håll som det ligger mycket i.

MEdia har också ett ansvar att lyfta viljan och tron hos människor. Positiva tecken får marginellt utrymme i svensk media.

torsdag 16 april 2009

Analytiker från OECD och jag är överens

Redan igår skrev jag kort om att jag tycker att Anders Borg (M) är en bra finansminister, men att jag är kritisk till regeringens brist på handlingskraft i det läge vi befinner oss i just nu. Upprepade gånger har det visat sig genom historien att i lågkonjunktur ska offentliga satsningar på infrastruktur och direkt arbetsgynnande åtgärder genomföras - inte praktik och jobbsökarkurser. Ett utvidgat ROT-avdrag skulle exempelvis kunna häva krisen inom byggnadssektorn. Saklig kritik är inte detsamma som att döma ut allt som en regering gör. Jag tycker således att Alliansregering gör mycket bra, har åstadkommit en hel del sunda förändringar, men att fokus just nu är felaktigt, trångsynt, kortsiktigt och uppvisar rädsla mer än handlingskraft och framtidstro.

Politiker utan framtidstro är livsfarliga för vår värld.

måndag 13 april 2009

Straff och brott

Vad är det som gjort det möjligt att begå brottslighet inom ramen för sin yrkesverksamhet utan att straffas för det? I Sverige tror jag att det handlade om någon lagstiftning som ändrades i början av 70-talet efter en misstänkt ekonomisk svindel inom Postverket. Då togs tjänstemanna-ansvaret bort, så att man inte blev personligt skyldig för kassaräkningsfel med mera. Jag tror det var ett stort misstag. Med säker penninghantering kan det ansvaret vara kvar.

Två läsvärda artiklar i dagens Aftonblad med anledning av dessa frågor. Den ena och den andra.

söndag 12 april 2009

Riksdagsbloggar klart intressanta

DN gör stor affär av att många riksdagsmäns bloggar inte kommenteras eller läses av så många. Vänd på det. Många bloggar läses av VÄLDIGT många.
Carl Bildt, Fredrik Federley är två exempel på några som läses av väldigt många.
Rubriksättarnas jakt på sensationsrubriker urvattnar nyhetsvärdet på det mesta är väl mer relevant i sammanhanget.....

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv