lördag 14 juni 2008

Bottenrekord för sossarna

När man saknar politik försöker man lura folk med skitsnack. Hur seriöst känns det. Socialdemokratin är i spillror. Paniken sprider sig.
Inte på ett enda område finns det något nytänkande inom socialdemokratin. Då bygger de ett luftslott för att ge sken av att vara något som inte existerar.
Sossarna vill som vanligt leka storebror och bestämma över människor Just den tydliga attityd som genomsyrar deras politik är förringandet av att vi människor inte är kapabla till att göra egna val.
Sveriges folk har fått nog av lögner.
Alliansen sitter säker oavsett hur många opinionsmätningar som visar på övertag för vänstern.
Regeringens höstbudget kommer att räta ut frågetecknen för de som fortfarande tvivlar.

torsdag 12 juni 2008

Ekonomiskt tillskott till Rydskolan i Skövde

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att ge skolnämnden i Skövde 2 miljoner ytterligare, varav den absoluta merparten (1,8 miljoner) ska gå till Rydskolan för att klara ut den akuta situationen där. Folkpartiet var först ut bland de politiska partierna att lägga fram detta krav. Vi är nu glada att övriga har anslutit sig. Jag blir dock bekymrad när jag läser kommentarerna från skolnämndens ordförande i dagens lokaltidning. Vi får se vad som händer...

onsdag 11 juni 2008

Civilkurage

Jag vet naturligtvis inte allt i detta fall, men generellt så uppskattar jag personer med civilkurage att ta konsekvenser av när något är fel. OM fler gör det så kan vi återupprätta respekt och personligt ansvar i kombination med gemenskap och individuell frihet.
Socialtjänsten måste agera utifrån barns rättigheter och ALLTID utifrån ett barnperspektiv.
Maktmissbruk ska alltid bekämpas. Läs mer om ett exempel från Nepal.
Somliga byråkrater (tjänstemän) företräder en fullständigt osympatisk medmänsklighet. Skäms!
Heder åt alla politiker som omprövar tidigare beslut när det finns skäl till det. Det kallas verkligt mod!
NU ser vi fram mot Sveriges matchlördag.

I dag avgörs Rydskolans framtid

I dag fattas beslut i Skövdes ksau, där folkpartiet ännu inte är representerat, om resurstilldelningen för Rydskolan höstterminen 2008.
Folkpartiet har i artiklar och intervjuer fört fram alla barns rätt till en likvärdig skola och grundligt tagit reda på fakta kring Rydskolans akuta situation.
Därefter har vi föreslagit att Rydskolan tillförs 1,8 miljoner kronor, vilket räcker till att behålla den klasstorlek och det antal klasser vi rekommenderar samt löner för drygt fyra lärartjänster som behövs för att garantera eleverna lagstadgad undervisningstid.
Vårt förslag har sin grund i dessa två frågeställningar:
- Vilken kommun vill vi vara för våra invånare?
- Vilken skola vill vi erbjuda?
Vi anser att kvalitet är möjligt att förena med både kostnadseffektivitet och alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Att Rydskolan historiskt har haft en högre kostnad per elev jämfört med övriga skolor i kommunen är riktigt. Låt oss samtidigt fastslå elevernas goda resultat i jämförelse med andra jämförbara skolor i landet. Fortsatt tillgång av kunniga lärare och tillräckligt många vuxna förebilder framstår därmed som nödvändigt även för framtiden.

Akut situation
Den akuta situation som snarast måste få en lösning handlar om höstens elever i årskurs 8 och 9. De måste ges fortsatta rimliga förutsättningar att nå grundskolans mål. Klasserna på Rydskolans högstadium bör för läsåret 2008-2009 således vara:
- Åk 7 – tre klasser (överensstämmande med skolnämndens tidigare beslut)
- Åk 8 – fem klasser (skolnämndens tidigare beslut är sammanslagning till fyra klasser)
- Åk 9 – fem klasser (skolnämndens tidigare beslut är sammanslagning till fyra klasser)
För Skövdes del är Södra Ryd den enda kommundel som finns med i sammanställningen över Sveriges kommuners utanförskapsområden. Det är i sig en tydlig indikation på att det finns starka skäl för att satsa extra resurser på skolan där.
Vi anser att utanförskapsperspektivet inte tillräckligt kompenserats vid resursfördelningen mellan skolorna i kommunen.
Folkpartiet har i månader drivit denna fråga internt inom allianspolitiken; samtliga har varit informerade om vår ställning.
Vi talade tidigt om att vi inte avser att spräcka alliansen, men att vi inte kan stå bakom de föreslagna neddragningarna på Rydskolan.
Vi har känt det som en skyldighet att för Skövdeborna redogöra för vår uppfattning. Och jag vill passa på att tacka för det fantasiska gensvar vi fått för vår hållning.
Det känns bra att alla partier nu uppenbarligen är överens i sakfrågan; heder åt de lokalpolitiker som har omprövat tidigare ställningstaganden.
Det som känns mindre bra är påhopp om populism och långbänkar om formalia samt egna varianter av samma lösning från övriga partier.
Folkpartiet har i denna fråga agerat mot bakgrund av ett enda skäl: alla barns rätt till en likvärdig skola!
Jag hyser en stark förhoppning om att ksau i dag tar ett enigt och klokt beslut om Rydskolan.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv