torsdag 24 september 2009

Vi har bara ett Sverige

Dilsa Demirbag-Sten skriver återigen på ett sätt som tydliggör hennes viktiga roll som debattör och förnyare av ett Sverige som måste bli vänligare. Dagens artikel på DN Debatt är fullkomligt lysande och upplysande!

Vi har bara ett Sverige, vi har bara en lagstiftning, vi har genom demokratiska beslut enats om att de som lever sitt liv i Sverige är svenskar. Vi är många som har olika bakgrund, så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Jag tycker att vi ska sluta dela upp människor i grupper, det känns fel och skapar problem istället för lösningar. Samtidigt måste vi förtydliga att vi är ett land med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för var och en. Det kräver ett samtal med ömsesidig respekt och tydlighet. Religionsutövning eller tillhörighet får aldrig accepteras som någonting som står över de demokratiskt fattade besluten i vårt land.

Folkpartiet Ditt Val

söndag 20 september 2009

Rösta i kyrkovalet

Den 20 september är det kyrkoval. Alla som har fyllt 16 år och tillhör Svenska kyrkan har rösträtt. Använd den - gå och rösta! Välj någon som delar dina värderingar. Då blir kyrkan mer som du vill ha den.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv