lördag 15 mars 2008

Klart att människan bebor jorden

Jag har ingen fundering på att föreslå en utarmning av det mänskliga inslaget på denna planet. Tvärtom så behöver vi agera för att vårda vår planet. Här ska och kan vi leva, länge och bättre med varandra, genom en smart, hållbar och väl anpassad globalisering.
Jorden utan människor känns mycket avlägset.....

Grattis, Christer Sjögren - du vinner!

De flesta tipparna i olika media vågar inte tänka bort och inte heller utse Sjögren till vinnare. Jag gör det.

När vi var i Israel med Charlotte 1999 var det ingen som vågade hålla med när jag sa att vi (Sverige) skulle vinna. Herrey´s och Abba var också stora överraskningar. Carolas vinst med "Fångad av en stormvind" var förväntad, men blev inte lika självklar som de övriga svenska Eurovisionsvinsterna.

"I love Europe" är tydlig och ett så solklart val för en bred publik att den kan gå hela vägen.

Årets stora skrällvarning är utfärdad: Christer Sjögren. Om ett dygn vet vi....

Utom all tvekan är att vinnaren kommer från genuin svensk schlager och dansbandstradition.......Pirrigt för Charlotte Perrelli och Christer!

fredag 14 mars 2008

Vinner Charlotte?

Charlotte P gör alltid bra insatser när det gäller. Hon är ett riktigt proffs. Det är också Christer Sjögren som jag tror kommer att överraska många, liksom Sibel.
Troligaste vinnaren är Charlotte, Sanna och BWO räcker troligen inte.
Linda Bengtzing, Nordman, Rongedahl, Amy Diamond och Frida kommer att bli fligtigt spelade och uppskattade i svensk radio och av dess lyssnare.

Det måste hända nu

Ett antal studier som publicerats visar en samstämmig bild av att klimathotet kan avvärjas. Den pågående uppvärmningen av jorden kan hejdas!

Metoderna finns redan, så jag vågar påstå att vi har en god chans att lyckas - om vi börjar i tid.

NU verkar det som om EU är på G.

Fildelning; för eller emot?

När svenska Polar Music Prize delar ut sitt pris för att upphovsmän i våra grannländer på andra sidan Östersjön ska kunna organisera sig och förhindra piratkopiering hörs inga kritiska röster. Rimliga rättigheter är det allmänna omdömet.
När piratkopior säljs på marknader kring medelhavet handlar turister utan att blinka, när samma piratkopior säljs på svenska torg håller flertalet med om att det är olagligt och därmed också fel. Dubbelmoral.
När någon har en bra kopieringsanläggning - en dator - och den är ansluten till internet så anser en grupp människor att det är helt legitimt att vidarebefordra andra människors arbete utan att inhämta deras tillstånd. Märkligt!
Att kommersiella "The Pirate Bay" talar för något annat än sina egna vinstintressen är det förhoppningsvis ingen som går på.
Läs mer

Försäkringsbedrägeri bland arbetssökande

Måste arbetslösa ta de jobb som erbjuds? Mitt principiella svar är ja; alla som är friska och kan arbeta ska göra det. När jag anför det rimliga i att flytta för att få jobb, är min bevekelsegrund att ingen ska kunna välja att stanna kvar på hemorten av egoistiska skäl och leva på det som andra skrapar ihop, när det finns arbete någon annanstans.
Att vägra ta ett jobb och istället utnyttja det allmänna försörjningssystemet, är inget jag skriver under på. Sedan finns det förstås de som har nedsatt arbetsförmåga och som av andra skäl inte kan ta ett erbjudet jobb; dessa ska få det stöd de har rätt till.

torsdag 13 mars 2008

Alla barns rätt till allsidig undervisning

Enligt en doktorsavhandling undantas fler än var fjärde utlandsfödd flicka från viktiga undervisningsmoment i skolan.
Så kan vi inte ha det!
Varje barn som går i svensk skola ska garanteras en allsidig undervisning. Det står i skollagen.
Möjligheten att välja bort viss undervisning av religiösa och kulturella skäl känns därför mycket tveksam.
Alla elever har samma rätt att lära sig simma, deltaga i idrottslektioner, få insyn i olika livsåskådningar och religioner samt tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisning.
Jan Björklunds och Nyamko Sabunis förslag om att ta bort undantagsregeln, som gör det möjligt för föräldrar att hindra deras barn att ta del av en allsidig undervisning, berör en mycket viktig grundpelare i bygget av ett enat samhälle.
Som rektor har jag upplevt när föräldrar, religiösa ledare och skola samverkat med gott resultat för att elever med olika religionstillhörighet och skilda kulturbakgrunder ska kunna deltaga i samma idrotts-, samlevnads- och religionsundervisning.
Men en långtgående hänsyn får inte bli det samma som negativ särbehandling, där barn undantas från sina rättigheter till god hälsa och utbildning.
Vi måste värna demokratins grunder och vara stolta över att Sverige är ett fritt land där varje myndig person har rättighet att välja sin egen väg i livet utifrån kunskap och erfarenhet.
Jag vill medverka till att bygga ett samhälle där alla är välkomna och jag tänker motverka en utveckling där människor segregeras och subkulturer utvecklas.

onsdag 12 mars 2008

Skattetrycket lättar

I jämförelse såväl inom som utom Sverige så minskar nu skattetrycket, fler får arbete och klarar sig bättre på egen hand. Danmark toppar nu skattetryckslistan.

Arbetslösheten fortsätter minska

Sveriges regering och företagare har lyckats vända trenden- och den håller i sig. Arbetslösheten fortsätter att minska. Allt fler får jobb.
Det är nu dags att göra något åt villkoren för de som studerar på heltid. De som har möjlighet och ork att studera och arbeta samtidigt har naturligtvis fått det bättre, men det kanske inte är meningen??

Bra, Magnus Andersson om miljöpolitik från C

Vi är många som engagerar oss i klimat, miljö- och energidebatterna. Det är bra. Att olika perspektiv lyfts fram tror jag vi alla vinner på. Hursomhelst, är vi beroende av energi och vi vill att den ska ha så låga utsläpp av växthusgaser som möjligt. Jag vill därför att vi satsar på mer förnyelsebar energi samtidigt som vi ska använda kärnkraft på ett klokt sätt även i fortsättningen.
För mig är det inte antingen eller utan både och.

Skönt att det finns fler som är beredda att öppna ögonen och se nuläge och framtid. Magnus andersson skriver idag mycket tänkvärt på DN debatt om Centerpartiets misslyckade miljöpolitik ur ett historiskt perspektiv. Kör på Magnus!

Nya segrar för Obama

Som ivrig Barack Obama- anhängare är det glädjande att se hur han vinner igen och igen. Snart måste det väl ändå stå klart för demokraterna att han är USA:s chans att få en demokrat till Vita Huset.
Läs mer

Casting för programledare

Jag har uppskattat många av de program som Stina Lundberg Dabrowski gjort genom åren. Balanserade, personliga intervjuer är det jag tänker på i första hand. Därför blev jag ledsen och besviken när jag med förväntan tittade på det första debatt-programmet denna säsong med Stina som programledare.

Gjordes inget test? Denna typ av program är ingenting för dig Stina - i all välmening. Precis som en sångare inte kan sjunga vilken genre som helst så kan en TV-profil inte leda vilken typ av program som helst. Eller är det dålig ledning som ligger bakom det hela?

Jag ser fram emot nya stunder i TV-soffan där Stina får komma till sin rätt och nya debattprogram med ledare som klarar den uppgiften.

Konstig debatt om amning och alkohol

Att vara förälder är underbart och ansvarsfullt. Därför känns debatten om amning och alkohol missriktad. För att kunna ta sitt ansvar som förälder krävs det att man både som kvinna och man agerar nyktert (oavsett om man är ensamförälder eller ingår i en vuxenrelation av något slag).

En gravid kvinna kan skada sitt barn genom att dricka alkohol under graviditeten, det är de flesta överens om. Om barnet tar fysisk ska eller inte om mamman dricker alkohol under tiden som hon ammar råder det däremot delade meningar om.

Min inställning är att det alltid är lättare, tryggare och smartast att utöva föräldraskap i nyktert tillstånd. En anledning så god som någon för att avstå alkohol som förälder.

tisdag 11 mars 2008

Svenskar redo för globalisering

Allt fler svenskar är positiva till att flytta för att få jobb. Rörlighet är en viktig grundinställning för att ta del av den möjlighet som globaliseringen utgör.

Bravo, Nyamko!

Kunskap behövs och är avsedd att göra livet bättre och enklare för alla. Folkpartiet lyfter fram detta faktum i allt fler sammanhang och det behövs.

Man ska veta sina rättigheter och skyldigheter, likabehandling, jämställdhetsfrågor, vår syn på hur man fostrar barn och så vidare. Det är den typ av information som man tidigare har kunnat få inom ramen för SFI, men som man tog bort när man gjorde SFI till en renodlad språkundervisning, säger den folkpartistiska integrationsministern Nyamko Sabuni.
Läs mer

Mer pengar till tullen från regeringen

Finansminister Anders Borg meddelar att tullen ska få mer pengar i vårbudgeten, Det är bra!
Orosrapporter har visat på nedläggningar, men nu hoppas vi att det bara varit skrämskott. Facket rasar mot tulledningen.

Vi måste hjälpas åt att bekämpa missbruket och brottsligheten.Det kräver fler poliser och en stärkt tullverksamhet samt informationsverksamhet och kunskapsspridning i förebyggande syfte. Snabba åtgärder för dem, främst ungdomar, som är på väg att inleda ett missbruk, vård och behandling för dem som har fastnat i missbruket.
Det handlar i grunden om respekten för det mänskliga livet. Vi måste göra allt för att minska brottsligheten som följer i spåren av den utbredda langningen och illegala handeln. Med en ny och handlingskraftig politik mot alkohol- och narkotikamissbruket kommer vi att lyckas.

Friskolor och föräldrars ansvar att skolplikten fungerar

Friskolorna tappar ansökningar i Stockholm. Naturligtvis varierar kvaliteten på dessa precis som mellan olika kommunala skolor. Berusningen kring att de fristående skolorna alltid skulle vara bättre börjar kanske lägga sig.

När föräldrar ger signaler om att skolan inte är viktigare än att den privata ekonomin styr genom att ledigheter tas ut för nöjesresor på andra tider än de ordinarie skolloven sänker de sina barns rätt och möjligheter till utbildning. Många gånger tror jag att föräldrarna är omedvetna om vad som står i skollagen och att skolhuvudmannen är för dåliga på att sätta ner foten och tillämpa den.

1 § Barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte ifråga om barn, som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

2 § Barn skall fullgöra skolplikten i grundskolan, särskolan eller specialskolan.

11 § Varje barn, som fullgör skolplikt inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom eller på något annat sätt,skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

15 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt.

16 § Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Upplysning behövs för att ge alla barn rätt till en allsidig utbildning.
Samverkan mellan hem och skola behöver utvecklas.

Kommundelsstämma i Skultorp

På måndagkvällen besökte jag Skultorp, en av tätorterna inom Skövde kommun, för att lyssna på vilka frågor som är angelägna för invånarna i just den delen av vår kommun. Det är fullmäktiges presidie som håller i dessa möten. Jag är ordförande i fullmäktige i Skövde och med mig denna kväll var Monica Green (s) som är 1:e vice ordförande och kommundirektören Håkan Ahlström.
Äldreboende, stöd till anhörigvårdare, underhåll av kommunens vägar och fastigheter, planering och underhåll av park-, torg- och grönområden samt hur olika strövområden och badplatser sköts var uppe. Ett förslag om att påverka Västtrafik att lägga till Skultorp som en station med på- och avstigning för resande med regionaltågen lyftes också fram.
Kommunens tjänstemän arbetar nu med att se över senior- och äldreboenden i hela kommunen och i morgon onsdag redovisas det uppdrag som jag, genom KSAU, gett tjänstemännen att utreda kommunens samtliga friluftsbad för att föreslå åtgärder för underhåll, utveckling eller eventuell nedläggning av desamma.
Nästa kommundelsstämma hålls i Södra Ryd.

måndag 10 mars 2008

Polisen ska göra polisarbete

Renodla arbetsuppgifterna för polisen och öka antalet civilanställda för administrativa tjänster. Det vinner alla på. När polisen inte har nödvändiga resurser kan de inte synas ute i vardagen. När det saknas poliser så minskar vår tillit till samhällets förmåga att upprätthålla lag och ordning. Det är mycket allvarligt! Då ökar risken för korruption, kriminalitet och att medborgarna sluter sig samman i olika grupperingar för att ta lagen i egna händer. Folkpartiet säger nej till en sådan utveckling.
Det är dags att upprätta närpolisen. För att lyckas med sitt arbete behöver polisen god kännedom om närområdet. Jag vill att polisen ska finnas nära oss medborgare, så att du och jag kan känna trygghet var vi än bor.

Rektorer och skolchefer bryter mot skollagen

Sedan 2001 ska rektorer och förskolechefer begära in utdrag ur belastnings-­registret när de anställer personal.
Det gör de inte, enligt en undersökning som nu lyfts fram. Naturligtvis ska det inta vara så. Lagar är till för att skydda och ska följas.

Sänkt skatt och politikerkris

SvD skriver om politikerkrisen. Hur ska fler lockas? Ta´t lugnt, det kommer att ändra sig som så mycket annat.
Reinfeldts löfte om sänkt skatt skapar rubriker även idag måndag.
Bränderna på östermalm i Stockholm är förfärliga. Inte blir det bättre av att aktivister säger sig stå bakom.
Enligt Demoskop är både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna på väg ut ur riksdagen. Läs mer i SvD. Sverige blir således allt mer liberalt och mittenorienterat. Vem tror att det håller som en trend att lita på?

söndag 9 mars 2008

Jan Björklund och Martin Ingvar räddar svensk skola

DN debatt skriver hjärnforskaren Martin Ingvar idag. Hans kritik och synpunkter är något som jag hoppas att skolminister Jan Björklund tar till sig och samtalar med högskoleministern Lars Leijonborg om. Martin Ingvar inleder med:
Våra flummiga modeller för inlärning saknar helt grund i vad vi i dag vet om hjärnan. I dag kan du bli lärare för de minsta barnen utan att ha en aning om hur man lär dem läsa. Unga lockas dessutom att välja bort språkundervisningen vid den tid i livet när hjärnan är som bäst lämpad att ta till sig främmande språk. Ett resursslöseri som saknar motstycke. Vi har också världens sämsta betygssystem som entydigt diskriminerar pojkar från arbetarklassen.

Jag arbetar själv som rektor och kan inte annat än hålla med Martin Ingvar. Hur kunde det bli så fel? Under åren 1984-2000 var jag egenföretagare och när mitt aktiva val var att återgå till skolan blev jag chockad av vad jag såg. Min allvarligaste kritik riktar jag gentemot lärarutbildningens utveckling under 20-årsperioden 1987-2007. Nu har jag förstått att det börjar svänga om igen. Inte en dag för sent!

Bli politiker

Samhället behöver dig - du behöver samhället - du är en del av en större gemenskap. Sitt inte i köket och klaga, gör något. Allt fler behöver tala om vad de tänker och tycker. Ledsamt är att läsa dagens artikel i SvD.

Obama vann över Clinton

Yippie! Med glädje tar jag emot nyheten att Barack Obama segrat än en gång över Hillary Clinton. Det verkar bli som jag hoppas, Obama som demokraternas presidentkandidat och sedan Vita Huset. Läs mer

VAB-fusket finns kvar

I dagens DN kan vi läsa att fusk med föräldrapenning är mindre än misstänkt. Bra! däremot så är VAB-fuskandet så stort som 10 procent. Det blir mycket pengar som betalas ut för fel ändamål. Ledsamt...

Bomber gör oss osäkra

Aftonbladet bevakar utvecklingen i Stockholms innerstad. Det gör mig ledsen att ta del av nyheten om explosionen i morse i Stockholm. Vi ska kunna vara trygga och slippa sånt här. Hoppas att det finns en "naturlig" förklaring till det som händer. Läs mer

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv