fredag 10 september 2010

En halv miljard till skolhälsovården

Svenskarna är bland dem som mår bäst i världen, men våra unga är bland dem som anser sig må sämst.
Till stor del beror ungas ohälsa på att de mår dåligt psykiskt.
Det krävs stora insatser för att vända denna utveckling, inte bara från sjukvården.
Folkpartiet vill stärka elevhälsan i kommunerna och kommer under nästa mandatperiod ta initiativet till en handlingsplan för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar.
Skolan spelar en central roll när det gäller att upptäcka och möta unga med psykosociala problem.
Därför vill vi satsa en halv miljard kronor på landets skolhälsovård. Den insatsen ger 1 000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.
Din röst på Folkpartiet är en röst på någon som reagerar när något är fel.

torsdag 9 september 2010

Gasa på med biogas


idag skriver jag tillsammans med flera av min Folkpartivänner:

Biogas har som energiform en enorm potential, och är strategisk för utvecklingen bort från beroendet av fossil energi. I Västra Götaland finns många kommuner och bolag som ligger långt framme i utvecklingen av biogas från en nischprodukt till en betydelsefull del av svensk energibalans. Västra Götalandsregionen har verkat kraftfullt för att främja utvecklingen av biogasproduktion och –användning i regionen, men nu är det tid att vässa ambitionsnivåerna ytterligare.

Med en omvald alliansregering har Västra Götalandsregionen ett gyllene läge för att stärka regionens position i strävan efter att ersätta den fossila energin.

Alliansregeringen har tagit beslut om en supermiljöbilspremie. Det är spetsteknik som gäller, en utsläppsnivå på 50 g koldioxid per kilometer, jämfört med de 120 gram som gäller för dagens miljöbilsdefinition. Premien kommer att vara teknikneutral och det talas mest om elbilar och hybridfordon. Vi hoppas också mycket på elbilstekniken, men i realiteten bedömer vi att den teknik som först får ett uppsving tack vare supermiljöbilspremien blir biogasfordonen.

Energiöverenskommelsen från i våras ger äntligen energibranschen långsiktiga spelvillkor. Kärnkraft, vattenkraft och förnybar el tillsammans med olika former av bioenergi ger en ekonomiskt och miljömässigt bärkraftig energimix, med begränsade koldioxidutsläpp.

En omvald alliansregering kommer, som ett nästa steg, att utveckla en nationell biogasstrategi. I den processen behöver vi västsvenskar driva de frågor som vi kan bäst. Rötning av avfall från jordbruk, hushåll och livsmedelsindustri är en viktig källa till biogas, inte minst i Västra Götaland med vår näringslivsstruktur. Förgasning av skogsavfall har dock en än större potential, och där ligger Västsverige, i praktiken Göteborg Energi i samarbete med Eon, i framkant.

Det är också här i Västsverige som fordonsindustrin finns. Energimyndigheten vill i sitt förslag till sektorsövergripande biogasstrategi (2010-08-30) prioritera uppgradering av biogas till fordonsdrift framför andra användningsområden, med fokus på gasdrift för stora fordon i stadstrafik. Vi vill poängtera att gasdrift av personfordon inte längre är någon marginalteknik. Som exempel finns i Italien över en halv miljon gasfordon – även om den gas de körs på är fossil.


I Västsverige har vi tagit ett stort miljökliv framåt genom den allt ökande inblandningen av biogas. En lösning som gynnar miljön samtidigt som vi löser stora avfallsproblem.

Poängen är: ska svensk fordonsflotta ska bli fossiloberoende till år 2030, som regeringens vision lyder, krävs en aktiv uppmuntran av gasdrift – bland andra driftsformer – även av personfordon och lastbilar för långa transporter.

För att stärka Västra Götalands ställning ytterligare behöver vi vässa verksamheten också på hemmaplan. Utvecklingen av distributionsnät är viktiga, teknikutvecklingen är viktig, men vår bedömning är att allra viktigast är att få fart på produktionen av biogas. Fordonstillverkare och transportföretag måste kunna känna trygghet i att det finns biogas att tillgå, för att de ska våga satsa på miljövänlig teknik.

Vi tror på större regional samverkan inom Västra Götalandsregionen. Vi tror på saminvesteringar i anläggningar för att säkra tillgången till avfallsråvara, utnyttja stordriftsfördelar och minska riskerna för ingående aktörer. Kommuner och bolag runt om i regionen ska inte behöva lösa alla problem kring hanteringen av det organiska avfallet var och en på egen hand.

Vi tror också på ett strategiskt arbete på regional nivå för att stödja optimering och teknikutveckling med syfte att öka produktion, kvalitet och effektivitet i befintliga anläggningar i regionen.

Nästa mandatperiod måste innebära det verkliga genombrottet för att bryta fossilberoendet i fordonssektorn. Allt talar för att en av de viktigare nycklarna ligger i biogastekniken, och Västsverige ska behålla ledartröjan i den utvecklingen.

Helena Holmberg (FP) Göteborg
Vice ordförande miljönämnden, kandidat till Västra Götalandsregionen

Anita Brodén (FP) Sollebrunn
Riksdagsledamot

Eva Flyborg (FP) Göteborg
Riksdagsledamot

Morgan Hjalmarsson (FP) Borås
Kommunalråd

Lars Tysklind (FP) Strömstad
Riksdagsledamot

Mikael Wendt (FP) Skövde
Ledamot Kommunstyrelsen, kandidat till Västra Götalandsregionen

tisdag 7 september 2010

Dagens bloggtips 8 september

Karin Långström Vinge skrev igår så bra på sin blogg att jag vill tipsa om det idag!

Gårdagens blogg är alltså dagens bloggtips...

Varsågod!

Socialsekreterare till varje skola

(Publicerat i SLA tisdag 7 september)
Alla skolor ska ha en socialsekreterare som ingår i skolans elevhälsoteam.
Folkpartiet anser att varje skola ska ha en socialsekreterare, med skolan som sin arbetsplats.
Genom detta så avdramatiseras kontakterna med socialtjänsten för både skolpersonal, föräldrar och elever.
Idag upplevs samverkan mellan skola och socialtjänsten ibland som problematisk, det vill vi ändra på, så ska det inte få vara i Sverige.
Genom ett tätt förebyggande samarbete mellan skola och socialtjänst underlättar vi också när det gäller tidiga insatser för barn som annars riskerar att drabbas av fortsatta problem i livet.
Tydliga vinnare i detta förslag är barnen och det är för deras skull vi ska ha världens bästa skola, eller hur?

Rösta för barnens bästa i höstens val.

Mikael Wendt (FP)
P.S. På bilden ser du min lekskolegrupp i Göteborg 1961. D.S.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv