fredag 14 mars 2008

Försäkringsbedrägeri bland arbetssökande

Måste arbetslösa ta de jobb som erbjuds? Mitt principiella svar är ja; alla som är friska och kan arbeta ska göra det. När jag anför det rimliga i att flytta för att få jobb, är min bevekelsegrund att ingen ska kunna välja att stanna kvar på hemorten av egoistiska skäl och leva på det som andra skrapar ihop, när det finns arbete någon annanstans.
Att vägra ta ett jobb och istället utnyttja det allmänna försörjningssystemet, är inget jag skriver under på. Sedan finns det förstås de som har nedsatt arbetsförmåga och som av andra skäl inte kan ta ett erbjudet jobb; dessa ska få det stöd de har rätt till.

3 kommentarer:

skvaller sa...

Men snälla Mikael Wendt, -ingen anser att fusk är okej! Vi "förstår" de allra flesta av oss att, alla blir drabbade på något sätt vid sådant förfarande.

Problemet är att försäkringskassa betalar för läkare att friskförklara.

Problem att flytta dit jobben är, är inte problemet! Problemet ÄR att jobben saknas.

Enkelt förklarat: -hade alla varit städare av någon form så hade vi kunnat utplaceras vid behov.

Ingen vill vara sjuk eller bli nedvärderad och leva på SOCIALA.
Alla vill vara jetsetare och få pengar av pappa.. eller äga VOLVO.

Grundlagen säger att staten ska bidra varje enskild individ att stå på egna ben. Men får inte under några omständigheter bli "storebror"!

Detta har jag kämpat för.

Så klart och tydligt min vän,

Läkarna är köpte på förtroendebasis, jobben saknas efter var individs förutsättning. Pga Kunskapsbrist eller fysiska hinder. Socialbidrag innebär "restraining order" eller förhinder att utvecklas.

Skvaller på Nyhetspalaset!

Maria Vosa sa...

Har du tittat på de "jobb" arbetsförmedlingen kräver att man ska söka? Inte sällan är det tjänster man vet att man inte har en snöflingas chans i en vulkan att få. För många akademiker och högutbildade är verkligheten så att arbetsförmedlare, dels utifrån okunskap, dels utifrån kvantitetskrav på sin egen arbetsplats, kräver att man söker jobb där man inte når up till de grundläggande behörighetskraven.

En god vän till mig som disputerat inom ekonomi förväntades söka ett lektorsjobb på teologen. Han visste att han skulle sållas bort efter en sekund eftersom han inte hade behörighet, men tvingades skicka en ansökan och ringde upp prefekten på enheten och bad om ursäkt för att han kastade bort deras tid på detta sätt.

Jag arbetar deltid i rekryteringsenheten på ett universitet där arbetsbördan blivit tre gånger så stor för att akademiker tvingas söka alla tjänster, trots att de inte kan få dem. Vad det kostar i extra tid för administrationen kanske är tänkt som en arbetsmarknadsåtgärd?Det är säkert motsvarande inom många andra branscher.

Faktum är att varenda kollega jag har som har fått jobb har skaffat det på egen hand, med kontakter, nätverk och kompetenshöjning helt på egen hand. Arbetsförmedlingen har endast "hjälpt till" med att sätta käppar i hjulet för att man inte tillhört rätt kvotgrupp och ta upp tid. Myndigheten lever kvar i 1980-talet och är inte kapabel att verkligen förmedla jobb. Istället är hela enheten en enda stor arbetsmarknadsåtgärd att hålla en stor grupp okvalificerade människor sysselsatta.

Jag har make och två barn. Om jag erbjuds jobb i en annan del av landet ska jag ta det då? Ska min man säga upp sig och bli arbetslös för att kunna flytta med. Vi är männsikor med familj, inte schackpjäser på ett spelbord för företagen.

RonnyBGoode sa...

Vad är din inställning till att riksdagsledamöter som avgått med pension kan vägra att börja jobba för att i stället utnyttja sin pension? Vill du försvara detta? Kan du tänka dig hårdare krav i detta fall?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv