tisdag 11 mars 2008

Friskolor och föräldrars ansvar att skolplikten fungerar

Friskolorna tappar ansökningar i Stockholm. Naturligtvis varierar kvaliteten på dessa precis som mellan olika kommunala skolor. Berusningen kring att de fristående skolorna alltid skulle vara bättre börjar kanske lägga sig.

När föräldrar ger signaler om att skolan inte är viktigare än att den privata ekonomin styr genom att ledigheter tas ut för nöjesresor på andra tider än de ordinarie skolloven sänker de sina barns rätt och möjligheter till utbildning. Många gånger tror jag att föräldrarna är omedvetna om vad som står i skollagen och att skolhuvudmannen är för dåliga på att sätta ner foten och tillämpa den.

1 § Barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte ifråga om barn, som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

2 § Barn skall fullgöra skolplikten i grundskolan, särskolan eller specialskolan.

11 § Varje barn, som fullgör skolplikt inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom eller på något annat sätt,skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

15 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt.

16 § Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.

Upplysning behövs för att ge alla barn rätt till en allsidig utbildning.
Samverkan mellan hem och skola behöver utvecklas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Eftersom varje elev för med sig en förrutbestämd skolpeng så är ju enda möjligheten för privatskoleägaren bara att dra ner på kompetenta (dyra) lärare och lokalunderhhållet för att berika den egna privata plånboken. Flagranta exempel här allt från dagisnivå till gymnasier har duggat tätt på sistone.
Vad är det som är så "fritt" på friskolor förutom ägarens girighet att berika sin egen privatekonomi på elevernas bekostnad?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv