tisdag 11 mars 2008

Mer pengar till tullen från regeringen

Finansminister Anders Borg meddelar att tullen ska få mer pengar i vårbudgeten, Det är bra!
Orosrapporter har visat på nedläggningar, men nu hoppas vi att det bara varit skrämskott. Facket rasar mot tulledningen.

Vi måste hjälpas åt att bekämpa missbruket och brottsligheten.Det kräver fler poliser och en stärkt tullverksamhet samt informationsverksamhet och kunskapsspridning i förebyggande syfte. Snabba åtgärder för dem, främst ungdomar, som är på väg att inleda ett missbruk, vård och behandling för dem som har fastnat i missbruket.
Det handlar i grunden om respekten för det mänskliga livet. Vi måste göra allt för att minska brottsligheten som följer i spåren av den utbredda langningen och illegala handeln. Med en ny och handlingskraftig politik mot alkohol- och narkotikamissbruket kommer vi att lyckas.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv