tisdag 11 mars 2008

Kommundelsstämma i Skultorp

På måndagkvällen besökte jag Skultorp, en av tätorterna inom Skövde kommun, för att lyssna på vilka frågor som är angelägna för invånarna i just den delen av vår kommun. Det är fullmäktiges presidie som håller i dessa möten. Jag är ordförande i fullmäktige i Skövde och med mig denna kväll var Monica Green (s) som är 1:e vice ordförande och kommundirektören Håkan Ahlström.
Äldreboende, stöd till anhörigvårdare, underhåll av kommunens vägar och fastigheter, planering och underhåll av park-, torg- och grönområden samt hur olika strövområden och badplatser sköts var uppe. Ett förslag om att påverka Västtrafik att lägga till Skultorp som en station med på- och avstigning för resande med regionaltågen lyftes också fram.
Kommunens tjänstemän arbetar nu med att se över senior- och äldreboenden i hela kommunen och i morgon onsdag redovisas det uppdrag som jag, genom KSAU, gett tjänstemännen att utreda kommunens samtliga friluftsbad för att föreslå åtgärder för underhåll, utveckling eller eventuell nedläggning av desamma.
Nästa kommundelsstämma hålls i Södra Ryd.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv