söndag 14 december 2008

Därför behövs spaning

Idag har en polisbil brunnit. Det ska inte hända i ett land där demokrati råder och polisen är en garant för upprätthållande av lag och ordningen i vardagen.
Barn- och ungdomsfylleriet ökar liksom drogmissbruk av minderåriga. Bakom detta finns en omfattande olaglig försäljning varav en betydande del sköts via internet. Då får du och jag vara beredda att tulla lite på vår egen integritet. Alla barns rätt till hälsa och skydd från samhället undan de allra girigaste och värsta förövarna och kriminella kräver det.

26 kommentarer:

Håkan sa...

Tulla lite???

Om detta hade varit den enda lagen så kanske det uttalandet kunnat vara relevant, men tillsammans med andra lagar som FRA och IPRED så blir det lite för mycket.

Peter sa...

Så Wendt är alltså ordförande i FP i Skövde? Och kallar sig liberal samtidigt som han förespråkar att man ska "tulla" på friheten?
Lägg ägg är min spontana reaktion.

Samtidigt som Wendt har en bild på sin blogg som uppmanar oss att städa ut alla tendenser till diktatur så som kommunism och nazism så förspråkar han likförbaskat att vi ska blunda för kränkning av vår integritet. Detta pga av att han läser att en(endast 1 person av 9 miljoner innevånare i Sverige alltså) 18årig kvinna fått livshotande skador av en nätdrog.

Snacka om att sopa problemet under mattan i "frihetens" namn.

Marcus sa...

Jag har ifrågasatt din liberalism i en tidigare kommentar, och nu gör jag det igen.

Jag har svårt att ta en liberal på allvar som anser att vi får "tulla lite" på vår integritet för att göra polisens jobb en aning lättare.

Du verkar inte förstå innebörden i det löfte affischen/bilden uppe i högerkolumnen implicerar. Det är precis de system ni där lovar sopa bort som var som mest förtjusta i övervakning och kontroll. De är nödvändiga verktyg för diktaturens kreatur.

Ni kommer att inom loppet av ett år ha infört FRA, IPRED och datalagringsdirektivet. Sen smyger ACTA och IPRED2 omkring i buskarna och väntar på sin tur, och med nuvarande track-record kommer ni be oss tugga och svälja även dem.

Problemet är att varken FRA, du, polisen eller IFPI har med min kommunikation att göra, eller någon annans heller för den delen. Det är inte fråga om ifall jag har rent mjöl i påsen, ni skall kort och gott skita i om jag har mjöl i påsen överhuvudtaget. Brott utreds på förekommen anledning, de preventeras inte genom att titta över axeln på medborgarna. Konsekvenserna av de lagar och förordningar ni nu inför är så långtgående att de är direkt svåra att överblicka -- men inte tar de oss längre från de diktaturer som du menar fp vill sopa bort.

Din affisch är falsk marknadsföring, och din liberalism tycks vara mer batongbrun betongkonservatism än något annat.

Du får gärna förklara hur du får alla denna kontroll av svenska folket rimmar med din påstått antidiktatoriska liberalism?

Nathaniel sa...

Ja, jättebra Mikael. Låt oss avskaffa friheten för frihetens skull! Låt oss offra integriteten för integritetens skull!

Jag har inte läst 1984, och jag behöver det inte heller. Prologen utspelar sig framför mina ögon.

Mikael Wendt sa...

Tack för era kommentarer. Här är min kommentar till Håkan, Peter, Marcus och Nathanael.

Anarki har ingenting med liberalsim att göra. Det är ledsamt att se hur flera debattörer, varav ni är några, fullständigt struntar i andra oskyldiga människor liv och öden, bara de själva hålls helt utanför olika register.

För mig slutar det med att ni inte vill finnas i skatteregister, inte ha körkort, inte ha rätt till sjukvård eller något annat. Rättstaten ska aldrig använda dessa register mot någon utan anledning. Självklart ska det alltid vara för att utreda brott.

Den nya tekniken gör att rättsväsendet måste ha tillgång till att följa vad som sker även på den arenan. Enskilda människors liv är för mig mer värt än enskilda människors önskan om att inte förekomma i olika register.

Här är direkt ur Folkpartiets egna texter en beskrivning av liberalism:

Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet:

• Andlig frihet innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga den andliga friheten är demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

• Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

• Solidaritet handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.

Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.

Det är den liberalism som jag står upp för och agerar för att vi ska få mer utav i vårt samhälle.

Och här en förklaring på det idag missbrukade ordet "Integritet" – Okränkbarhet, oberoende. (Enligt ordboken.)

Det betyder alltså att vara stolt över sig själv. Tycka att man har rätt att finnas och våga ta för sig utan att trycka ner andra. Ett karaktärsdrag som inte alls påverkas av evenutell spaning eller inte.

Nathaniel sa...

För mig slutar det med att ni inte vill finnas i skatteregister, inte ha körkort, inte ha rätt till sjukvård eller något annat. Rättstaten ska aldrig använda dessa register mot någon utan anledning. Självklart ska det alltid vara för att utreda brott.

"Vår" önskan är inte att gå ur existerande register, databaser med information som är nödvändig för samhällets fungerande. "Vår" önskan är enbart att slippa vara med i riskabla register som inte fyller någon funktion i verkligheten och som enbart riskerar att utnyttjas på fler sätt och av andra anledningar än att "utreda brott". Dessutom finns frågan om proportionalitet. Är det rätt att ha register över allas tankar, för att kunna utreda t.ex. förberedelser till brott? Vart drar du gränsen? Räcker "vi måste tänka på barnen" som argument för vad som helst, eller finns det lagar och register så vidriga att till och med barnen får offra en gnutta "skydd"?

Din tanke är säkert hedervärd, men det är inte den vi ifrågasätter. Det är metoderna.

Det jag tycker är oroväckande med många av dina inlägg är att du förutsätter många drakoniska nya lagars nödvändighet baserat på brottslighet som finns idag, men att du inte för en sekund kan se att lagarna i sig kan ge utlopp för andra gruppers kriminalitet. Lagar kan göra två saker, tillåta åtal av brottslingar och tillåta brottslighet utförd av lagstiftarna.

Där du sätter absolut tillit till politiker, sätter jag lika mycket tillit till dem som till brottslingarna. Ansvar och respekt ska förtjänas, och just nu gör regeringen och riksdagen allt för att förbruka sin respekt och sina privilegier.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel, tack för en bra, saklig och tänkvärd kommentar. Jag tror dessutom att du sätter "huvudet på spiken" när du belyser att du sätter lika stor tilltro till rättsväsendet och politiken som du gör till de kriminella. Där är väl den avgrundslika skillnaden mellan ditt och mitt synsätt på våra medmänniskor och omvärlden.

Jag utgår från det goda hos var och en, dessutom har jag ett betydligt förhöjt krav på ärlighet hos alla som åtar sig (vilket är frivilligt) olika förtroendeuppdrag eller väljer yrken såsom polis, advokat, läkare, lärare och andra samhällsviktiga yrken.

Jag uppfattar din kommentar som en bra beskrivning att vi i grunden är överens i stora delar om vad vi vill ha för trygghet och säkerhet, men vi har klart olika ingångsvärden till hur vi kan nå detta och hur vi bedömer riskerna med olika styrmedel.

Eric sa...

"Jag utgår från det goda hos var och en, dessutom har jag ett betydligt förhöjt krav på ärlighet hos alla som åtar sig (vilket är frivilligt) olika förtroendeuppdrag eller väljer yrken såsom polis, advokat, läkare, lärare och andra samhällsviktiga yrken."

Det är intressant att du sätter hög tilltro till poliser etc. I så fall undrar jag varför inte polisen ska utreda brott? Varför ska privata intressen utreda brott? (IPRED) Eller har även dessa (kommande) privatspanare förhöjda krav på ärlighet.

Det är (tyvärr) tragiskt att du tror så gott om människor. Det finns ett ord för det. Godtrohet. Politikerna måste vakna upp och inse att ni håller på att införa en kontrollstat som är helt absurd. Detta är inte att "tulla på den personliga integreteten". Det är snarare att vålföra sig på det...mörda den. Men det är du för godtrogen för att inse...eller? När man är beslutsfattare måste man göra riskanalyser dessutom vara lite framsynt och förstå vad som händer i fall den här informationen hamnar i fel händer...

Andra länder som har/hade bra kontroll på sina medborgare: Östtyskland, Sovjet, Nazityskland, Nordkorea och Kina. Varför vill vi föra en Sverige (och EU) bland dessa?

Nathaniel sa...

Jag uppfattar din kommentar som en bra beskrivning att vi i grunden är överens i stora delar om vad vi vill ha för trygghet och säkerhet

Härligt att även du insett det nu, att jag inte bara debatterar för att få lyssna på musik gratis eller leva rövare på nätet. Tidigare har det ofta funnits en rätt arrogant ton i dina inlägg, som ignorerar all oro jag och många andra känner inför framtiden.

problemet är, som du säger, inte vad vi båda är ute efter. Problemet är metoderna, och våra slutsatser.

Jag utgår från det goda hos var och en, dessutom har jag ett betydligt förhöjt krav på ärlighet hos alla som åtar sig (vilket är frivilligt) olika förtroendeuppdrag eller väljer yrken såsom polis, advokat, läkare, lärare och andra samhällsviktiga yrken.

Jag ser detta som motsägelsefullt. Om du utgår från allas goda sidor, varför har vi lagar alls? För att straffa de som trots allt inte är goda, kanske du säger. Min fråga då är varför vi ska stifta lagar som är väldigt lätt att missbruka för de som inte heller är goda, men råkar sitta på andra sidan maktgränsen? Ska vi inte försäkra oss om att dessa inte heller kan missbruka vårt förtoende, precis som vi genom att stifta lagar försäkrar oss om att elaka medborgare kan straffas? För mig är det en oerhörd brist på respekt att skylla på andras brottslighet för att driva igenom lagar som kan gynna en själv, eller de man företräder, senare. Hänger du med?

Alltså, din godtrohet i sig är det inget fel med, men när den appliceras tillsammans med ditt ansvar som politiker, dvs. de som enligt dig själv har ett förhöjd krav på ärlighet, så blir den genast väldigt farlig. Du måste utgå ifrån att även de du litar på kan bryta mot lagen, eller missbruka den. Det är fullständigt oansvarigt att inte göra det.

Mikael Wendt sa...

Eric; andra länder som har "bra koll" på sina invånare är England och USA. Jag är INTE för ett övervakningssamhälle, men absolut inte för ett laglöst område eller en anarkstisk världsordning.

Världen skulle vara bättre om fler personer utgickk från det goda hos var och en. Hur kan jag påstå det?
JO, jag har suttit på trottoarer i Indien, Marseille, olika platser i USA, Egypten och mängder av andra ställen och mött människor som lever i s.k. "laglösa områden" t.ex. "döda staden" mitt i Kairo där fler personer bor än vad som ingår i hela stor-göteborg.

Genom ett juste bemötande har jag aldrig hamnat i bekymmer trots att det förekommit våld i min omedelbara närhet, hot med vapen och annat. Det har gått av avstyra pågående våld genom att visa att man litar på människor.

Det är alltså utav egen erfarenhet min absoluta övertygelse att om fler enskilda människor litade på varandra och utgick från egna erfarenheter - istället för att låta sig skrämmas av allt som beskrivs i media, underhållningsbranschen och på internet - så skille vi ha en mycket bättre värld.

Jag tror aldrig på rykten, något som gör livet bättre och mer riktigt. Mitt bästa tips i alla lägen.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel, jag utgår från att vi ska ha lagar för att tydliggöra vilka ramar som gäller och som har beslutats i demokratisk form. Jag utgår från att männsikor som fått upplysning om dessa lagar inte bryter dem. De som gör det har antingen att ta det straff som föreskrivs eller att bestrida handlingen eller lagen som sådan. Tills dess att domstol utfärdat sitt utslag är människor oskyldiga i mitt huvud men tyvärr inte i media och bland många som verkar jaga spöken.
Läs gärna mina inlägg med en positiv tolkning då arrogans är en egenskap som jag absolut inte besitter.
Det är väldigt avgörande för vad vi hör, ser och upplever vilka våra egna "filter" är. Eller hur?

Nathaniel sa...

Genom ett juste bemötande har jag aldrig hamnat i bekymmer trots att det förekommit våld i min omedelbara närhet, hot med vapen och annat. Det har gått av avstyra pågående våld genom att visa att man litar på människor.

Absolut, men tror du på allvar att ett "juste bemötande" kommer få korrupta politiker att avstå från sina mutor? Tror du på allvar att ett "juste bemötande" kommer hindra maktgalna sociopater från att försöka ta makten? Tror du på allvar att ett "juste bemötande" kommer hindra giriga, multinationella storföretag från att fortsätta tjäna de pengar de själva anser de förtjänar, oavsett omvärldens villkor?

Återigen, det är fint det du skriver men det är inte realistiskt. Det funkar säker jättebra i de specifika situationer du hamnat i utomlands, men kanske inte lika bra i alla andra situationer som kan uppstå.

Jag kan dessutom påpeka att jag klarat mig precis lika bra, båda hemma och utomlands, utan att vara godtrogen. Det är alltså knappast något bevis för att din uppfattning om verkligheten är den riktiga. Å andra sidan gäller självklart det omvända för mig.

Det vi ber dig, återigen, är att vara lite realistisk och se på båda sidorna om makten med samma ögon. Brottslighet, korruption och ondska är inte förbehållet för de som ska lyda lagen, det gäller lika väl för de som skriver lagarna. Och när lagarna väl skrivits, med behjärtansvärda mål, så finns det längre inget som hindrar lagarna från att missbrukas.

Det du dessutom gör fel är att du verkar tro att "vår" filosofi, nämligen den att vi inte ska instifta alla för tillfället omskrivna lagar, förutsätter att vi inte heller ska undersöka andra lagar med samma mål. Vi är båda ute efter samma sak, men du har låst dig vid den metod, det medel, som kommer tillåta missbruk och oansvar i framtiden, istället för att tillsammans med oss försöka hitta lösningar som är lite mer vattentäta. Det är "vår" uppfattning.

Nathaniel sa...

Det är väldigt avgörande för vad vi hör, ser och upplever vilka våra egna "filter" är. Eller hur?

Mycket ironiskt när du i meningen innan själv tycker att du saknar arrogans :)

Jag utgår från att männsikor som fått upplysning om dessa lagar inte bryter dem. De som gör det har antingen att ta det straff som föreskrivs eller att bestrida handlingen eller lagen som sådan.

Absolut, och jag håller helt med. Problemet är att en titt på verkligheten säger oss att de som har makten kan skita i detta, och fortsätta straffa andra utan att straffa sig själva. Det enda vi ber om är att lagarna skrivs så att alla har samma villkor, dvs. storbolag med närmast oändliga resurser ska inte ha större möjligheter än vanliga människor att få "rättvisa".

Med din filosofi borde det räcka med en enda lag i Sverige: "Du skall vara snäll mot allt och alla, alltid". Med en tro på allas inneboende godhet är det allt som krävs. Med en stor dos realism, och kanske en viss cynisism, så ser vi andra att det krävs mycket mer än så. Lagar ska kunna tillämpas lika väl på medborgare som politiker och eliten, samt att (och det här är det viktigaste) att makten och eliten inte ska ha någon möjlighet att köpa sig ur ansvaret, eller missbruka makten för att avsäga sig ansvaret, som ligger på dem.

Avlyssningslagar ger makten ännu mer makt och möjlighet att åtala folk, men inte folket någon som helst mer makt över regeringen eller riksdagen. IPRED ger stora företag med enorma resurser ännu mer makt och möjligheter mot medborgare, men medborgare har inget som helst utökat skydd mot företagen eller deras resurser. Datalagringslagar ger makten ännu mer information om folket, samtidigt som det hotas med kraftigare censurering av allmänna protokoll och dokument, vilket gör att medborgare får ännu mindre makt över staten.

Ser du mönstret? Vad får vi som inte har makt eller resurser ut av detta? När vi dessutom ser allvarliga hål och brister i lagarna så betyder det att vi heller inte ser något utökat skydd mot något. Faktum är att vi inte ens har sett hotet ännu, bara lagarna som sägs skydda oss mot dem.

Kan du förstå vår oro, godtrohet eller inte?

Mikael Wendt sa...

Jag förstår oron, och tar den på allvar. Men det finns som du påpekar en avgörande skillnad i vår grundsyn.
Jag litar på rättssystemet och anser inte att vi i Sverige har den ordning som jag tolkar att du menar, nämligen att den enskilde inte skulle ha någon chans mot "storbolagen". De åtskilliga miljoner som du och jag årligen ger till det allmäna rättsstödet där stjärnadvokater som Silbersky försvarar enskilda enkla medborgare.
Mina erfarenheter av att det lönar sig med en juste inställning och värdegrund sträcker sig till mina erfarenheter som företagare, chef, ledare, förälder, frivilligarbetare, politiker och debattör. Visst vet jag att det förekommer korrption och annat, men det minskar inte för att jag utgår ifrån att det är normalt. Det minskar när vi blir fler osm inte accepterar dessa människors handlande. När vi blir fler i styrelserummen som inte skrattar med när cynismens företrädare drar sina "skämt" för att rättfärdiga sina egna vidrigheter.
Du ska alltid kunna stå för det du gör lärde jag mig som barn och det har hjälpt mig genom livet, i kamp med skatteverket har jag fått rätt därför att jag aldrig bluffat några avdrag men hävdat de jag har rätt till. Att skapa trovärdighet vinner i längden.

apropå din kommentar om arrogans, det jag skriver om "filter" bygger på vetenskap om hur vi människor tar emot all information - det har ingenting med arrogans att göra - inte ens i ett humoristiskt perspektiv.

Eric sa...

Det är år 2008 nu. Vi har inte FRA-lagen, inte IPRED och inte "datalagringslagen" (eller vad den nu heter). Menar du att det är sådan anarki i Sverige att vi måste kartlägga alla medborgares förehavanden på Internet?

Om man inte är för anarki, varför inför man då lagar som gör att människor inte längre kan kommunicera fritt? Det måste vara ett av de effektivaste sätten att skapa anarki på. Och vem vet vilka som styr Sverige om 5, 10 eller 50 år. Vad händer med informationen då? (Även om den ska förstöras inom x månader?)

Så här skriver du: "De åtskilliga miljoner som du och jag årligen ger till det allmäna rättsstödet där stjärnadvokater som Silbersky försvarar enskilda enkla medborgare." Detta gäller ju exempelvis inte för IPRED eftersom det är civilrätt som gäller där. Det kvittar hur schysst min inställning är, jag kan ändå råka illa ut. Varför vill man införa lagar som förenklar missbruk och orättsäkerhet för allmänheten?

Jag förstår inte det schyssta i att ge storföretag möjlighet att frysa privatpersoners tillgångar. Jag förstår inte vad som är schysst med att låta företag kräva ur IP-adressens ägare när ägaren i praktiken inte behöver ha något med illegal nedladdning. Jag förstår inte det schyssta i att avlyssna människor. Jag förstår inte det schyssta i att spara all kommunikation mellan ALLA medborgare. Finns en misstanke om brott kan jag förstå det, men inte annars.

Och till sist: "Jag har varit i skumma kvarter i New York, Miami, Sydney, Colomo, Dar El Salaam, Bankkok och Kuala Lumpur och jag kan lova dig att det krävs att man både är schysst och misstänksam för att klara sig helskinnad där."

Som Nathaniel sa, det är vackert att du tror gott om människor, men det får inte hindra dig från att se hur godtrohet kan sluta. Ger man lillfingret tar de hela handen är ett uttryck som finns av en anledning...

Nathaniel sa...

De åtskilliga miljoner som du och jag årligen ger till det allmäna rättsstödet där stjärnadvokater som Silbersky försvarar enskilda enkla medborgare.

Rättelse: "[...]stjärnadvokater som Silbersky försvarar enskilda enkla medborgare i högprofilerade mål med enorm mediabevakning." Jag tvivlar starkt på att några av de miljonerna kommer mig till stöd när Universal stämmer mig för att jag någon gång haft ett IP som använts för fildelning. Realitet, Mikael, varken godtrohet eller cynisism.

Visst vet jag att det förekommer korrption och annat, men det minskar inte för att jag utgår ifrån att det är normalt. Det minskar när vi blir fler osm inte accepterar dessa människors handlande.

Fin tanke, men återigen så känns det inte helt genomtänkt. Med den logiken borde brottsligheten minska för att jag är hederlig. Visst, ju fler som är hederliga, desto fler följer ju naturligtvis som inte begår brott vilket i sin tur leder till en minskning i brottsstatistiken. Men hur ska du få de som begår brott att sluta begå brott? Genom lagstiftning, polis och domstolar, eller hur? Dvs. om det hade räckt att vara vänlig mot en rånare så hade vi inte behöft ha lagarna du försvarar med att vi inte borde behöva.
Jag respekterar din godtrohet, men du måste ju själv inse att det inte fungerar alls i praktiken eller i denna debatt. Det har helt enkelt inget med saken att göra. Lagen skrivs inte på god tro, utan tvärt om. Alltså kan du inte försvara lagar med argument som förutsätter att lagarna inte behövs.

Kort sagt, vi måste diskutera lagar utefter praktisk realism, inte godtrogenhet eller "såhär skulle jag vilja att världen såg ut". Faktum är att korrupta företag och politiker existerar, och att vi är snälla mot dem kommer de enbart utnyttja för egen vinnings skull. Om vi inte tänker tillåta det, så måste vi ändra på lagarna du försvarar.

Du ska alltid kunna stå för det du gör lärde jag mig som barn och det har hjälpt mig genom livet, i kamp med skatteverket har jag fått rätt därför att jag aldrig bluffat några avdrag men hävdat de jag har rätt till. Att skapa trovärdighet vinner i längden.

Absolut, men återigen, lagarna du försvarar skrivs här och nu, inte i en framtid där din godhet har förändrat världen. Tyvärr, men så är det.

apropå din kommentar om arrogans, det jag skriver om "filter" bygger på vetenskap om hur vi människor tar emot all information - det har ingenting med arrogans att göra - inte ens i ett humoristiskt perspektiv.

Du missförstod mig. Det jag tyckte var lustigt var hur du skrev att andra ser människor genom egna filter, men att du precis innan skrivit om dig själv som om du saknade dessa filter själv. Om jag inte kan beskriva andra människor objektivt, så tror jag inte du kan beskriva dig själv särskilt objektivt heller, varför jag kan bortse från uttalanden om din egen grad av arrogans.
Inget menat med det, jag tyckte bara det var lite ironiskt :)

Anonym sa...

Jag har kallat mig liberal. På grund av sådana som du går det inte längre att göra det.

Anonym sa...

Politiker har sin egen logik.
Man vill folkomrösta om euron när svenska kronan blöder. Varför då -
kan man fråga det är väl bara att införa. ( vi kör ju faktiskt högertrafik trots att vänstersidan vann och vi bygger ut kärnkraften)
Folkomrösta istället om väsentligheter för oss medborgare som t.ex Lissabonfördrag (som i och för sig implicerar EUROn)samt om omfattningen av spaningen på medborgarna ( FRA / IPRED / sparande av tele/ mail trafik). Men det kanske man inte vill för att man lovat USA att bistå med tjänsterna.
Vet hut - politiker. Vad vi medborgare vill är att ha en större kontroll av vad statsmakten gör - vad hände t. ex med Tsunamibanden. Finns de upplagda på webben för allmän "beskådan".
Större frihet för individen och större kontroll av maktapparaten.
Ta bort presstödet så att vi får en fri press och ta bort riksdagens inflytande över Sveriges radio och television.
Våga vara liberala visionärer och inte ett slags reservsossar.

Leo sa...

Det är klart att vi ska "tulla lite" (d v s helt avskaffa) vår integritet och rättssäkerhet.

Annars kan vi som är snälla, och tycker precis som regeringspartierna inte känna oss säkra.

Det förstår ni väl?

Håkan sa...

Jag regerade mot denna skrivning:

"• Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati."

Hur rimmar detta med IPRED?
Konsumenterna har klart visat att de vill ha digitala filer men företagen vill fortfarande sälja cd-skivor.
Och för att de skall kunna det så skapar vi en lag som ger dom rätt att förfölja de som skaffar sig digatala filer trots att företagen vägrar sälja sådana på ett sätt som gör att konsumenterna lätt kan köpa och använda dessa.

Vad tog marknadsekonomin vägen och konsumentens rätt?

Nathaniel sa...

Håkan:

Ska man vara onödigt petig så tror jag ändå inte att skivbolagen är överdrivet intresserade av att fortsätta sälja CD-skivor. De är nog snarare mer intresserade av att ha kvar allting som det "alltid varit", vilket i det här fallet råkar betyda CD-skivor.

Ett av problemen med digitaliseringen är ju att värdet på produkterna sjunker som en sten. Tillgång och efterfrågan går inte att applicera, eftersom tillgången är oändlig, vilket gör att produktionskostnaderna sjunker till nära 0. Det medför att det blir svårt att sätta ett riktigt pris på digitala filer. Visst finns det produktionskostnader för materialet bakom, men de pengarna ska ju gå till de som faktiskt framställt materialet, inte distributörerna. Här kommer och en del av skivbolagens aggressioner in. Eftersom skivbolagen inte vill förändra sin marknadsstrategi så kommer de heller inte kunna konkurrera med artister och indie-bolag som sprider sitt material på egen hand, praktiskt taget gratis.

Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. [...] Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

Jag tycker, precis som du, att Mikaels stöd av bl.a. IPRED går tvärt emot ovanstående uttalande. I en marknadsekonomi lagstiftar vi inte rätt till utpressning för bolag som inte vill förändra sin affärsidé. Skivbolagen ska konkurrera på samma villkor som alla andra.

Att artister och upphovsmän bör få ersättning för sitt material är, i min mening, helt separat problem som IPRED inte gör ett skit för att hjälpa. Det bästa upphovsmännen kommer kunna göra är att vädja till sina bolag att släppa några av pengarna de drivit in. I USA har man behövt stämma företagen, innan de ens funderat på saken. IPRED kommer införa samma system även i Sverige, vare sig sådana som Mikael vill erkänna det eller inte.

Håkan sa...

Nathaniel:

Håller med helt om att artister och upphovsmän skall kunna ha möjlighet att ta betalt (i ärlighetens namn så har man det redan idag) men det finns inget som heter "rätt till betalt" (vilket många gör gällande) utan det är marknaden som sätter spelregler och som styr hur och hur mycket man kan ta betalt.

Att jag använde CD-skivan i min skrift var för enkelhetens skull, de som inte är riktigt insatta förstår då.
Vad jag vill säga är (samma som du påpekade) att marknaden kräver nya och bättre tjänster, lätta att använda, lätta att köpa ifrån, med det samlade utbudet (även gamla godingar) till priser som ligger väl under priset för CD.
Återigen så instämmer jag i vad du säger, exemplarframställningen är praktiskt taget 0, ditribution och lager är praktiskt taget 0, varför skall vi betala som om det fortfarande är 1998.

Nathaniel sa...

Mikael:

Så, då är vi uppenbarligen överrens om situationen idag. Det jag fortfarande inte förstår (och som blir ännu konstigare med det du just skrev) är varför du stödjer en lag som inte egentligen går till botten med problemet, utan istället hotar att drabba ovanligt många oskyldiga, samt att den är lätt att missbruka (personligen anser jag nog t.o.m. att den nästan uppmanar till missbruk) för de som står att tjäna på det. Den viktigaste poängen här är alltså att den ena berörda parten står att tjäna på lagens implementation.

Du förstår vår oro, du delar vår syn på marknadens situation idag, men vill fortfarande implementera en lag för att ett "ilsket fåtal" (ja, kreatörernas företrädare är nog färre än både piraterna och politikerna som är inblandade) kräver den oavsett brister. Är detta rätt?

Flera gånger har jag dessutom påpekat att vi mycket väl borde införa en lag som ger utökat skydd för artister och upphovsmän, men som inte belönar företag och lobbyorganisationer (då menar jag de som faktiskt tjänar pengar på att springa runt i regering och riksdag och muta politiker med luncher och löften), men du har du antingen avfärdat eller ignorerat. Varför?

IPRED är en dålig lag, helt enkelt. Den må vara juridiskt korrekt, den må se bra ut på pappret och jag tvivlar inte för en sekund på att industrin skulle skrika ut sitt stöd för vilken lag som helst som gav den möjlighet till större vinst, men det ändrar inte det faktum att den varken är rättssäker, säker mot missbruk eller kommer hjälpa upphovsmän och artister (som i privatpersoner, inte bolag) alls i det långa loppet.

För att inte tala om att det inte finns någon tillförlitlig statistik om att fildelningen kommer minska, eller att den faktiskt kostar så mycket pengar som man säger att den gör. Frågan som kvarstår är alltså denna: är det principen som gäller, att alla ska köpa fysiska exemplar av kultur, ingå automatiska licensavtal för dessa och inte kunna utnyttja sin äganderätt, eller att vi skapar en lag som är effektiv och faktiskt skyddar upphovsmäns rättigheter, samtidigt som vi lämnar företagen åt marknadsekonomin, samt att även upphovsmännen måste göra vissa uppoffringar för att fortsätta kunna existera i harmoni med marknaden.

Det är lätt att säga att om inte upphovsmän får betalt, så finns det inga verk kvar att konsumera i framtiden. Det gäller åt båda hållen. Upphovsmän kommer inte kunna tjäna pengar om konsumenterna inte är intresserade överhuvudtaget, vilket de kommer bli mindre och mindre av i takt med att DRM-skador, bakåtsträvande och lag-fiffel blir vanligare.

Ok, det här blev långt... Men det du anger som del av anledningen till att du stödjer lagen, är i grunden det som talar emot lagens hela existensberättigande.

Nathaniel sa...

Oj, sorry, nu skrev jag till fel person. Senaste inlägget var ett svar till Håkan, ingen annan.

...Men större delen är ändå riktat till Mikael :)

Håkan sa...

Nathaniel:

Jag blir lite rädd om det svaret egentligen var till mig, speciellt med tanke på denna passus "varför du stödjer en lag som inte egentligen går till botten med problemet, utan istället hotar att drabba ovanligt många oskyldiga"

Om jag har varit otydlig så ber jag om ursäkt, jag har aldrig och kommer aldrig att prata för någon lag som begränsar vår informationsfrihet (FRA, IPRED, Datalagringsdirektivet, spelmonopolutredningen) på något sätt.

Så vi är väldigt mycket överens när det gäller dessa frågor.

För övrigt så skulle jag vilja ha en förklaring från Mikael Wendt, varför överger du diskussioner.
Jag har vid ett flertal tillfällen sett att du skriver en pamflett och gör några inlägg i komemntarerna men sen strax drar och författar en ny pamflett.
Tycker du att det bränner under fötterna, har du svårt att argumentera eller är det bara så att du inte vill visa hur svårt det är att förfäkta en "lost cause"

Nathaniel sa...

Håkan:

Nej, nej, jag håller med dig fullständigt. Det var jag som bara kortslöt :)

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv