lördag 20 december 2008

Alla människors lika värde

Jag är med på att vi behöver forskning för att studera hur vi människor bemöter varandra. Personligen blir jag nämnligen alltid illa berörd när jag ser eller får höra talas om att människor inte bemöts som människor Vad menar jag med det?

Jo, jag har sedan jag föddes lärt mig att bemöta varje individ med respekt, att vi alla har samma värde och rättigheter, skyldigheter och ska ges likvärdiga möjligheter. Att vi som individer har rätt att vara så olika som vi är. Om vi respekterar den grundtesen så borde vi aldrig diskutera personer utifrån gruppperspektiv som man, kvinna, homofob, gay, Djurgårdare, skåning eller invandrare.

Vi är alla först och främst individer och vi ska uppmuntras till att vara det (individer) hela livet. Det ger den mångfald som vårt samhälle behöver för att utvecklas.

Att ha särskilda genuspedagoger eller transsexuella coacher på arbetsförmedlingen och liknande förstärkande specialuppdrag utifrån grupptillhörigheter, där somliga ska bryta upp grupppmönster och andra agera för berättigande, är enligt mig helt fel väg att gå.

Vi måste arbeta utifrån grundläggande demokratiska värderingar som omfattar alla. Genom att alltid avsätta tid på skolor och arbetsplatser samt i föreningar för att anknyta till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ger tillräckligt med underlag för att utveckla en bättre värld - en värld där alla respekteras för den person de är.

Att läsa Johanna Nylanders artikel om genuspedagoger är väl använd lästid. Tanja Bergkvist har rätt i sak, men Johannas invändningar ger öppnar upp diskussionen på ett befriande sätt.

Läsarna verkar förstå faran med medveten särbehandling.

1 kommentar:

Ch. sa...

Visst först individer, sedan man eller kvinna. Många av männiksans sämsta egenskaper ligger på individplanet. Men inte alla.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv