torsdag 18 december 2008

Förändrad lärarutbildning viktigast

Tänkvärt av Gunnar Ohrlander:
"Varken små klasser, friskolor eller dyra reformer skapade bättre skolresultat. Enligt Hans Albin Larsson, ordförande i Historielärarnas förening och överdirektör i den nya Skolinspektionen, beror missförhållandena på att ett fackpedagogiskt etablissemang, allmändidaktikerna, styrt och ställt under många år. Lärosätena har vägrat lära ut hur man bedömer elevers resultat och hur man sätter betyg. När Högskoleverket krävde en ändring blev resultatet frivilliga kurser som leddes av betygsmotståndare.
Likaså har det varit frivilligt att som blivande lärare studera hur man lär barn läsa, skriva och räkna. En upplyst och framåtblickande skolpolitik sysslar varken med drill eller mekanisk inlärning. I stället gäller det att återvinna så mycket självförtroende att man vågar stå för en skola där eleverna mår bra därför att kunskapen satts i centrum."

Hela hans artikel kan du läsa här.
Jag håller med Gunnar Orhlander i de slutsatser och förslag som han presenterar i sin artikel. För egen del anser jag att lärarutbildningens fokus ska vara att ge de nya lärarna de ämneskunskaper som de behöver för att nå trygghet i kommande undervisningssituationer. Med ett bra bedrivet kvalitetsarbete i landets kommuner och på våra skolor tar man sedan vara på de dilemma som lärarna möter i vardagen för att utveckla lärarnas förståelse och kunskaper kring sitt eget och elevernas lärande. Detta ska inte utgöra ett inslag i grundutbildningen på annat vis än vad som blir aktualiserat genom den praktik som lärarstudenterna gör.
En bra grundutbildning för lärare och utvecklat kvalitetsarbete kopplat till lärarnas vardag tror jag på för att stärka lärarna. De nu föreslagna förändringarna mottar jag mycket positivt.
Här kan du läsa mer om förslaget.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv