fredag 11 juni 2010

Kultur gör oss friskare

Kultur har stor betydelse för människans välbefinnande. Kultur kan både läka och stärka.
Uppsökande verksamhet hos äldre och funktionshindrade bör därför ha en stark ställning inom kulturpolitiken.
Kulturen fyller en funktion i det aktiva folkhälso- och friskvårdsarbetet och skall därför ha en viktig roll i sjukvården som ett led i rehabiliteringen.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv