tisdag 8 juni 2010

Vi vill förbättra skolan

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Tidiga insatser utav välutbildade lärare är den rättighet vi ska ge våra barn. Alla har rätt att få stöd för att lyckas i skolan. Tidiga betyg är bra för tydlighet kring barnens lärande. Särskilt elever med svårigheter behöver ordning och reda, utveckla en fungerande studieteknik och att kunna visa sina kunskaper i på varierande sätt. Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Forskning pekar på att skolreformerna i Sverige under främst 80- och 90-talet varit till skada för elevernas utveckling. Martin Ingvar skrev en artikel i sammanhanget som är väl värd att läsa om och om igen. Gör det här! Experimentet med åldersblandade klasser är ett av de allra mest korkade. Flertalet lärare varnade, ingen lyssnade, resultatet har nu utvärderats i en studie i Stockholm = katastrof!


Så här skriver Helené Odenjung, Kristina Palmgren, Anna Lundberg, Rasmus Jonlund, Linnéa Darell, Helena von Schantz, Malin Danielsson, Per Altenberg och Sami Korpela kring skolan på sina bloggar.

1 kommentar:

Johan sa...

Är mycket tjat om betygen och att de är orättvisa m.m.
Funderar på vad som hade hänt om man haft vissa krav på att man ska ha G i t.ex. Matte svenska och engelska och utöver det enbart ha intagningsprov. Då blir man ju av med problemet att vissa skolor ger eleverna högre betyg plus att man ger elever ett tydligt incitament att studera de ämnen de faktiskt tycker är om eftersom de då kan få nytta av dem på provet.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv