fredag 11 juni 2010

Vi lever längre

Vi lever längre och därmed blir de äldre fler samtidigt som allt färre söker sig till arbete inom just äldrevården. För att komma till rätta med detta måste de yrkesverksamma inom äldrevården ges bättre förutsättningar. Mindre enheter, möjligheter att påverka sin arbetssituation, flera arbetsgivare att välja mellan, flexiblare arbetstider och goda möjligheter till kompetensutveckling är några exempel på vad som kan bidra till att fler söker sig till äldrevården som ett positivt yrkesval.
Med värdighet
Du och jag skall kunna åldras med värdighet och trygghet. När vi är äldre ska de vara möjligt att i så stor utsträckning som möjligt välja den boendeform som vi önskar själva. Det måste självklart vara så för de som är äldre redan idag!Vi måste kunna välja mellan att bo kvar hemma med hemvård eller i annat boende som kan bedrivas i kommunal eller privat regi. Makar eller sammanboende skall inte behöva bo åtskilda bara för att den ena parten har ett större vårdbehov än den andra.
En parboendegaranti måste införas i hela landet! Folkpartiet tar täten i denna fråga som så många andra.

Såhär skriver Kalle, Linnéa och Helene.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv