söndag 13 december 2009

Tror du på fakta eller finansvalparnas lobbyister?

Skrämmande är ett starkt ord, men jag hittar inget bättre.
Under mer än 40 år har upprepade vetenskapliga studier visat att belöningssystem (t.ex. ekonomisk bonus) visat sig vara kontraproduktiva, sakna betydelse eller i vissa specifika situationer ge önskvärda resultat. Ändå får lobbyisterna fortfarande ledande politiker och styrelser att tro på deras fantasier.
Varför inte ägna 18 minuter åt denna video, använda sig av de enkla fakta som finns för att skapa bättre, vänligare och effektivare lönesättningsmodeller?
Människors motivation finns inom dem själva, inte i yttre ekonomiska mått.
Lär nytt, lär om och anslut till rörelsen för ett bättre samhälle.
Socialliberalismen utgår från kunskap och socialt ansvar, där vi vet att marknadsekonomi fungerar och fungerar bäst med tydliga regelringar för ett väl fungerande samhälle.

1 kommentar:

Tharand sa...

Trevligt att se en socialliberal folkpartist som vågar ifrågasätta lobbyism och osunda kapitalstrukturer! Synd bara att ni binder upp er med bakåtsträvande kd och moderaterna i Alliansen, tror det varit bättre för Sverige med en mittenregering och det är ingen slump att mp går framåt i det tomrum som uppstod på den socialliberala sidan av politiken när c och fp offrade flera ideal för samarbete med moderaterna.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv