onsdag 2 juni 2010

Arbetslinjen vinner

En politik som genom ansvar, kunskap och möjligheter ger alla chansen att lyckas – det är avgörande för vår framtid.

Det är oacceptabelt att någon hålls utanför ett fullt deltagande i samhällslivet.

En modern politik innebär lika rättigheter, skyldigheter och lika möjligheter till alla – oavsett födelseort, hudfärg, religion eller kultur.

Alla som är friska och kan arbeta ska göra det. Först då har vi verkligen de resurser som behövs till dem som är i behov av stöd.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv