måndag 2 maj 2011

Ungdomens hus växer fram i Skövde

I Skövde har det under flera år förts samtal om hur ungdomspolitiken ska bedrivas och hur ett ungdomspolitiskt program ska se ut.

Vad är ett "Ungdomens hus"?
Det finns flera olika bilder av detta. Nu tonar en bild fram som jag tror och hoppas kommer att få det breda politiska stöd som är önskvärt i dessa frågor.

Alliansen, som har en stark majoritet i Skövde, tar ansvar och för nu processen framåt avseende samtliga dessa delfrågor.
Vår ambition är att göra rätt från början istället för hafsigt och snabbt - det gynnar ingen.

Vi kommer framöver att presentera ett helt paket med lösningar avseende dessa frågor.
Lösningar som kommer att vara till glädje för Skövde kommuns ungdomar - nu och för många år framöver.
Det känns väldigt bra!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv