måndag 20 september 2010

En dag efter valdagen 2010

Alliansen fick fler röster än 2006. Folkpartiet i Skövde fick ökat stöd av väljarna i både kommun, region- och riksdagsval.
Vi gjorde alltså ett bra val i Skövde. Jag riktar ett tack till alla som bidragit till detta.
Nu inleds så småningom förhandlingar för att formera det politiska lag som ska styra Skövde under de kommande fyra åren. En uppgift som vi kommer att klara bra.
Föreberedande samtal har förts och vi har en överenskommelse mellan Allianspartierna som garanterar alla fyra partierna ökad delaktighet och därmed möjlighet att påverka politiken.
Vi är beslutna att göra vardagen ännu bättre för Skövdeborna.

Än en gång tack för alla arbetsinsatser och till er väljare för ert stöd.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv