fredag 11 februari 2011

EU viktigt för terrorismbekämpning

denna insändare finns publicerad i "Skaraborgsbygden" fredag 11 februari

Säpo överlämnade i december 2010 rapporten "Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige" till regeringen. Rapporten redovisar förekomsten av våldsbejakande islamistisk extremism och vilka metoder som kan användas för att detta ska motverkas i Sverige. Detta debatterades i Sveriges riksdag i onsdags.

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) arbetar nu för att skapa bättre samordning mellan alla som arbetar med att förhindra terrorism. Senare ska det presenteras konkreta åtgärder utifrån de utredningar som Säpo, BRÅ, Ungdomsstyrelsen och Försvarshögskolan genomfört på regeringens uppdrag.

En av de viktigaste aktörerna i terrorismbekämpning är EU. Att som Sverigedemokraterna föreslå att Sverige ska lämna EU skulle allvarligt skada vår möjlighet till verkliga insatser mot terrorismen.

Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Det finns en enligt undersökningen en kärna av omkring 20 procent som uttrycker tydligt intoleranta attityder, framförallt utgörs den gruppen av pojkar från hem med låg socioekonomisk status.

Regeringen satsar nu åtta miljoner för att öka den demokratiska medvetenheten. Metodmaterial till skolan ska tas fram och pengar ska fördelas till organisationer som förebygger ett antidemokratiskt agerande. Dessutom öronmärker regeringen fem miljoner kronor till Vetenskapsrådet för forskning om extremism.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv