fredag 11 februari 2011

Skydlighet att skydda

Det är märkligt svagt att FN, EU och/eller NATO-styrkor inte finns på plats för stabilitet och folkskydd i Egypten. Hur många människor ska skadas och/eller behöva förlora livet innan internationellt stöd ges för folkrätten nu när diktaturer äntligen är på väg att utvecklas till demokratier?

Efter 1990-talets fruktansvärda folkmord och de grova krigsförbrytelser vi fått ta del av på Balkan och i Rwanda måste något hända. Jag vägrar att passivt acceptera övergreppen på våra medmänniskor. Folkrätten måste förstärkas och trycket på stater och världssamfundet måste öka så att nya övergrepp inte sker. FN, EU och NATO måste ompröva sina verksamheter och agera för människors bästa varhelst hjälp behövs.

Begreppet ”Skyldighet att skydda” ("R2P") presenterade i en rapport av ” The International Commission on Intervention and State Sovereignty”, i december 2001 – vad har hänt sedan dess?

I september 2005 togs begreppet upp av FN:s högnivåpanel, liksom i generalsekreterarens rapport ”In Larger Freedom”. Toppmötet antog begreppet som sådant, men hur det ska tillämpas i praktiken är fortfarande föremål för diskussion. Nu kan vi inte vänta längre.

Uttala ditt stöd för ett verkligt folkskydd. Låt oss använda sociala medier till verklig förändring också i detta avseende.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv