tisdag 23 februari 2010

Socialdemokraterna vill ta bort 11 400 jobb


Socialdemokraterna ser ner på det arbete som kan ske inom gränserna för ”hushållsnära tjänster. De kallar det för pigjobb och kränker därmed samtidigt alla dem som ser till att våra arbetsplatser hålls rena och snygga.
Socialdemokraterna blundar samtidigt för att många småbarns- och tonårsföräldrar, samt äldre, nu äntligen kan köpa hushållsnära tjänster till rimligt pris på en marknad som tidigare ledde till köp av svartarbete.

De 11 400 nya jobb som skapats genom avdraget för hushållsnära tjänster försvinner direkt om S vinner valet i höst.

Folkpartiet och Alliansen står för en arbetslinje där allt arbete, även hushållsnära tjänster, ger pensionspoäng och social trygghet för dem som utför arbetet och samtidigt ökad livskvalitet för deras kunder.

Det är rättvisa.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Alliansen flyttar tiden tillbaks:
Förutom bönder, torpare och backstugusittare fanns tjänstefolk i byarna under 1800-talet. Till tjänstefolkets skara hörde pigor och drängar. Böndernas tjänstefolk lydde under den så kallade tjänstehjonsstadgan. I tjänstehjonsstadgan kunde man bland annat läsa om vilka löner som skulle utbetalas. De flesta fick sin lön i form av mat, husrum, tyg till kläder, skor samt i vissa fall en summa kontanter.

Från och med 1819 hade pigor och drängar en frivecka. Friveckan inföll sista veckan i oktober. Om man inte trivdes på den gård man arbetade på var det många som passade på att byta tjänst då.

http://www.smalandsmuseum.se/Pedagogik/pedagogik_tips_manniskan.htm

// Socialdemokraterna

Mikael Wendt sa...

Dagens skratt! Ha ha

Anonym sa...

Intressant sätt att ge en totalt onyanserad bild av denna fråga. Fast det är klart, gjorde du det så skulle ju orimligheten i dina argument te sig ganska uppenbar, och det är ju knappast målet.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv