torsdag 10 september 2009

Stoppa Sverigedemokraterna

5 kommentarer:

Josef Fransson sa...

”Det är Din och Min skyldighet att hindra dom från alla former av framgångar. Dom får inte fortsätta sprida sin propaganda.”

Det där låter som uppvigling. Så där brukar de antidemokratiska vänstergrupperna propagera innan de ger sig på oss. Konkretisera gärna hur du vill hindra oss i SD att använda vår yttrandefrihet.

”Vet Sverigedemokraterna om att de nationalsocialistiska och nationalkonservativa inspirerades av herrar som Hitler och Mussolini?”

Snarare var det väl tvärt om! Och hur det egentligen är relevant när man diskuterar SD förstår jag inte. Är din tes att all nationalism är av ondo? Alla ideologier blir farliga när en galen ledare får för sig att förverkliga en utopi. Då spelar det ingen roll vilken ideologi denne väljer. Är det något historien visat så är det just det!

Mikael Wendt sa...

Josef,
jag utgår från att du liksom jag respekterar yttrandefriheten.
Jag säger på videon att det finns mörka krafter inom SD som måste stoppas.
Det är långt ifrån det som kallas uppvigling, det är att uttrycka de personliga åsikter som jag har om att ryktesspridning utan grund kan skada vårt demokratiska samhälle.
Här ger jag några enkla kommentarer till SD:s invandringspolitik och argument som finns på er hemsida, i era informationsblad som delats ut och uttalats av era företrädare.
Som ordförande för SD Skaraborg känner du ju väl till detta, men kanske inte alla läsare är bekanta med vad ni skriver.
"Sverigedemokraterna vill:
- Stoppa massinvandringen och återgå till en ansvarsfull invandringspolitik där invandringen begränsas till en nivå som inte är högre än i våra grannländer.

- Att tillfälliga och inte permanenta uppehållstillstånd skall vara regel.

- Höja återvandringsbidraget och stimulera utlänningar utan skyddsbehov och möjlighet till egen försörjning att återvända till sina hemländer."


Hela världen vill inte bo i Sverige
Många utvandrar årligen härifrån för att leva i andra delar av världen.
Flertalet framgångsrika företag som startats i Sverige har startas av invandrare - nu och i historien.
delar med mig av lite fakta:
Sedan andra världskriget har fler än 30 000 människor invandrat till Sverige årligen.
Under de senaste 24 åren (1984-2008) har genomsnittet för antalet persone som sökt asyl i Sverige varit 24352 (SCB offentlig statistik).

Långt ifrån alla som söker får asyl.
Hela påståendet om en ökad massinvandring, som SD framför, är således helt grundlöst.

Mikael Wendt sa...

Josef, ursäkta jag glämde att svara dig. Jag är inte nationalist utan välkomnar ett globalt medborgarskap för att få ordning på klimat, ekonomi och utbildning - genom ett ökat ansvar och ökad frihet för den enskilde individen varhelst hon befinner sig på denna jord.
Jag försöker att varje dag leva efter den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000)
Jag är socialliberal och några av våra mest grundläggande värderingar är att vi är emot varje form av protektionism.
Vänligen
Mikael Wendt

Josef Fransson sa...

När du säger denna mening ”Det är Din och Min skyldighet att hindra dom från alla former av framgångar. Dom får inte fortsätta sprida sin propaganda.” så lämnar du väldigt mycket tolkning till din tittare. Exakt samma meningar hade kunnats hittsa på t:ex någon AFA-hemsida och där betyder dessa ord helt säkert uppmaning till våld, hot och fysisk konfrontation.

Hade du valt att säga t:ex "Deras påstående skall bemötas i varje givet läge" eller dyrligt, istället för "Dom får inte fortsätta sprida sin propaganda" så hade dina intentioner varit solklara.

Men det gjorde du inte!

Mikael Wendt sa...

Josef, du har helt rätt att jag utttrycker mina känslor och säger: "Dom får inte fortsätta sprida sin propaganda.”

Varför säger jag så? Jo, jag anser att det jag åsyftar, SD:s invandringspolitik, riskerar att skada den demokratiska debatten eftersom den utgår från det ogrundade påståendet om en massinvandring som inte existerar.
Och att problem med att upprätthålla ordning, brist på arbeten och annat skylls på olika grupper av människor - vilket (enligt den information jag har och mina grundläggande värderingar) helt saknar verklighetsförankring.

Avseende tolkningsutrymme så är det (som du säkert vet) mottagaren som HELT styr över vilket budskap jag anses förmedla till henne/honom.

Vänligen,
Mikael Wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv