fredag 11 september 2009

Sverige behöver fler invandrare

Sedan andra världskriget har fler än 30 000 människor invandrat till Sverige årligen.
Orsakerna bakom invandringen varierar, men en sak förefaller gemensam för de allra flesta - ett medvetet val att komma till Sverige, ett öppet land där var och en ges chansen att förverkliga sina drömmar.
Vi folkpartister tror på personligt ansvar och tydliga förväntningar - men också på hjälp till dem som behöver. Mot oss står Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik.
Jag välkomnar alla som kommer till Sverige för att leva sina liv, arbeta, försörja sig och därmed bidra till utvecklingen av Sverige. Utan er blir vårt land fattigare på många sätt.
Med alliansregeringen vid makten har vi gått från en politik för invandrare till en politik mot utanförskap. Här kan du läsa mer om vår nya integrationspolitik.

43 kommentarer:

Anonym sa...

Ca en miljard till i åtgärder för invandringen där jag bara för någon timme sedan kunde höra att dessa invandrare skulle få särskild hjälp till arbete mm.Undrar vad t ex dessa icke invandrade arbetslösa ungdommarna i Sverige tycker om detta.Rena rasismen och inget annat.

Fredrik

Erik sa...

Bra att du vill ta emot hela världen. Kan du göra det i ditt egna hus/lägenhet och med dina egna slantar så varsågod. MEN ge själve fan i övriga SVERIGE och svenska skattebetalares pengar till att göda detta svarta hål. Jävla pappskalle

Mikael Wendt sa...

Anonym och Erik
Hela världen vill inte bo i Sverige
Många utvandrar årligen härifrån för att leva i andra delar av världen.
Flertalet framgångsrika företag som startats i Sverige har startas av invandrare - nu och i historien.
delar med mig av lite fakta:
Sedan andra världskriget har fler än 30 000 människor invandrat till Sverige årligen.
Under de senaste 24 åren (1984-2008) har genomsnittet för antalet persone som sökt asyl i Sverige varit 24352 (SCB offentlig statistik).
...Långt ifrån alla som söker får asyl.
Hela påståendet om en ökad massinvandring, som SD framför, är således helt grundlöst.
Låt er inte luras.

Albert K Tillman sa...

Mikael Wendt,

Sverige har mottagit fler än 580 000 asylansökningar 1984-2008.

Andelen utrikes födda av sveriges befolkning var cirka 1 procent år 1940. Den ökade till 4 procent 1960, till 7 procent 1970 och vid årsskiftet 1994-95 var 10,5 procent födda utomlands.

Sammanlagt 354 404 asylsökande har fått uppehållstillstånd i Sverige 1980-2008. Anhöriga ingår inte.

Med nuvarande invånarantal hade Sverige 48 asylsökande per 1000 invånare jämfört med Nederländernas 28. Schweiz (58), Belgien (29,5), Österrike (36,5), Danmark (27) och Norge (26). Finland hade 5 asylsökande per 1000 invånare.

2008 var Sverige fjärde största mottagare räknat per 1000 invånare i 51 europeiska och andra utvalda industriländer.

Andelen asylsökande som saknade passhandlingar vid ansökningstillfället var 95,6 procent år 2008.

Sammanlagt 25 724 asylsökande har fått uppehållstillstånd som flykting 1980-2008 enligt FN-konventionen. Det motsvarar drygt 7 procent av de asylsökande som fått asyl och 2 procent av samtliga uppehållstillstånd.

Nå, är massinvandringen och dess kostnader fortfarande en myt tror du?

Mikael Wendt sa...

Albert!
Ja, det är en myt.
Ditt urval av länder visar tydligt vad du har för syfte.
Jämför Tyskland, Frankrike, England istället.
Ditt ifrågasättande av officiell statistik är ju dessutom häpnadsväckande!
Här är länken http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs2.pdf

vänligen MW

Albert K Tillman sa...

Du kan visst inte läsa. T.om din egen källa anger det som jag skrev.

Ca 580.000 asylsökande varav 354.000 har beviljats uppehållsstillstånd sedan 1984.

Anhöriginvandringen är inte inkluderad. Är detta förstått?

Endast 5% är flyktingar enligt FN-konventionens stadgar.

England, Tysland och Frankrike ligger långt efter Sverige per 1000 invånare och endast jämfört med antalet hamnar Sverige efter.

Din naivitet och ignorans är inte häpnandsväckande med tanke på att du beskriver dig själv sig som socialliberal.

Sverige är inte en soptipp för ditt dåliga samvete och definitivt inte hela världens.

Källa:
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/49c796572.pdf

Mikael Wendt sa...

Albert!
Vad är det som upprör dig så?

Jag kan läsa och du skriver att Sverige mottagit fler än 580 000 asylansökningar vilket min (och nu även din) källa visar är fel.

Ett land som hanterar den globala krisen så bra osm Sverige gör - även för de människor som av olika skäl inte lever genom försörjning av eget arbete - kan inte betraktas som vare sig soptipp eller samlingsplats för världens dåliga samvete.
Något eget dåligt samvete har jag inte, det tillskrev du mig utan att ha en aning om vem jag är och min utgångspunkt för denna diskussion. Fascinerande!

Tvärtom - så är Sverige ett föredöme och gott exempel på hur de mänskliga rättigheterna bör respekteras i varje land på denna planet, dvs långt ifrån någon soptipp.

All form av protektionism kommer jag att motarbeta, öppenhet och medmänsklighet är det jag tror på för att åstadkomma en bättre livskvalitet för jordens befolkning.

P.S. Andelen personer med rötter från utlandet är troligen betydligt högre än 10,5 procent - allt beror på hur långt tillbaka i historien vi går. D.S

Vänligen
Mikael Wendt

Anonym sa...

Det här nog den sämsta blogg jag läst. Finns väl fortfarande ingen vettig i människa i Sverige som fortfarande argumenterar att invandringen till Sverige är positiv.

Albert K Tillman sa...

Vad yrrar du om? Båda våra källor visar på det jag skrev om antalet asylsökanden sedan 1984.

Migrationsverket redovisar en trend av ökad invandring med ett rekordår 2006 med 96.000 beviljade upphållstillstånd som inte har avtagit efter det.

Sverige är inget föredömme när det gäller en human invandringspolitik.
En sådan kräver för det första ett allmänt stöd hos folket och att invandrarna själva integreras med samhället och folket samt att det finns resurser för detta utan att behöva skära ner på något annat.

Väl här lever invandrarna på bidrag och utgör en ny samhällsklass dömda till ett livslångt lidande i något mögligt miljonprojekt.

Källa: http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf

SOM-institutets trendundersökning för 2007.

Mikael Wendt sa...

Anonym.
En övervägande del av Sveriges befolkning är fortfarande positiva till invandringen. Ca 96 procent enligt opinionsmätningarna.

Sedan tror jag du blandar ihop dålig eller bra blogg (som är ett kvalitetsuttryck) med om du delar mina åsikter eller inte.

Det har inte med bra eller dålig blogg att göra. Eller hur?

Hoppas att du får en bra helg!
Mikael Wendt

Albert K Tillman sa...

- "En övervägande del av Sveriges befolkning är fortfarande positiva till invandringen. Ca 96 procent enligt opinionsmätningarna."

Källa för detta påstående tack eller baserar du det på att SD får ca 5% i väljarundersökningarna och att endast sverigedemokrater är negativa till invandringen?

Mikael Wendt sa...

Albert.
Jag varken yrar eller yrrar (som du skriver) om någonting.
I ditt första anförande påstår du att jag ger felaktiga uppgifter om antalet asylsökande under perioden 1984-2008.
Sedan hänvisar du till samma siffror som jag angett. Vem yrar?
24x24352=584448

Sedan kan vi väl båda konstatera att vi ser olika på detta.

Samtliga riksdagspartier ser nödvändigheten av fortsatt invandring till Sverige och öppnar därför upp för ökad arbetskraftsinvandring. Samtliga riksdagspartier är självkritiska till hur ordning och rättsväsendet fungerar i vårt land.

Blanda inte ihop det med invandringen.

Eftersom 96 procent av Sveriges befokning stöttar riksdagspartierna så är det lyckligtvis så att det är en liten minoritet som har den motsatta uppfattningen i frågan.

Enligt Svenskt Näringsliv startades år 2006 7 000 nya företag av personer som är födda utomlands. Cirka 20 % av alla nystartade företag är invandrarföretag. Dessa företag står idag för cirka 300 000 arbetstillfällen.

I tider av lågkonjunktur och högre arbetslöshet finns krafter som vill använda rädslor till att begränsa invandringen.

Sveriges liberaler har uppgiften att lyfta blicken över horisonten, stå upp för asylrätten för våra flyktingar och lika självklart välkomna arbetskraftsinvandring.

Ur ett globaliseringsperspektiv är tvärkulturell kunskap värdefull.

Invandrarföretagare har haft en avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och flera av våra största företag är grundande och drivs av invandrare.

Det finns flera skäl till att så många framgångsrika företag över hela Sverige har startats eller utvecklats av invandrare.
Invandrare kan ha förvärvat särskild kompetens som ännu inte finns i Sverige från andra län-der.
Det är heller inte omöjligt att invandrare kan ha ett internationellt kontaktnät som bland annat är värdefullt för internationella affärer.

Människor som bryter upp från sitt hemland är dessutom genomsnittligt sett mer initiativkraftiga och risktagande än dem som hela livet bor kvar där de har fötts. En person som lämnat sitt hem och sitt land för att finna ett nytt liv i Sverige bär bara i denna handling en entreprenörs anda som förslår.

Nu är det svåra ekonomiska tider och det är lätt att söka syndabockar. Inget är mer fel än att i denna situation bortse från fakta, dra förhastade slutsatser och gå en protektionistisk väg.

Antalet personer över 85 år kommer att öka med nästan en fjärdedel de kommande tio åren, samtidigt som hälften av vårdpersonalen går i pension. För att lösa det måste vi bli fler som kan arbeta inom vården.

År 2020 kommer vi att ha fler äldre än yngre, de som är över 65 kommer att ha fördubblats jämfört med 1950-talet.

Det kommer att kräva fler arbetande människor för att klara välfärden.
Här kommer invandringen att spela en avgörande positiv roll för hur Sverige och många andra länder i Europa kommer att klara sina framtida utmaningar.

Det är avgörande att Sverige är attraktivt och att människor vill fortsätta att komma till vårt land för att arbeta och leva sina liv.

Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, är en välfungerande och hårt arbetande del av Sverige och behöver därför ingen särskild politik.

Det är min övertygelse att de allra flesta människor vill och kan försörja sig själva.
Det är också utifrån de grundvalarna våra välfärdssystem är uppbyggda.
Genom att fler är med och bidrar till vår gemensamma välfärd blir det mer för alla att dela på.


Vänligen
Mikael Wendt

Anonym sa...

"Vi folkpartister tror på personligt ansvar och tydliga förväntningar - men också på hjälp till dem som behöver. Mot oss står Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik."

Och det ska komma från en folkpartist? Ni borde snarare ta SD i hand eftersom efter SD är FP det mest sionistiska parti vi har här i landet. FP ger och har alltid gett sitt stöd för de etniska rensningar som Israel håller på med - dagligen.

"Nationalsocialism" var ett begrepp som Moses Hess skapade - mannen bakom sionsimen, den judiska nationalsocialismen. FP vill rensa Israel från palestinier och se till att svenskar blir en minoritet i Sverige - precis som sionsterna vill. SD talar med kluven tunga, ja, för dom vill ha ett svenskt Sverige med stödjer sionismen.

FP = skojare och bedragare!

Demokrati innebär att folket avgör via val. Men om man manipulerar den fakta som man ger folket så manipulerar man även folkets beslutsunderlag vilket betyder att vi inte lever i en demokrati utan en diktatur. Media ljuger varje dag för medborgarna, bl a genom att påstå att det alltid är "flyktingar" som kommer hit. För att inte tala om "ensamkommande flyktingbarn". Vilken lögn! De kallas "ankarbarn" - familjen kastar ett ankare med äldsta sonen - som får PUT - sedan kommer resten. Smugglingen kostar 10 000-tals kronor, för dessa "fattiga" stackare. Ni är skojare, Mikael. Bedragare!

Mikael Wendt sa...

Anonym, lite fakta istället för fler myter:
Folkpartiet liberalerna var det första partiet i Sveriges riksdag som tog ställning för en tvåstatslösning med ett demokratiskt självständigt Palestina sida vid sida med Israel.

Det är något som de flesta palestinier och israeler vill. Men det vill inte Muslimska Motståndsrörelsen Hamas.

Hamas, terrorstämplad av FN, EU och USA, strävar efter att skapa ett islamiskt välde i regionen och utplåna staten Israel enligt § 11 i organisationens program. Hamas har getts åtskilliga chanser att få komma in i den politiska värmen genom att uppfylla tre enkla krav: erkänna staten Israels rätt att existera, avstå från terror och respektera ingångna fredsavtal. Hamas vägrar.

Vi är många som på olika sätt försöker bidra till en lösning av denna synnerligen tragiska konflikt. Vi söker en politisk förhandlingslösning mellan parterna. Då krävs det att inte enögt rikta in sig mot en av parterna. Alla behövs i den dialog som kan bli den slutliga lösningen.

Vi fördömer alla brott mot folkrätten, vare sig de utförs av Israel eller Hamas. Vi avser att fortsätta arbeta för den tvåstatslösning, som är det enda alternativ som kan leda till att palestinier och israeler i framtiden kan leva i fred sida vid sida.

Vänligen Mikael Wendt

Gäsp sa...

Är du på dricken Mikael Wendt eller har du bara trillat och slagit i huvudet? Vilka är det som utvandrar från Sverige tror du? Är det fåraherden från Irak som helt plötsligt tröttnar på att få lägenhet och pengar för att göra...ingenting eller är det Svenskar som har tröttnat på vart deras stora summor skattepengar hamnar?

Du får gärna ge oss lite källor på dina påståenden också. Att 95% av svenskarna är positiva till invandring är helt absurd. Lista gärna vilka stora företag som startats av invandrare det senaste 20 åren.

Mikael Wendt sa...

Gäsp,
de som flyttar är en blanding av folk till exempel den välutbildade läkaren som efter fem år fortfarande får köra taxi, som gillar Sverige - men vill använda sina kunskaper och tar sin familj och flyttar till Kanada eller Nya Zeeland där hans/hennes kunskaper tas tillvara med en gång.

Detta i Sverige där vi har läkarbrist!!!!

Märkligt ställe...

Företag:
http://www.linkoping.se/sv/Demokrati-politik/Kommunens-tidningar/Integrationsbladet/Intervju/Arkiv---Intervju/Aldre-intervjuartiklar/Ali-Karimis-startade-platrike-med-tva-tomma-hander-/

*12 procent av alla småföretag ägs av människor med invandrarbakgrund.
*14 procent av anställda i småföretag har en chef med utländska rötter.
*8 procent av de förvärvsarbetande svenskfödda driver egna företag.
*13 procent av förvärvsarbetande utlandsfödda driver egna företag.
*16 procent av förvärvsarbetande invandrare som är födda utanför Europa, driver egna företag.
*14 000 invandrarägda företag 1970, har blivit till fler än 70.000 år 2000.


Hur länge ska jag fortsätta???

vänligen MIkael Wendt

Albert K Tillman sa...

Bäste herr Wendt

Grattis, du hittade ett stavfel och du lyckades även med konststycket att spy upp en kaskad av floskler utan källhänvisningar.

Jag är dock van vid de olika härskarteknikerna vanliga bland våra etablerade partier.

Jag påstod aldrig att du angav fel antal asylsökande. Båda våra källor visar på att det stämmer och där är vi överrens.

Att invandringe inte ökar stämmer dock inte för det gör den.

I snitt tar det varje invandrare sju år innan han får någon sysselsättning som inte bekostas av staten. Du och ditt parti kanske kan försöka räkna ut den kostnaden om ni vågar.

Du har heller inte visat någon källa på de 95% som var för en invandring, mina källor som jag redovisade tidigare pekar på det motsatta; Att 49% är för en minskad invandring.

Källa. http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf

http://www.som.gu.se/rapporter/tender_trends2007/svenska_trender2007.pdf

Gäsp sa...

En blandning av folk säger du och tar ett exempel med en läkare som får köra taxi. Ett krav för att en läkare ska kunna jobba i sverige är att behärska det svenska språket och gör personen inte det så är det svårt. Du tar självklart inte upp någonting annat i min frågeställning. Skott ett i foten.

Du kan fortsätta lista dina siffror hur länge du vill, till någon som undrar över antalet företags som ägs av invandrare. Jag frågade vilka STORA företag som startats av invandrare de senaste 20 åren och på den frågan kunde du inte svara med något annat än Ali's företag. Förvisso bra jobbat av honom.

Ditt påstående om 95€ berörde du inte alls och det tar jag som att du inte kan plocka fram någon källa på det.

Det blir inga fler kommentarer ifrån mig. Och nej, jag är inte sverigedemokrat.

Albert K Tillman sa...

Att en vuxen människa har gått på myten om de raketforskande taxichafförerna är högst beklagansvärt. Var det Mona som berättade detta?

Din källa som visar på en invandrare som lyckats starta ett företag imponerar föga.

Procenten med andel företag, utan källa igen, med invandrarbakgrund skiljer sig inte från den generella demografiska utveckling.

Med andra ord, de uppvisar inte en exceptionellt högre entreprenörsanda än vad etniska svenskar gör som du vill påstå.

Gäsp sa...

Ursäkta, jag glömde en sak. Sluta yta om asylstatistik och titta på statistiken över uppehållstillstånd istället. Dessa siffror är inte riktigt lika snygga.

Trevlig helg.

Mikael Wendt sa...

Till Albert och Gäsp
Jag tillhör de personer som inte uppger något utan täckning.
Exempel på läkaren är en person jag personligen lärde känna och som talade utmärkt svenska, engelska samt ytterligare ett par språk men trots det inte fick chansen i Sverige.
Han och familjen lever nu ett bra liv i Kanada sedan fyra år tillbaka i tiden.

Att det i snitt tar sju år innan det varje invandrare får någon sysselsättning som inte bekostas av staten är skandal, men inte fö rinvandraren lika mycket som för det svenska samhället.

I Skövde där jag bor är tiden betydigt snabbare och detta vareierar naturligtvis på många sätt. Snitt påverkas ju också av att personer med mkt starka traumatiska upplevelser aldrig kan komma i arbete fullt ut.

Tips gå till källan, arbeta i miljöer där människor med olika bakgrund lever så faller såväl teoretiska opinionsmätningar etcetera platt till marken ganska snart.

Opinionsmätningen inför EP-valet visade på kring 6-8% för FP - resultat 13,58%.

Trovärdigheten är aldrig högre än så i opinionsmätningar och andra "vetenskapliga" undersökningar om framtid.

Ha en trevlig helg, tack för diskussionen!
Mikael Wendt

Mikael Wendt sa...

Gäsp, kolla den etniska bakgrunden på flertalet forskare inom astra och andra framgångsrika företag som bygger på vad som görs idag....

Vi i Sverige sa...

Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete är inte så mycket som sju år. Det gäller bara flyktingar och deras anhöriga, dvs. en fjärdedel av de som får uppehållstillstånd. Det här är en myt som uppkommit genom att Nyamko Sabunis tal i riksdagen 11 dec 2008 förvanskats.
Betänk att en del invandrare är arbetskraftsinvandrare och har arbete när de anländer. En del är studenter och de ska naturligtvis studera, inte arbeta.

Vi i Sverige sa...

SCB:s inkomstfördelningsundersökningen 2007 visar att utrikes födda hushåll betalar mer skatt än de får i bidrag. Kompletterat med moms, arbetsgivaravgifter och pension blir överskottet till samhället mer än 20000 kr/år. Hushåll med både inrikes och utrikes födda ger ett överskott på över 100000 kr/år.

Anonym sa...

ViISverige
Jag får inte ihop det du säger och undrar om du skulle kunna förklara för mig: Om en familj eller person (nysvensk, svensk eller utomjording) har sin inkomst enbart i form av bidrag, hur kan det då komma mer pengar tillbaka till staten i form av skatt från vederbörande? Hur förräntas pengarna innan de återvänder till staten? Spel på hästar eller vad? Det kanske finns en jättebra förklaring, men hur jag än vrider och vänder på det så får jag inte ihop det.

Gustaf Janson sa...

Signaturen "Vi i Sverige" är en desinformatör av rang. Han vrider och vänder gärna på sanningen som det passar hans sjukligt invandringspositiva agenda. Denne "Lars Persson" som han kallar sig är alltså inte att lita på.

Han påstår här att mediantiden för en invandrare att komma i egen försörjning inte alls är sju år. Det har han till en viss del rätt i. För kvinnor tar det nämligen mer än tio! år! Vad övrigt gäller hans svammel i denna fråga är det bara att läsa källan till detta klarlagda faktum.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/7674/a/111640

"Lars Persson" är en person som kan vräka ur sig i princip vilken genomskinlig lögn som helst och sedan hänvisa till en källa som inte alls delger oss samma information som "Lars" vill att vi skall tro på. Han utgår nämligen från att vi inte klarar av att själva skaffa korrekt information. Han är behäftad med klart rättshaveristiska drag och är av övriga invandringspositiva vettvillingar i detta land sedd med stor skepsis. Lyssna inte på vad han ljuger ihop!

Uppgifterna om inkomstfördelningen är också helt tagna ur luften, tvärtom visar siffrorna att den ekonomiska ojämlikheten har ökat kraftigt till invandrarnas nackdel. Undersökningen gäller ej heller år 2007, den omfattar inkomstfördelningen 1975–2005.

Exempelvis har den s.k. Ginikoefficienten ökat från ca 0,21 år 1975 till ca 0,29 år 2005. Detta visar alltså att invandrarklientelet inte alls genererar något överskott utan ständigt uppvisar allt större underskott.

Seså, "Lars Persson", gå nu och gör om hemläxan innan du försöker dig på att dupera folk som kan det här så oerhört mycket bättre än du.

Vi i Sverige sa...

Anonym 22:07,
Ja, det finns en jättebra förklaring. Invandrare, liksom infödda, arbetar. Arbetet ger lön och arbetsgivaravgifter. På lönen betalas inkomstskatt. Resten av lönen används till konsumtion på vilket man betalar moms.

Vi i Sverige sa...

Gustaf Janson,
Du måste ha blivit mycket rädd med tanke på hur desperat du försöker svartmåla mig.

Lars Persson

Anonym sa...

Viisverige
Men om man har sin inkomst helt i form av bidrag ger man inte tillbaka till staten. Bara om man arbetar. Annars kostar man bara.

Vi i Sverige sa...

Anonym 23:49,
Ja, men eftersom de flesta jobbar så betalar hushållen mer till samhället än de får tillbaka.

Gustaf Janson sa...

@Vi i Sverige

Jo, jag blir rädd när jag ser hur utpräglad stupiditet och okunskap läggs till grund för inlägg där man försvarar den sinnessjuka invandringspolitiken som bedrivs i Sverige. När människor som förfäktar åsikter likt dina och försöker "bevisa" riktigheten i sina påståenden med hjälp av lätt genomskådade lögner, då blir jag rädd. Skall du försöka påvisa det underbara med massinvandringsfiaskot kan du väl åtminstone komma med korrekta fakta. Dock vet vi ju sedan tidigare att sanning och korrekt statistik inte på något sätt är invandringsförespråkarnas bästa vänner i denna debatt. Vill du överhuvudtaget tas på något som helst allvar måste jag ge dig rådet att upphöra med faktafel och rena lögner i dina inlägg och kommentarer. Annars förblir du bara den pajas du för närvarande är.

Gustaf Janson sa...

"Vi i Sverige" hävdar att dom flesta invandrare jobbar. Hur kommer det sig då att dessa enligt all tillgänglig statistik har en arbetslöshet som är mer än dubbelt så hög som svensken?

Sedan måste jag få tillägga att Wendt uppvisar en något märklig relation till frågan om svensken tycker det här med dårinvandringen är en särskilt bra idé. Han påstår att eftersom ca 96% inte röstar på exempelvis Sverigedemokraterna så innebär det att svenskarna tycker vi skall bibehålla nivån på dagens invandring.

Även som politisk företrädare för det notoriskt opålitliga vindflöjelpartiet Folkpartiet så borde man väl se det absurda i en sådan åsikt. Sanningen är att man vid endast ett tillfälle, i Sjöbo 1988, har fått ta explicit ställning till frågan om massinvandring via en folkomröstning. Nejsidan vann stort (68%). Tar man även med Göteborgs Universitets årliga SOM-undersökning så visar siffrorna där att mellan 46-51% av svenskarna, beroende på undersökningsår, anser att vi skall ha betydligt mycket mindre invandring än idag.

Om så hälften av det svenska folket säger nej till fortsatt dårinvandring, anser inte Wendt och hans gelikar att vi har ett ganska så omfattande demokratiproblem i Sverige? Här har vi regeringar, både nuvarande och tidigare, som driver en politik som saknar stöd bland väljarna? Vore jag politiker skulle jag snarast ompröva den politiken till förmån för en som bättre speglar folkviljan. Hur var det nu du skrev i inlägget efter detta? "All offentlig makt utgår från folket." Lev upp till dom storvulna flosklerna istället då, och låt svenskarna få avgöra vår viktigaste politiska fråga någonsin via en beslutande folkomröstning. Jag är djupt övertygad om att vi då skulle få se VERKLIG folkvilja tala, inte den förståndshandikappade variant av representativ "demokrati" vi ser idag.

Classe sa...

Bra låt flyktingar bo hemma hos dig, lr håll käften din dumma jävel.

Classe sa...

Falska jävla äckel,du bor säkert i nåt finare område lång ifrån alla invandrare.

Anonym sa...

Är det arbetskraftsinvandring vi behöver är det ju det vi ska ha. Nu hamnar det stora flertalet utanför arbetsmarknaden. Således är argumentet att sverige tjänar på invandringspolitiken en osanning.

Vi i Sverige sa...

Gustaf Janson,
Att utrikes föddas arbetslöshet är dubbelt så hög som inrikes födda säger ingenting om ifall en majoritet eller minoritet jobbar. Jimmie Åkesson säger att siffror inte är hans grej och det är tydligen inte din grej heller.
Sysselsättningen för utrikes födda 20-64 år var 67 procent år 2008. Alltså jobbar de flesta i arbetsför ålder.
Dessutom är större andel utrikes födda i arbetsför ålder. Räknat på alla åldrar jobbar 49,4 procent utrikes födda och 49,7 procent inrikes födda, alltså nästan lika stor andel.

Anonym sa...

Det talas ju hela tiden om att det är ett arbete som är vägen in i samhället. Men med statistiken visar "Viisverige" att det tydligen redan finns lika mycket hederliga arbetare bland invandrare som infödda, så varför alla stödpaket som riktas mot speciellt invandrare? Är inte det orättvist?

Mikael Wendt sa...

Tack alla för ert engagemang.
Hoppas att ni deltar i det vardagsgrå poltiska arbetet i era kommuner.
Att skrika högt här, hemma vid köksbordet och bland dem som tycker likadant leder inte till någon förändring utan tyvärr så blir det bara sämre när mytern afortsätter att spridas.
Lars Person, tack för dina sakliga upplysningar.

vänligen Mikael Wendt

Fröken Sverige sa...

I Sverige modelerar man med siffrorna så det passar ens syfte. Inte minst om man är folkpartist.

I Danmark, där man tvärtom pratar klarspråk, så framgår det tydligt att en invandrare från mindre utvecklade länder i snitt kostar skattebetalarna minst 2 miljoner under en livstid.

I Cepos rapport ”Indvandreres og danskeres påvirkning af de offentlige finanser” (Källa: Cepos, d. 1. maj 2009) ”Indvandreres og danskeres påvirkning af de offentlige finanser” fastslår tankesmedjan: För invandrare från mindre utvecklad länder är det tal om ett negativt nettobidrag i storleken 29.600 kr per år, när personen är i Danmark. För barn till invandrare från mindre utvecklade länder är det negativa nettobidraget på 29.000 kr per år"

De 29.600 kr blir 2 miljoner kronor efter 67 år. Det negativa nettobidraget beror först och främst på lägre deltagande på arbetsmarknaden och därtill en större användning av de offentliga medlen. Det lilla fallet i utgifter för andra generationens invandrare betyder att de ska leva 69 år i Danmark, innan beloppet passerar de 2 miljonerna.

Cepos egen konkludering av rapporten är i övrigt: " Det negativa nettobidraget för invandrare och deras efterkommande är ett uttryck av konsekvenser av politiska val, där de primärt beror på den förda invandrings-, social- och arbetsmarknadspolitiken, som dels drar till till sig invandrare med låga formella kvalifikationer, dels fasthåller många invandrare i det sociala välfärdssystemet.

http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/indvandreres-og-danskeres-paavirkning-af-de-offentlige-finanser-der-er-behov-for-et-politikskifte

Nationalbanken i Danmark har kommit fram till precis samma siffror: Priset för 5.000 invandrare från mindre utvecklade länder är 10 miljarder kronor (detsamma som 2 miljoner per invandrare).

Och då är inte kostnader för fängelsevistelse, vård av brottsoffer och förstörelse av privat egendom och landets infrastruktur (bränder, stenkastning, poliskostnader, räddningstjänst osv) medräknad ens.

Sluta drömma nu och förhåll dig till verkligheten, Wendt.

/FS

Vi i Sverige sa...

Fröken Sverige,
Det finns åtminstone två saker i den danska rapporten som kan ifrågasättas. Den ena är uppdelningen mellan mer och mindre utvecklade länder och som senare i rapporten plötsligt blir en uppdelning mellan västliga och icke-västliga länder. Det som mest påverkar etableringen är anledningen till att man invandrat, inte varifrån. Den som kommer som flykting har en mycket svårare situation än den som kommer som anhörig till en dansk, även om de kommer från samma land. Att invandrare från "mindre utvecklade länder" av statistiken tycks ha svårare att integreras beror på att en stor del av dem är flyktingar.

Det andra är att utgifter som inte hänför sig till individer fördelas lika mellan personer. Det är inte så det finansieras i praktiken. Den som tjänar mer betalar mer skatt. Det är inte självklart större samhällsnytta med en hög lön och hög bonus bara för att det ger mer skatt. Egna företagare t.ex., är mycket viktiga för samhället men tjänar i medeltal mindre än anställda.

Lars Persson

Mikael Wendt sa...

Lars P, sakligt, bra och förhoppningsfullt.

Tack!
Mikael Wendt

Anonym sa...

Ok men då har alla tydligen enats om att invandringen kostar trots att ni hela tiden försöker mörka det. Synd att inte pensionärerna får kosta. Min gamla farmor får inte vårdplats men det är väl viktigare att skäggbarnen får åka regeringsjet....

Vi i Sverige sa...

Nej, varken invandrare eller pensionärer kostar om man ser till hela livscykeln. Pensionärer kostar när de är pensionärer men har dessförinnan bidragit till samhället i många år. Vissa invandrare, liksom barn, kostar de första åren men bidrar till samhället senare i livet.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv