fredag 11 september 2009

Stoppa svartmålningen

Sverigedemokraterna svartmålar genom sina synpunkter olika grupper i samhället. Att ställa en grupp människor gentemot en annan är en del av protektionism, något som vi liberaler tar bestämt av stånd från.
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.
I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.
Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr verkar det som du inte har fattat detta. Svartmålning !!
Vilken värld lever du i ?

Sverigedemokraterna driver dom viktigaste frågorna just nu, har du missat det.
Claes-Göran

Anonym sa...

Folkpartiet saknar en egen politik, i den oheliga aliansen lyckas fp inte profilera sig alls, det är väll kanske det ni behöver jobba på mest - att profilera er som ett parti. vad SD beträffar så kanske allt de säger inte är rasism - har du tänkt den tanken någon gång? de pekar på problem i samhället, men! som folkpartist lyssnar man väll inte på folket? Som folkpartist lyssnar man bara på husse - herr Reinfeldt? och koncentrerar sig på att framställa sig själv så politiskt korrekt som möjligt.

Problemen bara ökar i samhället och vad gör fp? - applåderar moderaternas urgamla krav på fler poliser - som om det skulle lösa några problem, skiträdda för att behöva ta tag i problemets kärna föraktar du dem som ropar på hjälp - det finns ett namn på det där - människoförakt! Hycklare!

Undertecknat: Vanlig grå gubbe

Josef Fransson sa...

Hej Mikael!

Jag har en filosofisk fråga gällande svartmålning! Är det svartmålning att lyfta fram t:ex invandrares högre kriminalitet även om odiskutabel fakta framläggs?

Vidare skulle jag vilja ha Din kommentar gällande denna film om korrelation: http://www.youtube.com/watch?v=Yli3TmPCgr8&feature=player_embedded

Är den:
1. Manipulerad att visa det man vill att den skall visa?
2. Ointressant eftersom alla människor är lika mycket värda?
3. Ett indikation på att vi har stora problem med sveriges invandrings-/invandrarpolitik som måste lyftas till debatt?

Mikael Wendt sa...

Josef
Du får gärna lyfta fram vilka siffror du vill.
Svartmålning är att ge någon eller några skuld för något på godtyckliga grunder.

Filmen du länkar till är enligt min mening intressant därför att den så övertydligt visar det avsändaren vill visa.
Filmen är ett bra undervisningsexempel på hur en film kan utformas med utvald statistik som visas med syfte att åskådaren ska dra vissa önskvärda slutsatser.

Min grundläggande värdering är att alla människor har lika värde oavsett vilka problem vi har i vårt samhälle.
De som begår brott i vårt land ska dömas och straffas på samma grunder.
Enkelt, eller hur?

För du tillhör väl inte den mycke tlilla minoritet som fortfarande hävdar dumheter som att italienare skulle vara intellegentare än chilenare? (som ett exempel)

Mikael Wendt

Josef Fransson sa...

Du skrev:
"Filmen du länkar till är enligt min mening intressant därför att den så övertydligt visar det avsändaren vill visa.
Filmen är ett bra undervisningsexempel på hur en film kan utformas med utvald statistik som visas med syfte att åskådaren ska dra vissa önskvärda slutsatser."

Precis det man skulle kunna tro. Jag tyckte själv att filmen var "för bra för att vara sann" eller "riggad med de rätta kommunerna". Men då jag satte mig in i hur urvalet av kommuner gått till så så insåg jag att kommunerna inte är "valda" mer än att man valt ett spann av kommuner från en rangordning utefter kommundernas storlek. Istället visar det sig att man kan få denna korrelation på Sveriges samtliga kommuner. Åtminstone stämmer det upp till kommuner med 95.000 invånare. (Eskilstuna).

Se vidare detta diagram. http://affes.wordpress.com/2009/09/21/ran-och-utlandsk-bakgrund-i-55-kommuner/

Josef Fransson sa...

Min grundläggande värdering är att alla människor har lika värde oavsett vilka problem vi har i vårt samhälle.
De som begår brott i vårt land ska dömas och straffas på samma grunder.
Enkelt, eller hur?

Rätt! Dock tycker jag Sveriges medborgare ska få veta vad invandingen får för konsekvenser och ges möjligheten att ta ställning till om det är värt det.

Mikael Wendt sa...

Josef
Redovisa gärna kostnaderna för socialtjänsten, kriminalvården, sjukhusvårdenetcetera för "Svenskarna" också!
Det blir enormt mycket mer pengar.

Men det vet du väl redan...

Hälsningar Mikael
P.S. det är lätt att visa med statistik att det sker flest brott i de svenska kommuner där det bor svenskar - än i kommuner där det inte bor svenskar.
Samhällen byggs utifrån värderingar - inte statisktik. D.S

Josef Fransson sa...

"P.S. det är lätt att visa med statistik att det sker flest brott i de svenska kommuner där det bor svenskar - än i kommuner där det inte bor svenskar.
Samhällen byggs utifrån värderingar - inte statisktik. D.S"

Kan du, med statistik, visa att det finns kommuner där det inte bor svenskar så blir jag imponerad! ;)

Mikael Wendt sa...

Josef, min något "humoristiska" point i föregående "P.S." är att med statistik kan man visa/bevisa/uttrycka vad som helst.

Samt att statistik är farligt som underlag för att bygga samhällen - de ska (enligt min uppfattning) byggas utifrån värderingar och framtidstro.
Statisitk kan visa att det är fler förkylda skåningar är norrlänningar, men knappast hitta den troligaste orsaken.
Orsaker och samband dras ut ifrån statistik och som man frågar får man svar.
Därav följer exempelvis att det finns vetenskapmän som utifrån samma databas hävdar att klimathotet är enomrt och andra säger att det inte finns.
Vi måste själva ta ställning och det gör vi utifrån hur trovärdig vi uppfattar informationen, men mest utifrån våra värderingar.
Värderingarna visar om vi tar störst hänsyn till oss själva eller om vår omsorg att minimera rikser för kommande generationer överväger.

Vänligen
Mikael Wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv