fredag 27 juni 2008

Sverigedemokraterna ska avslöjas

SD får för många procent i ännu en mätning.
Så här beskriver SD sig själva: Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken.

Sverigedemokraternas lögner tar utgångspunkter i en värld som inte existerar.

  • Folkhemmet vill ingen ha tillbaka eftersom det ledde fram till ett system där 1 miljon hamnade i utanförskap. Ungdomar under 24 år förtidspensionerades, vårdköerna växte och skolresultaten rasade.
  • Nationalkonservatismen som företrätts av herrar som Hitler och Mussolini kan ingen vid sina sinnens fulla bruk mena allvar med på 200-talet.

Jag står upp för ett demokratiskt samhälle där varje person respekteras för den hon är.
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
I mitt Sverige finns det plats för alla.

34 kommentarer:

Erik Almqvist sa...

Jag står upp för ett demokratiskt samhälle där varje person respekteras för den hon är.
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.


Varför stödjer du då ett riksdagsparti? Såvitt jag vet är det bara sd som inte vill ha etnisk särbehandlind såväl genom lag som regeringspropositioner, och andra offentliga dokument, som förespråkar etnisk kvotering.

Tobias Lindgren sa...

Riksdagspartiet ska avslöjas med sin svenskfientliga agenda!

Sven-Olof Sällström sa...

I folkpartiets Sverige riskerar min son att inte komma in på en utbildning, eller få ett kommunalt jobb han sökt, för att hans far var svensk och därmed inte föranledern någon kvotering pga etnisk tillhörighet.

Någon annan, med sämre betyg, men i folkpartiets Sverige "bättre" ursprung kan komma att ta min sons plats.

I folkpartiets Sverige är 1/3 av landets yta föremål för apartheidlagar.

En liten klick på något tusental renägare tillåts ha särrättigheter och en särställning som andra samer, men även övriga svenskar inte åtnjuter. Norska medborgare, renägare i Sverige, har större demokratiska rättigheter inom renbetesområden än svenska medborgare.Man kallar rennäringen en "ursprungsnäring", när den historiskt sett inte fanns före 1600-talets mitt. Inga andra äldre näringar erhåller denna särställning.

I folkpartiets Sverige väljer man att satsa enorma summor på att övervaka och kontrollera medborgarna genom FRA. Men svenskarnas skydd och rättsäkerheten är satt ur spel. "samhällskontraktet" har ensidigt sagts upp av de svenska politikerna. Den liberala nattväktarstaten kommer allt närmare. Polisen kommer inte när polisen behövs. Rättsväsendet är kraftigt underdimensionerat.

Jag lämnade folkpartiet 2005. Något jag idag är oerhört stolt och glad över.

MVH Sven-Olof Sällström, stolt Sverigedemokrat.

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof, ge mig gärna en hänvisning till den lag som förvägrar din son en utbildningsplats eller arbete pga av etnisk kvotering till fördel för någon annan.
mvh Mikael Wendt

Erik Almqvist sa...

mikael: Etnisk kvotering är inte lagstiftad, utan möjliggörs genom offentliga policies och propositioner. Jag kan källhänvisa till flera stycken om du vill.

Däremot möjliggörs den etniska kvoteringen genom lagstiftningen som enbart tillåter etnisk kvotering på svenskars bekostnad (dvs tillåter diskriminering av svenskar). Detta genom att diskrimineringslagen endast skyddar den som har icke-svensk bakgrund.

Mikael Wendt sa...

OK, jag har aldrig stött på detta. Jag har anställt ett antal människor i privat och offentlig verksamhet.
Policies av det slag ni påstår finns existerar möjligen i era fantasier.
Det är inte så smart att grunda sina politiska ställningstaganden på rykten, gissningar och förenklade uppfattningar utan någon som helst grund.
Ge mig fakta inte gissningar om ni vill vara trovärdiga.

mvh
Mikael Wendt

Sven-Olof Sällström sa...

Men Mikael. Hur har du kunnat undgå detta? Det finns ett flertal kommuner, regioner och landsting som i sin policy avseende anställningar talar om etnisk mångfald och så kallad positiv särbehandling. (även inom den privata svären finns detta otyg).Flera anger dessutom procentuella målsättningar på tex 10-15%. Detta innebär rent konkret att man vid anställningstillfället bortser från relevanta kvalifikationer, just för att kunna uppfylla målsättningarna som tex kommunfullmäktige beslutat om. Den som då inte fick det jobb denna annars skulle fått, är självklart diskriminerad. Bla till Polisutbildningen diskrimineras svenska sökanden till förmån för sökanden av utomeuropeisk härkomst. Anledningen? Att uppfylla kvantitativa målsättningar enligt politiska beslut.

Har du Mikael läst mångfaldsplanen i di egen kommun?

MVH Sven-olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Jag har aldrig sett ett sådant dokument. Min kommun har ingen sådan plan som du hänvisar till. Alltså omöjligt att ha läst den.
Jaga inte spöken, påverka verkligheten!
mvh
MW

Sven-Olof Sällström sa...

"Skövde kommun har en policy för etnisk mångfald i arbetslivet som innebär att mångfalden ska öka. Kommunen har också en handlingsplan mot trakasserier, grundade på etnicitet, religion eller annan trosuppfattning."

Detta innebär i praktiken att verksamhetscheferna har att beakta detta vid anställning. Mångfalden SKA öka. Oavsett kompetens och formella utbildningar? Man talar i månfaldsplanen om att ingen skall diskrimineras tex för sin etniska tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar. Du vet väl att riksdagen bestämt att det inte finns någon svensk folkgrupp? Svensken har inte skydd enligt HMF lagstiftningen mot etnisk diskriminering. Därmed ej heller skydd mot diskriminering av Skövde kommun.

Räcker det inte som anställningspolicy att alla anställningar ska grunda sig på individens personliga kunskaper och färdigheter. Oavsett trosuppfattning, etnisk tillhörighet, politisk hemvist, kön, ålder eller funktionshinder?

Varför måste ni krångla till det genom att anta en policy som har ett syfte att motverka diskriminering, men i praktiken förskjuter diskrimineringen mot andra grupper?

MVH Sven-Olof Sällström

Sven-Olof Sällström sa...

inte??

http://www.skovde.se/upload/OmKommunen/DokumentPKPS/M%E5ngfaldspolicy%2008.pdf

Sven-Olof Sällström sa...

Hela länken kom inte med..
Gå in på www.skovde.se sök på mångfald. Där hittar du en artikel plus länken till Skövdes månfaldsplan

Nåt mer du vill ha hjälp med när jag ändå är i farten?

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof, tack för länken.
Min grundläggande åsikt är att människor är människor.
Särskilda konventioner för barn, kvinnor etc skulle inte behövas om alla tog de mänskliga rättigheterna på allvar.
Tyvärr gör inte alla det. Exempelvis inte sd som parti. Därför finner jag mig i att det behövs under en period.
Den allmänna policyn för Skövde kommun ställer jag upp på till 100 procent, ge mig enda ett skäl - som stämmer överens med FN:s mänskliga rättigheter - för att ändra den policyn.
Fortfarande har jag inte sett någon mångfaldsplan...
mvh
MW

Mikael Wendt sa...

Policy och handlingsplan för att främja etnisk mångfald och motverka etnisk diskriminering i Skövde kommun, känner jag till - men ingen mångfaldsplan. Hur ser en sådan ut? Vad skulle den innehålla? Alternativet är ju en enfaldsplan? Hur låter det?
mvh
MW

Sven-Olof Sällström sa...

Det är bra Mikael. Då kanske du kan förklara på vilket sätt Sd bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ha då i åtanke att varken FN:s deklaration, eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna innehåller några artiklar om alla och envars rätt att att bosätta sig i det land de behagar. Vilket inte ännu heller är fallet i folkpartiets Sverige. Att riktiga flyktingar, så kallade "konventionsflyktingar" skall erbjudas skydd är en självklarhet. Vilket även vi Sverigedemokrater självklart ställer oss bakom. Det är dessutom inskrivet i vårt invandringspolitiska handlinsprogram. Enbart 5% av de som sedan 1980 fått uppehållstillstånd i Sverige, har fått det pga flyktingskäl. Tex 2006 var det ca 7 % av uppehållstillstånden som beviljades av flyktingskäl. Källa? Migrationsverket. Återigen, på vilket sätt bryter Sd mot de mänskliga rättigheterna? Behöver jag tillägga att i folkpartiets Sverige bryts det mot följande artiklar i FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 19.

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. "

I och för sig var det den förra regeringen som beordrade stängningen av Sverigedemokraternas hemsida i samband med Muhammedteckningarna. Nånting säger mig att magister Björklund skulle göra samma sak. Eller anser du Mikael att vi Sverigedemokrater fritt skall få sprida vår information och verka på samma demokratiska grunder som andra partier? Under min tid i (fp) såg jag otaliga bevis på bristande demokratisyn. Hur är det med din?

artikel 21

2."Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land."

Som Sverigedemokrat riskerar man sparken om man uppdagas vara politiskt aktiv. Bla inom utrikesdepartementet finns tydliga exempel. Även lärare har fått lämna arbetet av samma skäl.

Vänligen, berätta vilka artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, eller artiklar i Europakonventionen som Sd bryter mot.

Eller är det folkpartiets och kanske Mikael Wendt:s hemsnickrade teorier om mänskliga rättigheter som ligger till grund för ditt påstående?

MVH Sven-Olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Läs ert eget program http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_text.php?action=showcat&catid=5

"Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin identitet. Visst är varje människa unik, men samtidigt är vi också mer eller mindre lika varandra. Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper."

Oj, oj, oj.
Det är väl åtminstone 50 år sedan samtliga världens vetenskapsmän var helt överens om att allt i detta citat från SD 2008 är totalt nonsens.

Sd:s politik kan bara leda till att vi blir ett fåtal kvar som upptäcks av en kamera som en udda liten grupp likt det som presenterades i världspressen nyss. Protektionism är så bakåtsträvande...
tror du att Sverig ekommer att vara ett bättre land om ett år?

Sven-Olof Sällström sa...

Och på vilket sätt bryter detta mot de mänskliga rättigheterna Mikael?

Lägger mig nu, ska upp och jobba tidigt imorgon. Förväntar mig när jag kommer hem att läsa en redogörelse av dig, Mikael, på vilket sätt Sd bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Det exemplet du angav var åsikter. Åsikter och värderingar är, och får antas vara olika i en demokrati Mikael. Det är till och med en av grundbultarna i en demokrati, att människor tillåts ha olika åsikter.

Åter till det som kan hänföras till fakta nu Mikael. På vilket sätt bryter Sd mot de mänskliga rättigheterna?

MVH Sven-Olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof.
Varför ska jag redogöra för något jag aldrig påstått.
Det är väl så att genom andra känner man sig själv kanske. Är du rädd för att SD inte menar allvar med att de står upp för FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna.
Jag läste för säkerhets skull igenom, och använda sökmotorer, för att se om jag av rent slarv skrivit att SD bryter mot de månskliga rättigheterna. Jag och sökverktygen hittar inte det.

Däremot tycker jag, min åsikt, att det är oförenligt för ett enfrågeparti som tar ugångspunkt ifrån att människor umgås bäst med likasinnade att påsåt att man främjar de mänskliga rättigheterna.
Det vittnar om stor okunskap.
All utveckling i människan historia är ett resultat av oliktänkande.
Annars hade det varit som den alltid hade varit.

Dags att flytta in i grottorna igen?
mvh
Mikael Wendt

Anonym sa...

Stå på, Mikael!

Erik Almqvist sa...

Mikael, här kommer några exempel på etnisk särbehandling och diskriminering av svenskar inom lagstiftning och offentliga dokument:

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/46/b7c93831.pdf
http://www.jämo.se/jamojuridik/docs/HDmalnr40006.pdf
http://www.jämo.se/hogskolan/likabehandlings.asp
http://www.jämo.se/jamojuridik/docs/HDmalnr40006.pdf
http://www.justitiekanslern.se/beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/3217-03-30.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19710437.htm
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/article17876.ece
http://sydsvenskan.se/malmo/article81535.ece
http://sydsvenskan.se/malmo/article81535.ece
http://sydsvenskan.se/malmo/article81535.ece
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,63488912_852__,00.html
http://www.jk.se/Beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/879-04-45.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=591507
http://64.233.183.104/search?q=cache:gwdNQwO1OE4J:www.eukompetens.se/fallstudieSPIRA.pdf+%2Bpolisen+%2Bspira&hl=sv&ct=clnk&cd=9
http://www.polisen.se/inter/util%5Cnodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=11864725
http://polisen.se/inter/util%5Cnodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=11751213

Mikael Wendt sa...

Erik
tack för dina länkar.
En del är så gamla att de inte finns kvar. De flesta är debattartiklar från olika tidningar, från den tid då S regerade Sverige.

Flera handlar om hur man förhindrar etnisk särbehandling - alltså tvärtemot vad du fabulerar om.

Ingen av dina länkar visar på ett trovärdigt sätt det du kallar: "på etnisk särbehandling och diskriminering av svenskar inom lagstiftning och offentliga dokument:"

Sorry, jag förstår att du tolkar det du läser på ditt sätt, men innehållet i det du läser är inte samma som dina slutsatser.
mvh
Mikael Wendt

Sven-Olof Sällström sa...

Jag citerar: "Min grundläggande åsikt är att människor är människor.
Särskilda konventioner för barn, kvinnor etc skulle inte behövas om alla tog de mänskliga rättigheterna på allvar.
Tyvärr gör inte alla det. Exempelvis inte sd som parti. Därför finner jag mig i att det behövs under en period."

Så om du inte aklagar Sd för att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Vad menar du då?

Är SD som parti så pass stort och mäktigt så att Sd kan belastas för eventuell diskriminering som idag utförs i Statlig, kommunal, regional regi, eller hos de svenska företagen? Är det inte folkpartiet, som sitter i regeringsställning som bör bära hundhuvudet om nu detta skulle vara ett faktum?

Kan man respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna till 98%, och ändå inte bryta mot desamma? PÅ vilket sätt tar inte SD de mänskliga rättigheterna på allvar? Kom nu åter ihåg att (fp) och Mikael Wendts hemsnickrade teorier inte duger i det här fallet. VI håller oss till Europakonventionen och FN.s deklaration.

Dessutom kan jag konstatera att du ställer dig bakom Skövdes diskriminerande mångfaldspolicy. Beklagligt att nån som ser sig som liberal kan anta den hållningen. Men, å andra, med FRA-lagen kan man nog förvänta det mesta från det hållet.

Nej Mikael. Du hittar inte en mångfaldsplan hos kövde Kommun. Jag hade innan jag skrev detta inte kontrollerat vilken benämning just Skövde hade på detta dokument. Mångfaldsplan, mångfaldspolicy. Samma innehåll, samma diskriminering! Olika benämningar. Men du som kommunalpolitiker i Skövde kommun kände inte till dessa dokument. Beklämande. Vilka andra kunskapsluckor avseende Skövdes skötsel har du Mikael?

Dessa dikriminerande dokument finns i de flesta av landets kommuner. Dokument som i praktiken innebär att arbetssökande med bättre kvalifikationer går miste om jobb pga av sitt etniska eller nationella ursprung. Att du som liberal kan ställa dig bakom detta verkar för mig vara oerhört hycklande. Vilka andra liberala principer är du beredd att rucka på Mikael?

Dessutom vill jag fortfarande ha svar på hur det kommer sig att folkpartiets Sverige bryter mot FN.:s deklaration för de mänskliga rättigheterna , artikel 19 och 21.

MVH Sven-Olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof.
Du gör dig skyldig till ett antal långtgående generaliseringar istället för att läsa vad som verkligen står.

Helt korrekt svarar jag att inte Skövde kommun har mångfaldsplan. Jag känner till våra policies och kan söka fram dem jag inte har i huvudet.
Men jag hittar inte på, jag håller mig till fakta.

Som fd ordförande för Skövde FN-förening, distriktsordförande för FN i Skaraborg och lärare i samhällsorienterande ämnen så är jag alltid intresserad av att lära nytt. Mina egna grundkunskaper, i de frågor du och jag diskuterar, anser jag är hyggligt bra.

Du gissar, antar och spekulerar om vad jag och andra menar. Det har du naturligtvis all rätt att göra. Särskilt trovärdig blir inte din argumentation på det viset, men du har alla rätt att uttrycka vad du vill - så länge det inte kränker någon annan persons likvärdiga rättigheter.

Grundtonen i FN:s samtliga konventioner är att människor behöver varandra och utvecklas genom att mötas, leva tillsammans och därmed bidra till varandras utveckling. Migration är något positivt för välstånd, välfärd och utveckling.

SD:s grundton är precis tvärtom.
"Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen - principen om en stat, en nation - är grundläggande för Sverigedemokraternas politik." Så står det i SD:s partiprogram.

FN är ett världssamfund, omfattande alla folk i alla medlemsländerna - var än de bor för tillfället. Vill man begränsa vilka FN:s deklarationer gäller så motverkar man de mänskliga rättigheterna (MR).

Jag har fortfarande inte påstått någonstans att SD bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är fortfarande din egen generalisering om du inte kan släppa den tanken.
Jag skrev:"om alla tog de mänskliga rättigheterna på allvar.
Tyvärr gör inte alla det. Exempelvis inte sd som parti."


Din generalisering om att jag påstår att SD bryter mot MR är lika falsk som om du påstår att jag inte gillar djur mot bakgrund av att jag är pälsdjursallergiker. Generaliseringar är en mycket vanlig orsak till missförstånd som sitter i huvudet på mottagaren av ett text- eller talmeddelande.

Tack för dina synpunkter och välkommen åter till Fp när du känner dig mogen.
mvh
Mikael Wendt

Erik Almqvist sa...

Mikael, jag ska plocka ut några exempel ur länkarna ovan. Vissa är exempel på direkt diskriminering av svenskar, andra på intentioner och/eller ambitioner att diskriminera svenskar. En del belyser synen på svenskar kontra övriga befolkningsgrupper:

Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden: "Arbetsförmedlingen skall prioritera arbetslösa nyanlända invandrare som genomgått introduktionsprogram".

Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivetI en annan proposition 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, som också är lag nu kan man i sammanfattningen läsa bl.a.

"Varje företagare blir skyldig att speciellt informera invandrare om lediga tjänster, och varje sökande invandrare ska i princip kallas till intervju. En arbetssökande invandrare som inte anställs har rätt att få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilka meriter den hade som fick tjänsten. Om han då anser sig förbigången kan han anmäla arbetsgivaren för diskriminering. Det åligger arbetsgivaren att bevisa att han inte diskriminerat".

Lagen innehåller även följande paragraf som i praktiken innebär att det är tillåtet att diskriminera svenskar för att tex uppnå en viss kvot invandrare bland personalen:

9 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2003:308).

Proposition 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan

I likhet med proposition 1997/98:177 innhåller denna lag ett undantag ifrån likabehandlingsprincipen, som i praktiken gör det möjligt att utsätta svenska högskoleaspiranter för negativ särbehandling.

Likabehandlingslagen

Lagens 7§ och 8 § innehåller undantag ifrån likabehandlingsprincipen och förbudet mot diskriminering som i praktiken gör det möjligt att utsätta svenskar för negativ särbehandling. Det var just den 7§ som Uppsala universitet hänvisade till för att legitimera den direkta kvoteringen av invandrade studenter på svenska studenters bekostnad.

Högsta domstolen slog dock fast att undantaget i 7§ inte skall gälla s.k stark positiv särbehandling, där helt olika meriter föreligger, utan endast sådan särbehandling som baseras på att man vid likvärdiga eller nästan likvärdiga meriter alltid väljer personen med utländsk bakgrund.

Lagen om hets mot folkgrupp Med begreppet folkgrupp avses enligt justitiekanslern varje existerande etnicitet utom den svenska. Att svenskar undantas förklarar justitiekanslern med att syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.

Rennäringslagen

Som framgår av utdragen ur lagtexten nedan kan endast den som är etnisk same erhålla rätten att få syssla med renskötsel. Med denna rätt, som svenskar (och majoriteten av de icke-renägande samerna) alltså är helt utestängda ifrån, följer omfattande rättigheter till mark, skog, jakt, vatten och fiske. Förutsatt att samerna verkligen har större hemortsrätt i Norrland, vilket är omtvistat, så skulle den nuvarande skrivningen i rennäringslagen endast kunna anses rättvis och rimlig om etniska svenskar hade motsvarande särrättigheter i de sydligare delarna av Sverige, men så är ju inte fallet. Medlemmarna av samebyarna har således dubbla rättigheter i förhållande till den svenska befolkningen. En del av dagens renskötselområde omfattar dessutom mark som tvångsutköpts av svenska staten ifrån svenska fjällbönder, som haft den i sin ägo i århundraden, kanske årtusenden. Ättlingarna till dessa fjällbönder kan idag inte jaga, bygga eller fiska på sina förfäders marker utan att få tillstånd ifrån de samebyar som staten skänkte marken till.

1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.

Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd.

Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).

17 § Om det behövs virke till en anläggning eller en byggnad som avses i 16 § första eller andra stycket, får skog avverkas på de delar av betesområdet som hör till lappmarkerna, renbetesfjällen eller de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete. Inom samma delar av betesområdet får medlemmar i samebyn för eget behov ta bränsle och slöjdvirke. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län får ge en i länet bosatt same som inte är medlem i någon sameby tillstånd att inom länet ta slöjdvirke för eget behov på mark inom lappmarkerna som tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten. Länsstyrelsen i Jämtlands län får ge en i detta län eller i Dalarnas län bosatt same som inte är medlem i någon sameby sådant tillstånd på renbetesfjällen och inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete. Tillstånd får bara ges samer som i en inte oväsentlig utsträckning ägnar sig åt sameslöjd. Tillståndet får återkallas när förutsättningar för tillståndet inte längre föreligger. Växande barrträd får avverkas endast efter anvisning av markens ägare eller brukare, om denne inte medger något annat. På sådan mark utanför lappmarkerna och renbetesfjällen som hör till en samebys betesområde får byn eller medlemmar i byn för det ändamål som anges i första stycket ta endast torra träd, vindfällen, skogsavfall, tall- och grantjur eller, för tillfälligt behov, lövträd som växer på utmark. Lag (1996:949).


18 § Medlem i sameby har rätt att inom byns betesområde på kronomark som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog taga virke till uppförande eller ombyggnad av familjebostad. Avverkning får ske endast efter anvisning av markägare. Lag (1992:785).


19 § Medlem i sameby som tillfälligt uppehåller sig inom annan bys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel får där taga bränsle för eget behov.


20 § Om det är oundgängligen nödvändigt för att skaffa foder till renarna, får sameby fälla lavbevuxna träd, i första hand torra eller oväxtliga träd, inom byns betesområde. Sådan avverkning skall om möjligt ske efter anvisning av markens ägare eller brukare.


21 § För skog som avverkas på kronomark som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog behöver ersättning ej lämnas. Detsamma gäller växande lövträd som eljest tages inom lappmarkerna, på renbetesfjällen samt inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete. I andra fall än som avses i första stycket skall ersättning lämnas för rotvärdet av växande träd som tages. Kan överenskommelse ej uppnås om ersättningen, utser länsstyrelsen på begäran av part någon att söka förlika parterna. Lag (1996:949).


25 § En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. Det som sägs i första stycket gäller även då en medlem i sameby tillfälligt uppehåller sig inom en annan samebys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel. I sådant fall får dock medlemmen jaga och fiska endast för sitt uppehälle.


Etnisk kvotering på Malmö högskola: "Det var 2002 som Malmö högskola införde ett kvoteringssystem för att få in studenter med ickenordisk härkomst. Sammanlagt handlade det om fem platser på medie- och kommunikationsutbildningen på K3."

Journalistutbildningen i Stockholm och Göteborg vill diskriminera svenskar: "Journalistutbildningarna i såväl Göteborg som Stockholm har börjat föra diskussioner om att införa en kvotering."

Diskrimineringsombudsmannen positiv till negativ särbehandling av svenskar: "DO är motståndare till etnisk kvotering, men vill tillåta positiv särbehandling. (...)DO noterar att man hittills haft begränsade möjligheter att agera i den här typen av frågor. Orsaken har varit den rådande lagstiftningen på området. - Men vi har i remisser och kommittéer försökt få till stånd en lagändring, som gör det tillåtet med tillfälliga säråtgärder för att hjälpa utestängda grupper, säger Sonya Aho.


Mångfald viktigare än likabehandling ansåg justitiekanslern: “Den avgörande frågan är, skriver JK, om intresset att öka den etniska mångfalden är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering. Svaret på den frågan är ja, sammanfattar JK“ (Metro 040527). "JK menar att det finns möjligheter att göra undantag från förbudet mot diskriminering för att till exempel öka den etniska mångfalden. Positiv särbehandling på etnisk grund ska därmed vara tillåten vid rekrytering till högskolan, fastslår JK."

Diskriminering av svenskar bör ge låga böter då dessa inte är någon utsatt grupp enligt JK: "Enligt statens mening är 75 000 kr ett alltför högt skadestånd i ett fall som detta. Universitetet har bemödat sig att följa lagstiftarens intentioner, och diskrimineringen har inte drabbat någon utsatt grupp. Redan det belopp som staten har valt att vitsorda, 60 000 kr, får anses högt."


Ett 40-tal sökande till polisens grundutbildning som inte klarade svenskprovet får ändå gå vidare. "Vi har ett krav att öka mångfalden", säger polishögskolans rektor Birgit Hansson, till DN

BRÅ och polisen vill motverka påstådd särbehandling genom särbehandling: "Många av Sveriges myndigheter har uttalade mål om att sammansättningen av deras personal ska spegla samhället, t.ex. ur ett etniskt perspektiv. Så har även Polismyndigheten. För att öka andelen med utländsk bakgrund bland de anställda på Södertälje polisdistrikt startade man projektet Spira. Tanken är att personer med utländsk bakgrund genom en projektanställning på myndigheten ska förberedas att kunna söka till Polishögskolan. I utvecklingsprogrammet ingår civil tjänstgöring, coach, fysisk träning och möjlighet att läsa in gymnasiekurser på en folkhögskola."

För att motverka diskriminering föreslår Brå i sin rapport att mångfalden måste öka. Även Carin Götblad tycker det är viktigt med breddad rekrytering och hon berättar om flera insatser de genomfört. Ett konkret exempel är SPIRA ett EU-projekt där polisen i Södertälje civilanställde 16 ungdomar med utländsk bakgrund i syfte att de skulle söka till Polishögskolan.

- Det blev jättefina resultat. Över hälften kom in på Polishögskolan direkt och flera andra är fortfarande civilanställda.

Carin Götblad ger fler exempel på hur polisen jobbar med att möta ungdomar - På Ung08 lät vi måla om en polisbil och skrev AINA, som är ett turkiskt uttryck för snut.

Södertälje polismästardistrikt arbetar sedan två år tillbaka med ett framgångsrikt projekt, Spira, som erbjuder personer med utländsk bakgrund tjänster inom polisen. Syftet är att få personerna intresserade av polisyrket och söka till Polishögskolan. Projektet har varit framgångsrikt och nu har Rikspolisstyrelsen ansökt om medel att utvidga projektet till Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Sven-Olof Sällström sa...

Generaliserar? jag ställer en rad raka, enkla frågor, som du som både fd ordf. FN-föreningen i Skaraborg, lärare i samhällskunskap och folkpartistisk politiker bör kunna svara på.

1. Anser du, som mig, att folkpartiets Sverige, bryter mot FN:s deklaration artikel 19 och 21.

2. Om du svarar nej på fråga 1, anser du inte att avskedandet av en kollega till dig, en samhällskunskapslärare som fick sluta sin tjänst pga sitt medlemskap i Sd bryter mor artikel 21?

3. Har jag uppfattat dig korrekt. Är det så att du anser det ok att diskriminera till exempel en svensk arbetssökande till förmån för en med utomeuropeiskt ursprung?

4. Anser du att följande påstående är felaktigt. "Enbart 5% av de som sedan 1980 fått uppehållstillstånd i Sverige, har fått det pga flyktingskäl. Tex 2006 var det ca 7 % av uppehållstillstånden som beviljades av flyktingskäl. Källa? Migrationsverket och SCB.

För övrigt, om vi ska återgå till din "generaliserande" artikel om sd.

Är du medveten om att det folkhem du ondgör dig över fungerade alldeles förräffligt innan man beslöt att förändra assimilationspolitiken till dagens förödande integrationspolitik. Dagens utanförskap grundar sig till stor del i de 600 000 som sedan 1990 invandrat till Sverige. Som i socialdemokraternas, moderaternas och folkpartiets Sverige inte funnit sig tillrätta i samhället. Som står utanför arbetsmarknaden, det offentliga samtalet och i mångt och mycket lever i etniska enklaver, skapade av 25 år av misslyckad integrationspolitik. Sedan 1990 har antalet sysselsatta endast ökat marginellt. Men utaförskapet har ökat till de över 1 miljoner människor som du själv nämner. Detta i Socialdemokraterna och folkpartiets Sverige. Inte Sverigedemokraternas Sverige. Utanförskapet är inte ett resultat av folkhemmet, utan ett resultat av en vanvettig invandrings och integrationspolitik sedan början av 1980-talet och frammåt.

Du säger dessutom:"Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
I mitt Sverige finns det plats för alla."

Mycket bra Mikael. Det kan vi alla skriva under på. Då kanske vi kan få slut på så kallat "positiv särbehandling" och diskriminerande mångfaldsplaner(mångfaldspolicys).

Åter till frågan från mitt första inlägg. Är det rimligt att något tusental renskötare begränsar den övriga befolkningens(samer och övriga svenskar) demokratiska rättigheter på över 1/3 del av Sveriges yta? Detta i folkpartiets Sverige Mikael. I folkpartiets Sverige.

MVH Sven-olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof.
Här kommer korta svar på dina frågor.
1. Nej

2. Om det finns en uppsägning vars sakliga grund är en persons åsikter så är den fel. Troligen handlar den mer om hur personen utfört sitt uppdrag som läare i samhällskunskap.

3. Jag menar att den som är mest lämpad för ett arbete ska ha det. Oavsett vem det är. Det är alltid arbetsgivaren som avgör vem som ska anställas enligt mitt sätt att se på alla former av anställningar. Upphäv LAS.

4. Jag ifrågasätter inte dina procentsatser i denna fråga eller dess trovärdighet. Men, vad spelar det för roll om procentsatsen är 5, 76 eller 20?

Angående samefrågan är jag inte tillräckligt påläst för att kommentera den. Generellt är jag för att minoriteters rättigheter skyddas. Stämmer väl med FN:s deklarationer.
Du väljer ensidigt två av alla artiklar i MR.
Sedan finns det ju mycket mer som FN behandlat och kommit överens om.

Folkhemmet tillhör historien, världen fortsätter att utvecklas.

Kan du svara på min fråga; - tror du att Sverige är ett bättre land om ett år?

mvh
Mikael Wendt

Sven-Olof Sällström sa...

Ett enkelt svar på en enkel fråga Mikael.

Nej, Sverige är inte ett bättre land om 1 år.

Allians mot Sverige kommer då haft ytterligare ett år på sig att rasera trygghetssystem, nedmontera välfärden och bryta ned den nationella sammanhållningen. Utförsäljningen av vår gemensamma egendom fortgår.

Om ett år har allians mot sverige öppnat upp för en arbetskraftsinvandring av utomeuropeisk arbetskraft. Utanförskapet ökar. Svenska lågutbildade och lågavlönade arbetslösa ska då helt plötsligt konkurrera med människor med helt andra löneanspråk och fackliga traditioner. Lönedumpningen har om ett år inletts.

Om ett år kommer allians mot Sverige ha medverkat till att ratificera Lissabonfördraget. En ny EU-konstitution som förmodligen även hunnit träda ikraft då EU:s toppolitiker sen länge vänt demokratins principer ryggen.

Du som liberal. Hur tolkar du följande artikel i "Fördraget om den Europeiska unionen."

"Artikel 10:
De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja."

Sverigedemokraterna, och många andra politiska partier arbetar för att stärka den nationella identiteten samt behålla den kulturella och nationella. mångfalden. Vi vill tvärt om motverka stärkandet av EN Europeisk politisk identitet och "medvetande". Vi är alltså för en utveckling som går på tvärsen med denna artikel, i EU:s kommande grundlag (konstitution).

Det står "De politiska partierna på europeisk nivå SKA bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande".

Innebär det att partier som Sverigedemokraterna skall förbjudas på den europeiska arenan Mikael? Ungefär som man i Belgien, EU:s värdland förbjöd landets då näst största parti. Vlams Block. Partiet som nu bytt namn till Vlams Belang.

EU=demokrati?

Om 2 år och 3 månader påbörjas restaureringen av det land vi ärvde, lånade av våra barn. Det kommer att bli ett drygt arbete. Ni har hunnit förstöra så mycket Mikael. Men jag har fortfarande tron på att utvecklingen går att vända. Läget är inte hopplöst ännu. Självklart kommer vi inte få något inflytande på politiken den första mandatperiodn i riksdagen. Om det så kravs kommer övriga partier sammarbeta över blockgränserna. Något som passar oss alldeles förträffligt, då vi blir den enda egentliga oppositionen mot den sittande regeringen. En utveckling jag personligen ser fram emot. Detta kommer stärka oss oerhört inför kommande val.

Svaret på din fråga är att Sverige blir ett bättre land för alla att leva i, gamla, unga, invandrare och svenskar, sjuka och funktionshinddrade den dagen Sverigedemokraterna får vara med och sätta den politiska agendan. Antingen genom att påverka besluten direkt i parlamenten, eller att ni övriga tar över våra politiska förslag. För det är ju inte makten i sig själv som är målet, eller hur Mikael? Det är de politiska visionerna.

MVH Sven-Olof

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof
Hoppas inte att Sverige någonsin ska styras av någon som inte tror på en positiv utveckling av vårt land, EU, FN och den glob vi lever på.

Jag har haft den stora förmånen att genom egen finansiering, med pengar jag tjänat helt av egen kraft i eget företag, kunnat resa runt vår glob.

Jag har träffat människor och arbetat med människor med mycket varierande bakgrund. En erfarenhet som gör att jag inte på ett enda plan kan förstå eller dela inställningen som du ger uttryck för- om att nationella gränser som satts upp för länge sedan ska påverka var ett nyfött barn ska leva sitt liv.

Om alla människor har samma värde ska de själva ha rätten att bestämma var och hur de vill leva sina liv.

Det tycker jag och det innebär FN:s MR.

mvh
Mikael Wendt

Sven-Olof Sällström sa...

Åjo, Mikael. Nog tror jag på Sverige allt. Men jag har för alltid slutat tro på folkpartiet. Och övriga allianspartier för den delen. Ni är en del av problemet. Ni kan aldrig vara lösningen, om ni inte lägger om er naiva och självdestruktiva politik.

Välkommen in framtiden Mikael. En positiv framtid. Med Sverigedemokraterna i riksdagen.

Detta var mitt sista inlägg i denna tråd.

Men nånting säger mig att jag får anledning att återkomma till din blogg Mikael. Lögner, felaktiga påståenden och floskler avsedda att stigmatisera och förlöjliga trodde jag var Mona Sahlin och Socialdemokraternas planhalva. Tyvärr har jag kunnat konstatera att detta otyg spridit sig till liberala kretsar. Även här på din blogg Mikael.

Stolt far till en son med rötter i två kulturer, två nationaliteter.

Stolt sambo med en kvinna som vet att bästa sättet att komma in i svenska samhället är att själv välja att vara delaktig. Att inte alienera sig. Att lära sig språket och sedvänjor.

Dags att kliva ner från dina höga hästar Mikael.

MVH Sven-Olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof
Tack för diskussionen
Jag delar många av dina tankar om hur vi bör ta emot människor, men ser ingenting som rättfärdigar SD:s principprogram och därmed inte heller det som utgår från detsamma.

Höga hästar sitter jag inte på glad att du avslutar med att visa optimism - det är alltid bättre än motsatsen.

Välkommen åter

Mikael Wendt

Mikael Wendt sa...

Sven-olof,
ge mig gärna ett enda saklig exempel på "Lögner, felaktiga påståenden och floskler avsedda att stigmatisera och förlöjliga" som du påstår att jag gjort mig skyldig till.

När jag gör fel brukar jag be om ursäkt - hur gör du?

Jag har aldrig skrivit flera av de saker du påstår. Dina egna tolkningar, som troligen bygger på dina tidigare erfarenheter och generaliseringar, får dig att läsa något som faktiskt inte står.

Du är långt ifrån ensam om att falla i den gropen.

mvh
Mikael Wendt

Joacim sa...

Det här var en mycket intressant diskussion!
Min åsikt om SD som parti har stärkts efter att ha läst kommentarerna här.

Uppenbarligen försöker SD att vända de positiva delarna som FP och andra etablerade partier arbetat fram för att stärka arbetet mot utanförskap för att påvisa att invandrare skulle ha någon fördel av att vara just invandrare, man kan ju undra om herrarna Almqvist och sällström saknar arbetslivserfarenhet?

Då jag själv har förmånen att anställa människor i mitt arbete vet jag att det är kompetensen som är nummer ett och inget annat. Som arbetsgivare är man helt suverän att bestämma vem som ska få jobbet. De lagar ni hänvisar till och försöker vända mot arbetet mot utanförskap är till för att integrera människor i samhället. De är till för att en arbetsgivare inte ska kunna låta bli att anställa en person på grund av hudfärg, nationalitet eller tro, så enlkelt är det!

Ni kanske även tror att den som kommer från höger i en korsning har rätt att köra först? Det har den nämligen inte!
Just det, läs gärna en gång till, det är nämligen samma sak som det ni försöker hävda.
Den som kommer från höger har inte rätt att köra först, men den om kommer rån vänster har skyldghet att lämna företräde!
Den som söker ett arbete har inte rätt att få det på grund av annan etnisk tillhörighet, men arbetsgivaren har en skyldighet att inte kasta ansökningen direkt i papperskorgen på grund av den sökandes etniska tillhörighet!

Det är detta som skiljer FP från SD, bland annat.

Jag håller inte med om Era åsikter men är beredd att gå i döden för Er rätt att säga den! Det är sann demokrati, ställer SD upp på det?

Sven-Olof Sällström sa...

Förlåt Mikael. Diskussionen var för min del avslutad, men jag kan inte låta bli att bemöta Jocke...

Jag har själv sedan 1995 i min befattning som anställd, men även som företagare själv ansvarat för anställningar och rekryteringar. Jag vet mycket väl vad denna typ av "policys" har för syfte. Själv anställer jag ALDRIG efter några som helst andra kriterier än kompetens. Bla av den anledningen har jag anställt åtskilliga invandrare under dessa år. Men enbart pga deras kompetens som individer. Aldrig pga, som ni vill att de skulle tillhöra kompetensen "utomnordiska invandrare". Jag har även anställt kompetenta medarbetare som politiskt återfinns väldigt långt ut till vänster på den politiska skalan. Just för att politisk tillhörighet inte är ett relevant kriterium vid anställning. Skulle du Joakim anställa mig som Sverigedemokrat, om jag hade de bästa meriterna och den bästa kompetensen för ett utannonserat arbete? Antagligen inte.

Ett mycket talande exempel är det av alliansen instiftade instegsjobben. Vid en rekrytering kontaktades jag av arbetsförmedlingen som hade en enligt dem kompetens arbetssökande från ett utomeuropeiskt land, lämplig för arbetsuppgifterna.

De ekonomiska fördelarna som erbjöds arbetsgivaren, för att i det fallet välja bort en kompetent arbetssökande till förmån för en av alliansregeringen sponsrad ansökan är klart diskriminerande. Denne sökandes svenskakunskaper låg bla på den nivån att han behövde tolkhjälp för att göra sig förstådd. Detta för ett arbete som innebar ständiga kundkontakter. Våra kunder är till 99 % svensktalande, resten talar norska.

Jag är glad att jag idag arbetar åt ett företag som har som policys att alla anställningar skall vara motiverade, och att alltid anställa efter kompetens. Skulle jag anställa någon pga ekonomiska fördelar från staten, skulle jag bryta mot företagets policy.

Vem som fick jobbet? En kompetens sökande med Ungerskt ursprung. Utan alliansens diskriminerande sponsorsslant...

Du säger: "Jag håller inte med om Era åsikter men är beredd att gå i döden för Er rätt att säga den! Det är sann demokrati, ställer SD upp på det?"

Självklart ställer SD upp på det!! Din fråga visar däremot dina bristande kunskaper och dina fördommar mot Sverigedemokrater och partiet SD.

Bristande demokratisyn och förmåga att tillåta en fri och öppen debatt i relationen mellan SD och riksdagspartierna har allvarliga brister. Men absolut inte från Sd:s sida.

Det är nog ni andra som dels skulle behöva läsa igenom svensk grundlag både en och två gånger. Dels måste sluta försöka hindra Sd att hålla möten, sprida information och delta i den offentliga debatten.

MVH Sven-Olof Sällström

Mikael Wendt sa...

Sven-Olof,
Du beskyller andra för att hindra Sd att sprida sin information. Vem konkret gör det?

Du blir, med ett sådant generaliserande uttalande, lika trovärdig som ett barn som kommer hem efter skolan och säger att: ”- alla på hela skolan har retat mig idag”. Det visar sig oftast vara en eller två personer som ligger bakom. Fortfarande är det fel när någon blir retad, men beskrivningen saknar helt proportioner och är inte trovärdig.

Sättet att generalisera och starkt förenkla händelser kan vara okej för ett barn som fortfarande lär sig hantera sig själv och sin omvärld. Däremot förväntar jag mig något mer av en vuxen som debatterar sitt lands och omvärldens framtid.

När man, som du ofta gör i denna debatt, intar rollen om att det är alla andras fel hur kass det land du lever i är så undrar jag hur du tror att du ska kunna göra något åt situationen. OM det enbart är alla andras fel är det också konsekvent alla andra som enbart har makten att förändra. Det är först när du tar på dig en del av problemet som du kan förändra motsvarande del.

För att kunna förändra något måste man nämligen alltid börja med sig själv. Inse att man alltid har ett eget ansvar för hur saker och ting är. Du, och jag, är en direkt del av orsakerna till hur vår omvärld ser ut - oavsett vilket problem det än må vara som berör dig eller mig.

All förändring börjar hos dig själv. Det är nämligen bara dig själv du kan förändra.

Sedan kanske andra av egen fri vilja väljer att följa dina förslag eller ditt sätt att agera. MEN det bestäms, i en demokrati, genom egna val som varje individ gör, inget som du, jag eller någon annan kan påverka direkt.

Den som anser sig vara offer för alla andras elakheter bör se över hur man lever sitt eget liv och vilka livsval man gör. Vi har som individer alltid det fulla ansvaret för vårt eget agerande och vad vi uttalar. Det är aldrig enbart någon annans fel.

Vi liberaler tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.

Att ställa grupper av människor emot varandra är totalt främmande för varje liberal. Vi värnar individens rätt gentemot varje form av maktmissbruk, maktkoncentration och anser att organisationer är till för människors behov inte tvärtom. Därför anser vi att det inte behövs så många organisationer som alla andra politiska partier menar.

Vi tror på varje persons inneboende vilja, kraft och sunda förnuft. En äkta solidaritet mellan människor som förstår att vi behöver varandra för ett bättre liv. Varje liberal kommer att bekämpa varje yttrande där människor grupperas och ställs emot varandra. Respekterar man alla människor lika värde är detta det enda rimliga sättet att förhålla sig till varje enskild person på denna jord.


OM du, Sven-Olof, kan klara av kopplingen mellan FN:s deklaration, MR och liberalism med någon annan hållning än den jag anger ovan så bör du doktorera, sedan söka en professur och sedan är det bara att gratulera dig till att du då är den enda statsvetaren och humanisten i världen som har lyckats med att göra en avvikande förklaring till det jag beskriver trovärdig.

Den etablerade samlade vetenskapen är helt överens om den tolkning som jag personligen ansluter mig till. Den utmaningen är stor, men det är genom utmaningar vi människor utvecklas.

Du har ett mer vardagsnära viktigt val att göra. Antingen är du liberal, som du antyder emellanåt, eller så är du nationalist. Nationalister är per definition främlingsfientliga, nationsgränsernas ursprung är att skilja ”oss” från ”dem”. Jag, och alla andra liberaler, vill sudda ut gränserna - SD vill stänga dem.

Joacims exempel och kommentarer är mycket intressanta, sansade och tänkvärda.

Sven-Olof. Är du, Joacim och jag extrema undantag? Vi anställer folk alla tre.

Jag är egen företagare och arbetar även som chef inom en av Sveriges kommuner. Ingen av oss tre har någonsin anställt någon på andra grunder än personens kompetens. Jag brukar lita på det jag vet, inte rykten och hörsägen.
Hur gör du?

Jag vill avsluta med ett citat från Folkpartiets hemsida:
” • Solidaritet handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.

Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.”


Trevlig sommar,
mvh
Mikael Wendt

Magnus sa...

Rent utav löjligt att vilja "avslöja" SD, när det uppenbarligen är våra etablerade riksdagspartier som står för rasismen, nämligen svenskfientligheten. Varför annars införa särbehandlingar av muslimer, förbjuda kyrkliga skolavslutningar och bygga bostäder enbart för nyanlända "svenskar"? Att Sd- s stöd bara ökar beror på att det svenska folket har tröttnat, när ska regeringen inse det och vakna? Eller ska det mångkulturella samhället genomföras till varje pris?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv