lördag 19 januari 2008

Klar majoritet för tidigare betyg i grundskolan

Den enkätfråga som jag ställt här på min blogg gav följande positiva svar. En klar majoritet, 77 procent, vill att betyg i grundskolan skall ges tidigare än idag.

Närmare en fjärdedel vill att betyg ska sättas redan i lågstadiet. Varje barn som inte får stöd i tid missar möjligheter till utveckling utifrån sina möjligheter.

Vi måste därför bli bättre på att utvärdera, och utifrån resultaten agera, så att barn snabbt får det stöd de har rätt till. Utvärdering är bra för alla!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv