fredag 18 januari 2008

Pseudo-debatt

På SVT/Opinion debatteras många olika saker. Det handlar bland annat om att vara radikal eller inte. Att vara kändis genom att vara annorlunda och uppkäftig. Vad är värdet med det?

Att agera och göra bra saker, stå för sina åsikter och respektera andras synpunkter tycker jag är eftersträvansvärt.

Goda lyssnare fattar klokare beslut än de som stänger av öronen.

Debatten om vad som är mest radikalt 2008 blir knepig att relatera till tycker jag. Vad anser du? Kolla denna länk för att få andra infallsvinklar...

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv