tisdag 11 januari 2011

Nej till gårdsförsäljning av alkohol

Starka alkoholintressen och aningslösa debattörer vill att alkohol ska få säljas direkt på svenska tillverkares privata anläggningar.
Det är en farlig väg att slå in på och skulle urholka Systembolagets positiva effekt på folkhälsan.
Den romantiserade bilden av gårdsförsäljning har också en dystrare ram; antagligen skulle EU-regler kunna tvinga fram att även alkohol producerad i andra länder finns till försäljning på de svenska gårdarna.
Om Systembolagets monopol sätts ur spel på det viset, är det en av de största alkoholpolitiska förlusterna i modern tid.
Jag anser att den enskilda personens bästa måste väga tyngre än alkoholproducenternas vinstintresse.
WHO har tagit fram en global alkoholstrategi där höga alkoholskatter, åldersgränser och tydligt reglerad försäljning (detaljhandelsmonopol) framhålls som exempel på hur man bäst minskar alkoholskadorna i ett land.
Det är så vi har det i Sverige.
Följaktligen är vi också ett av de länder som har lägst alkoholskador i Europa.
Att i det relativt positiva läget ändra den svenska strategin - som alltfler länder nu hämtar inspiration ifrån för att komma tillrätta med alkoholens skador – vore rent ut sagt korkat.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv