tisdag 16 mars 2010

Höj lärarlönerna!

För att vi ska få fler jobb och utveckla välståndet i Sverige måste vi möta den globala konkurrensen med mer kunskap.

En förutsättning för att vi ska få fler framgångsrika svenska uppfinningar och företag är en skola som tar till vara alla elevers skaparkraft.Hur gör vi det?


Lärarlönerna måste höjas radikalt. Bra lärare är skolans viktigaste resurs.Datorer och andra läromedel är självklart viktiga verktyg, men utan bra lärare blir resultaten dåliga. Särskilt elever med svårigheter behöver välutbildade speciallärare.Lärarutbildningen måste göras om. Det ska vara en utbildning med hög kvalitet och hög status med positiva förväntningar och kvalitetskrav på studenterna.


De bästa eleverna ska vilja välja lärarutbildningen. Vi vill också förbättra möjligheterna för redan utbildade lärare att fortbilda sig.Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget.Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till det, till exempel förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.


Därför är det ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola om den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till kvantitetshöjning och sänker kvaliteten.Eftersom det är kvaliteten som måste höjas för att våra elever ska få bättre kunskaper ska lärarnas undervisningstid inte utökas, men kraven på deras elevers resultat ska lyftas.


Folkpartiet vill:

  • Skärpa skollagen så att det står klart att endast behöriga lärare ska kunna fastanställa
  • Införa en lärarauktorisation för att höja läraryrkets status.
  • Förbättra lärarutbilningen genom att öka specialiseringen och ämneskunskaperna.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv