söndag 14 mars 2010

Skolan ska ge det bästa till våra barn

Ny internationell forskning visar att åldersblandade klasser ger sämre resultat och det är värst för de svagaste eleverna.
Åldersblandande klasser har införts i svensk skola de senaste 30 åren - utan riksdags- eller regeringsbeslut och helt utan stöd av forskning.
Förändringar har ofta styrts utifrån trender och tyckanden i stället för vetenskapligt baserade utvärderingar enligt uppgifter i UR:s TV-program Skolfront!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv