måndag 15 mars 2010

Skolan är ingen lekstuga

Det som svenska skolforskare rekommenderat för skolutveckling stämmer dåligt med resultaten i Hatties sammanställning.

Skadligt är åldersblandade klasser, problembaserad inlärning, att elever själva ska bestämma sin inlärning.

Dessa faktorer ger sämre effekt än om eleverna inte alls gick i skolan. Andra rekommendationer med måttliga effekter är mindre klasser, individualiserad undervisning. Bra synpunkter framfördes av idrottsläraren Igor från TV:s serie på Folkpartiets riksmöte i lördags.

Bra artikel i DN om skolan och religiösa friskolor.


Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv