fredag 3 juli 2009

Mer kärlek i Svenska Kyrkan

De finns som undrar över den utveckling som just nu sker inom Svenska kyrkan i fråga om äktenskapet. Kyrkostyrelsen har med anledning av den nyligen ändrade äktenskapslagstiftningen lämnat en skrivelse till Kyrkomötet där man föreslår att Svenska kyrkan fortsättningsvis ska viga människor på samhällets uppdrag, samt att samkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan.
Vi, Karin och Mikael, är stolta över att som kristna socialliberaler arbeta för människors lika rätt och ett öppnare klimat i Svenska kyrkan. Det finns möjlighet, för att inte säga förpliktelse, gentemot bibelordet och kyrkans tradition att öppna äktenskapsbegreppet och möjliggöra för samkönade par att ingå äktenskap.
Vi förstår att detta väcker en del frågor. Låt oss därför kortfattat dela med oss utav några av våra utgångspunkter:
Äktenskapet är enligt vår lutherska tradition en samhällsinstitution som regleras av civila myndigheter. Äktenskap ingås i kyrkan på uppdrag av samhället, helt i linje med kyrkans uppdrag att be, förkunna och välsigna.
Ur ett skapelseteologiskt perspektiv ses äktenskapet som ett stöd för människors relationer och är en trygg plats för barns uppväxt. Detta är inte knutet till människors kön (eller fördenskull biologiskt släktskap) utan har att göra med att vi är just människor med vilja att dela livet - med allt vad det innebär.
Det är själva relationen mellan två älskande människor som är det centrala – inte vilket kön de har. För kyrkans del gäller att omsorgen om medmänniskan är viktigare än att till varje pris hålla fast vid gamla patriarkala traditioner. Äktenskapets innebörd har ju dessutom förändrats över tid, då den över- och underordning mellan könen som Paulus talar om i Nya testamentet övergetts av de flesta kristna till förmån för jämställda relationer.
Såväl Paulus och evangelietraditionerna är överens om att kärleksbudet har en överordnad ställning. Den centrala frågan blir alltså om kyrka skadar eller gagnar människor genom att stödja och välsigna trofasta förhållanden?
Det är fullt möjligt att inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ha två uppfattningar om äktenskapet. Själva är vi tydliga med vad vi inser och därmed också anser.
Jesu förhållningssätt till oss människor, den gyllene regeln, kärleksbudet och vår kyrkas tradition och uppdrag som reformatorisk och ständigt tänkande, ger oss tydliga direktiv att med glädje och stolthet välkomna såväl heterosexuella som homosexuella par fullt ut till Svenska kyrkan!
Karin Långström Vinge
Mikael Wendt
Kandidater för Folkpartister i Svenska kyrkan i höstens kyrkoval

2 kommentarer:

Anonym sa...

Då ni endast välkommnar homo och hetro par i kärlekens namn har ni ett och annat att förklara. Varför inte alla andra som älskar varandra? Ni har begränsat er till sexuella relationer, varför ska gränsen gå där när kärleken är argumentet?
har frågat er tidigare och fått som svar att ni inte efterfrågar om människor har sex, men visst gör ni det när ni inte förordar att det skulle vara tillåtet med äktenskap där en sexuell relation skulle vara olämplig....varför kan ni inte tänka er att människor älskar varandra, vill ingå äktenskap, och inte är sexuellt intresserade av varandra????

Använd inte argument om kärlek och allas lika rätt....när ni endast argumenterar för homo och hetro par och inte för alla människor

Mikael Wendt sa...

Nineve, du har itne frågat mig tidigare och jag vill att du ställer din fråga mer rakt så jag kan förstå och besvara den. Vill du vara vänlig och göra det?
Vi menar verkligen inte att utesluta några. Vad får dig att tro det?

Mikael Wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv