måndag 29 juni 2009

Självklart statlig skola

Varje barn har rätt till en likvärdig utbildning – därför kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Barn har olika förutsättningar och ska få det stöd som just hon eller han behöver.
Skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor har ökat efter kommunaliseringen. Folkpartiet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska se över för- och nackdelar med att staten återtar hela ansvaret för skolan.
Även om kvalitet inom skolan handlar om många fler faktorer är pengar, har ekonomin en avgörande betydelse. Mot bakgrund av den kunskapen, inhämtad från egna och andras erfarenheter, är min bestämda åsikt att enskilda kommuners ekonomi påverkar barns rättighet till en likvärdig skola. Det är oacceptabelt.
De pengar som regeringen skickat ut till kommunerna för särskilda ändamål har allt för ofta hamnat i den allmänna ”pengapåsen” och använts till annat än vad de varit avsedda för.

2 kommentarer:

Anonym sa...

1. Riktade bidrag är ineffektiva medel - från staten och hos kommunerna. Det har utredning efter utredning efter utredning visat. Det är INTE effektivt nyttjande av skattebetalarnas pengar.

2. Pengar i påsen är det mest rättvisa och det mest effektiva sättet.

3. Att pengarna går till andra ändamål - när de inte är öronmärkta - är utmärkt eftersom det visar att medborgarna lokalt beslutar om det som ligger de nära. INTE staten. INTE regeringen. INTE riksdagen. INTE någon frånvarande myndighet. Det är medborgarna lokalt som beslutar.

4. Allt annat är ineffektivt, odemokratiskt och - för att nu ta till lite kraftord - befängt.

5. Självklart skall skolan vara PRIVAT och så LOKAL som möjligt. Alla försök att knyta skolan närmare staten måste motarbetas kraftigt av alla vänner av såväl lokal effektivitet, lokal demokrati som nationell effektivitet.

Hur bra är
- Polisen
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Försvaret
- Et cetera et cetera.
Vill vi verkligen att skolan skall hamna i detta förlorargäng? ALDRIG!

Mikael Wendt sa...

Tack för dina synpunkter. Jag bad om argument som visar på att det är negativt ur kvalitetsasoekter för barn/elever med ett statligt huvudmannaskap.
Du gav mig inget sådant.

Grundskolan är en rättighet med alltför stor spridning avseende kvalitet idag beroende på lokala prioriteringar - det ställer inte jag upp på.

Vänligen,
Mikael Wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv