torsdag 24 juni 2010

Folkpartiets energipolitik

(Publicerad i SLA 24 juni 2010)
Svar till Johnny Fagerström

Min framtidstro bygger på kunskapen om människans förmåga att lösa de utmaningar hon ställs inför och en politik som ger stöd för forskning och utbildning.
Folkpartiet i Skövde går till val på en energipolitik som följer den linjen som slagits fast av Alliansregeringen. En energipolitik som lutar sig mot vetenskap och tryggar elförsörjningen för våra bostäder och industri.

Genom vatten- och kärnkraft är Sverige redan idag ett land som producerar huvudparten av vår el på ett klimatsmart sätt.

I år har Folkpartiet fått gehör för att häva forskningsförbudet kring kärnkraft i Sverige, en viktig fråga för utvecklingen av svensk energi. Alliansen har upphävt det förbud som tidigare hindrat forskning och därmed möjligheterna till förbättrad kärnkraftsteknik.

Folkpartiet i Skövde går till val på att vara möjliggörare för en fortsatt trygg försörjning av el till våra behov i framtiden. Bostäder kan byggas smartare, bilar kan få motorer med effektivare motorer och vi kan lära oss att använda energin mer effektivt.

Sveriges basindustrier ger hundratusentals jobb och är avgörande för svensk ekonomi. Vi vill därför säkerställa att vi i framtiden kan klara vår energiförsörjning utan att behöva importera energi från omvärlden.

Folkpartiet är klart positivt till att Skövde kommun öppnar upp för etableringar av biogas, vindkraft och kommande helt nya teknikslag. Vi vill inte låsa oss fast i gårdagens teknik.
Det finns lämpliga områden på Billingen att anlägga vindkraftsparker på och det finns områden som absolut ska undantas från sådana planer. När det kommer intresseanmälningar från energibolag om att bygga vindkraft på Billingen så ska det prövas precis som på alla andra platser i landet.

Folkpartiet har en öppenhet för mångfald också inom energipolitiken. För att utveckla ännu bättre energi behöver vi mer forskning inom alla klimatvänliga energislag där vindkraft, biogas, kärnkraft, vatten- och solenergi är några exempel.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv