fredag 25 juni 2010

Nedlagt Cementa bäst

Svar till signaturen ”En vanlig medborgare”

Folkpartiet står för arbetslinjen. Vi tar också ett utvecklings- och miljöansvar för Skövdes framtid, våra barn och barnbarns stad.
Cementa beviljades 2007 fortsatt koncession för kalkstensbrytning av Miljödomstolen. En ny ansökan för fortsatt brytning ska göras under kommande mandatperiod.

Området för fabriken och kalkstensbrotten är mycket stort. Här finns det plats för friluftsliv, bostäder och/eller verksamheter för avsevärt många fler än de som idag har arbete hos Cementa.

Folkpartiet står för öppenhet och vill genom klara spelregler göra det enklare för enskilda medborgare och företag att möta framtiden. Det innebär dialog, raka besked och en välkänd, långsiktig planering.

När vi kommer till år 2020 är det bästa för framtidens Skövdebor att brytningen har avslutats och att Cementfabriken är nedlagd.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv