lördag 3 juli 2010

Svik inte barnen

De rödgröna hotar att riva upp flera centrala beslut vid ett regeringsskifte, inte minst vad gäller tryggheten i skolan.
Oppositionens skolsyn präglas av friskolefientlighet och innehåller rent huvudlösa förslag som att elever ska bestämma över sina lärare!

Alliansens mål är en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt.
En viktig del av vår omläggning av skolpolitiken är den nya skollag som riksdagen beslutade om nyligen. Den innebär bland annat att:
• förskolan blir en egen skolform
• samma regler för fristående och offentliga skolor
• krav på att utreda en elevs behov av särskilt stöd blir tydligare och beslut om åtgärdsprogram kan överklagas
• för elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna
antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan
• elevhälsan stärks; eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
• alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, det gäller även för fristående skolor
• skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig

Flera undersökningar visar att väljarna har störst förtroende för Folkpartiets skolpolitik.
Svik inte barnen när du röstar i höstens val.


Såhär skriver Helena von Schantz, Linnéa Darell, Frode Slinde och Camilla Börjesson om skolans utveckling

2 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Jag är väldigt stolt och glad över att vi får en ny skollag. Så många bra saker på skolfronten, men det behövs också ett återförstatligande och en mycket bättre resultatkontroll.

Mikael Wendt sa...

Förstatligandet av skolan liksom bättre resultatkontroll är självklart för var och en som verkligen står upp för alla barns lika rätt till en grundutbildning av god kvalitet.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv