söndag 4 juli 2010

Folkpartiet för barnens skull

Nu har de politiska partiernas program granskats av oberoende källor.

Än en gång står det klart att Folkpartiet tar barnen mest på allvar.

Flera undersökningar visar att väljarna har störst förtroende för Folkpartiets skolpolitik. Svik inte barnen när du röstar i höstens val.

Folkpartiet liberalerna vill ge människor utökade möjligheter att bestämma över sina liv. Rösträtt, folkskola, näringsfrihet och folkpension är reformer som folkpartiet lyckats driva igenom i Sverige.
Jag vill arbeta för större frihet, fördjupad demokrati, mer tolerans och ökad jämställdhet. Med starkt stöd genomförs nu folkpartiets skolpolitik som ska ge fler barn möjlighet att nå framgång i skolan.
Jag inser att när samhället utvecklas dyker det upp nya situationer som kräver nya lösningar. Det fina med liberalismens grundidé är att den inte är ett fast tillstånd, utan en pågående process - och därför alltid i takt med tiden.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv