onsdag 3 november 2010

Vad är väl en dag på residenset...

Ja, det var ingen "Askunge-saga" - min första dag som fullmäktigeledamot i Västra Götaland - tack för alla kryss jag fick, högsta procentuella förtroende av samtliga kandidater för något av de etablerade partier i vårt landstingsval.

Men det blev varken balkänsla eller glädeyra under första fullmäktige i Vänersborg för denna mandatperiod. Förhandlingarna som var på väg att leda till en möjlig stabil majoritet kraschade slutligen helt och omintetgjorde också förutsättningarna för att det största politiska blocket skulle kunna styra vår region. Jag beklagar det liksom förklaringen jag tagit muntlig del av från flera håll att en starkt bidragande orsak till denna situation är att inte förhandlingarna genomfördes med full öppenhet mellan förhandlande parter.

Resultatet är att VG-regionen nu styrs av en S+V+MP+SPVG-minoritet. Det blir intressant att se vad som sker på nästa fullmäktige den 30 november då budget ska antas och en mängd val till olika uppdrag ska fastställas. Min uppfattning är att detta inte överensstämmer med valresultatet.
Efter sluten omröstning så valdes Kjell Nordström från Skara, (S), till ordförande för RF (regionfullmäktige). 75-74 blev resultatet och den person som fick 74 röster är Conny Brännberg, kristdemokrat, från Skövde.

Betydligt mer upplyftande var det att se FC Köpenhamn, med brorsonen Oscar i laget, spela 1-1 mot FC Barcelona och måndagskvällens nomineringsmöte för Folkpartiet i Skövde.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv