söndag 28 november 2010

Ska det verkligen löna sig att arbeta?

Det förs en diskussion om hur stor skillnaden ska vara i disponibel inkomst för en och samma person beroende på om hon är frisk och kan arbeta gentemot när hon drabbas av sjukdom och därför måste avhålla sig från arbete.
Med ett bra försäkringssystem ska skillnaden inte behöva vara så stor mellan dessa båda situationer.

Skillnaden mellan att arbeta och att vara mellan två jobb behöver heller inte vara så dramatsikt stor om vi har en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Däremot så är det väl rimligt att den som kan ta ett jobb, men tackar nej till att arbeta av "personliga skäl" får acceptera en lägre ekonomisk nivå.

Alltså, det ska löna sig att arbeta, vi ska ha bra försäkringssystem samt ett individuellt ansvar att arbeta och göra rätt för sig.
Låter detta rimligt för dig så ska du rösta på Folkpartiet i nästa val. Det är inget annat parti som driver dessa frågor lika konsekvent.
När det gäller sjukförsäkringen så kommer Folkpartiet att driva på för att stärka den enskilda människans rätt gentemot "fyrkantiga regelverk".

Ska det verkligen löna sig att arbeta? JA, det ska det och vi har råd med ett bra allmänt försäkringsskydd. Inget annat parti är lika tydliga på denna punkt som Folkpartiet. Detta påstående håller för alla former av granskningar.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv