fredag 13 augusti 2010

Biogas, en del av framtiden

Vårt mål är att bli oberoende av fossil energi och det är fullt möjligt. Vi vill därför utveckla produktionen av biogas i Västra Götalandsregionen. Vår näringslivsstruktur och rika jordbruks- och skogsmark ger oss bra förutsättningar.

Biogas kan driva bilar, bussar och lastbilar med stor energieffektivitet och utan negativ klimatpåverkan. I och med att biogas utvinns ur avfallsprodukter konkurrerar inte biogasproduktion med den livsviktiga maten. Biogas beräknas kunna täcka uppemot 80 procent av vägtransporternas energibehov i Sverige, mestadels genom förgasning av skogsavfall men också genom rötning av biologiskt avfall från hushåll, jordbruk och industri.

Avfallshantering är ett primärkommunalt uppdrag, men vi tror att samarbetet på regional nivå måste öka för att uppnå storskalighet och stabilitet. Som exempel ser vi mycket positivt på samarbetet mellan Göteborg Energi och Skövde kommun om en ny anläggning för att röta biologiskt avfall. Vi tror på fler sådana samarbeten i Västra Götalandsregionen.

Genom samverkan kan kvalitet och kompetens inom biogasproduktionen i Västsverige öka. Vi stärker också leveranstryggheten i systemet, ett måste om biogas ska kunna ersätta den fossila energin. Vi måste få fler tankställen och fungerande distribution till dessa tankställen.

I Väst- och Sydsverige används idag en hel del fossil gas, naturgas. Gasledningarna är dragna och vi använder fossil gas för energi och värme men också för olika industriprocesser. Utsläppen av växthusgaser är 20 procent lägre med energi från fossil gas jämfört med bensin och olja. Tillgång till fossil gas ger distributionstrygghet och man behöver inte stå utan gas på tankställena. Fossil gas och biogas är kemiskt sett samma sak, metan, och genom tillgången till fossil gas blir det lättare att finansiera utbyggnaden av ett distributionsnät som senare kan användas uteslutande till biogas.

Ett intensivt arbete med att få igång produktionen av biogas är en strategisk utvecklingsfråga för vår region, biodrivmedelsproduktionen bör utvecklas från marginalföreteelse till ett storskaligt och bra alternativ. Biogas är en del av framtiden.

Helena Holmberg (FP) vice ordförande miljönämnden Göteborg, kandidat till regionfullmäktige

Mikael Wendt (FP) gruppledare i Skövde, kandidat till regionfullmäktige

1 kommentar:

Helena von Schantz sa...

Det där är ju ett strålande initiativ. I Östergötland är det dåligt ställt med samarbetet så man borde kanske komma ner på studieresa någon gång.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv