torsdag 20 november 2008

Politik och Föräldrautbildning behövs

Allt för många föräldrar saknar elementära kunskaper om barns utveckling. Om vi menar allvar med att ta barnens villkor i beaktande vid alla beslut borde det första beslutet vara att införa en obligatorisk föräldraskola för alla som väntar sitt första barn.
När barnet börjar skolan bör det sedan finnas kurser för föräldrarna som är frivilliga och som ger föräldrarna god kunskap om hur de på bästa sätt kan ge sina barn stöd genom skolåren. Att skolan erbjuder läxhjälp kan vara bra, men varför sak vi ta bort den ena föräldrarollen efter den andra och lägga eden på skolan. Nej, nu är det dags att föräldrar får stöd för att kunna vara viktigare i sina barns liv.
Att politiken får komma in i skolan är en självklarhet. däremot så är det naturligtvis rektor som är ansvarig för hur det ska genomföras och inte de politiska organisationerna

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om man har särskilda svårigheter med vissa ämnen som förälder då?
Inte kan man lära en förälder med dyskalkyli(matematiksvårigheter)attförstå sig på matematik på en kurs när man väntar sitt första barn,bara för att föräldern en dag ska kunna hjälpa barnen med matteläxan?
Just detta verkar många helt förbise,att man även som vuxen kan ha enormt svårt för vissa ämnen.
Att som dyskalkyliker hjälpa en niondeklassare med matte är garanterat inte lätt.
Jag tror inte att det är särskilt ovanligt(men däremot skamfyllt)att föräldrar inte klarar av vissa ämnen och jag tycker inte att man ska kalla någon dålig förälder för att vederbörande kanske själv har dyslexi eller dyskalkyli,eller vilket skäl det nu kan vara.
De flesta föräldrar vill hjälpa,men faller på olika saker.
"kurser",vad skulle det hjälpa?Att staten skulle få lova att lägga sig i,på fint totalitärt manér,vem som är "lämpad" genom att gå efter vissa ganska godtyckliga principer?

Cecilia

Marcus sa...

Liberal? Du? Jag storknar!

Låt mig se:

Vi skall låta privatpoliser jaga 2 miljoner svenska ungdomar för ett skitbrott som inte ens var olagligt så sent som för två år sedan - väldigt liberalt. Inbjuder till korporativism enligt min ringa mening mening.

Den som vill dö, men själv är fysiskt förhindrad att begå självmord skall berövas rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen död... Makten över sin egen existens är tydligen villkorad.

Föräldrar kan inte klara sin roll utan att "samhället" är där och rotar i deras föräldraroll. Var skall man börja egentligen?

Vuxna människor har inte rätt att själva ta ansvar för vilka rusämnen de sätter i sig. Vi skall tydligen fortsätta de beijerotska vansinnigheterna, trots att skademinimering skulle vara både humanare och rimligare. Har du charlatanen Alan Rubin i bokhyllan?

En enskild punkt skulle jag kunna köpa, men sammantaget är det tydligen stor skillnad mellan din liberalism och min. För mig framstår du mer som socialkonservativ än som liberal, men det är ju bara mina fem öre.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv