fredag 21 november 2008

Fildelning och IPRED

Fildelning är helt okej om det sker med upphovsmännens godkännande. Fildelning är inte okej om det sker mot upphovsmännens vilja.
Lagar ska följas- När ny teknik ger upphov till nya brott måste ny teknik användas för att förhindra dessa brott.
enkel logik.
IPRED är det bästa förslaget hittills på hur båda ovanstående punkter ska kunna fungera hand i hand. Naturligtvis ska ingen lag gälla retroaktivt.
MUF tycker inte om IPRED, Beatrice Ask är förtegen, centern tycker att justeringen som föreslås är ett steg i rätt riktning,

39 kommentarer:

Rhodin sa...

Mikael,

Jag känner mig ärligt talat lite illa till mods när du väljer att göra en sån grund och snäv analys av IPRED. Jag har läst dina inlägg i ämnet och jag befarar att du inte förstår resonemanget (för du tillerkänner inte, och därför inte heller bemöter de problem som lagstiftningen har - eller hur de står i förhållande till liberala ideal). De allra flesta är ju för upphovsrätt, men också för rättsäkerhet och proportionalitet. Kanske är du förblindad av det faktum att du själv anser dig vara drabbad av illegal fildelning? Jag hoppas att du i andra frågor försöker bilda dig en mer nyanserad bild av verkligheten, för i den här frågan så övertygar du inte någon, utan bara provocerar.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Ah, så ditt huvudsakliga problem med fildelning är att det är olagligt?

Vad bra - så om vi gör det lagligt, så har du inga bekymmer med det längre?

Rick

Mikael Wendt sa...

Rick, vad skulle det annars finnas för argument mot fildelning som sådan?

Min fråga till dig blir hur du anser att upphovsmän ska ersättas i framtiden?

Fram till idag har ersättningen till upphovsmän reglerats fullständigt av den fria marknaden. Den som gjort något som publiken gillat har fått bra betalt, den som inte nått publiken har inte fått pröjs.

Vilka krafter ska betala i framtiden om inte fildelarna ska betala.

Det blir väl en tillbakagång till 1700-talet då fria upphovsmän så gott somförsvann helt (eller fick sälja sig till kyrkan), eller blev livegna som en av våra största kompositörer Mozart, vars liv tog slut alldeles för tidigt, bland annat som en följd av den förnedring som det innebar att använda sin talang för att blidka "herrarna med pengar" för att ha en chans att ägna sig åt sitt fria skapande. Nej, tack!!!!

Håkan sa...

Kan du då förklara hur dessa har tänkt sig att överleva om de skulle få sin vilja igenom, nämligen att IPRED-lagen slängs på skråphögen???

http://aftonbladet.se/debatt/article3818015.ab

Mikael Wendt sa...

Det får du be dem förklara själva. De oberoende, fria upphovsmännen blir färre så som jag ser det. De upphovsmän jag talar om i första hand är inte artister, skådespelare eller personer som på annat sätt framför sina verk själva.

Mikael Wendt sa...

Det får du be dem förklara själva. De oberoende, fria upphovsmännen blir färre så som jag ser det. De upphovsmän jag talar om i första hand är inte artister, skådespelare eller personer som på annat sätt framför sina verk själva.

Sverker sa...

Rhodin: Du anser tydligen att någon som fått minskade inkomster är "förblindad" när denne framför sina åsikter om IPRED.

Jag är för en effektiv lag för bekämpning av fildelning, även om konstnärernas organisation utför själva förarbetet.

Själv är jag övertygad om att
jag blivit utsatt för olaglig kopiering, men inte i någon större utsträckning, inte än i alla fall. Tycker du att jag har en onyanserad bild av verkligheten? Eller är det bara Mikael som kan beskylld för detta.

Själv tycker jag att ni fildelningskramare är de som provocerar.

Rhodin sa...

@Sverker

"Fildelningskramare".. Du har tydligen inte läst mitt inlägg, TROTS att du riktar ditt svar till mig.

Ett väl underbyggt resonemang, där man bekräftar lagens fördelar och väger dem mot dess nackdelar, det är vad jag efterfrågar. Det lyckas inte du med, och framför allt så misslyckas "liberalen" Mikael Wendt med detta.

Enligt ditt sätt att resonera är "alla" medel tillåtna för att beivra brottslighet. På vilka andra områden är du beredd att låta privata företag ta över brottsbekämpningen frågar jag mig?

Jag vet förstås att vare sig du eller Mikael kommer att ge ett rakt svar på denna raka fråga - och det bevisar min tes att er grunda samhällsanalys drar något av ett löjets skimmer över er båda.

Håkan sa...

Mikael,

Ditt sätt att se detta på rimmar illa med hur "marknaden" borde hanteras.
Lika lite som vi kunde rädda varven och teko-industrin (den gången genom att pumpa in miljarder) lika lite kan vi rädda de stora media-industrierna (denna gång med lagar) markanden har förändrats och bolagen måste anamma detta.
Det som saknas är tjänster som ger konsumenten möjligheter och förmåner som inte "piratandet" kan ge och det är bara kreatörerna och deras utgivare som kan skapa detta.
Vid ett flertal tillfällen under årens lopp har marknaden förändrats och olika spelare har skrikit efter åtgärder (vanligtvis lagar) för att förhindra utvecklingen men trots att man vid vissa tillfällen har inför förhindrande lagar har utvecklingen gått vidare (oftast till det bättre för konsumenten) och tro det eller ej men det finns yrken som inte längre existerar på grund av att samhället och tekniken har förändrats.

Varför tror politiker att de har möjlighet att stoppa utvecklingen???

En sak till, ta och kolla upp hur många gånger som media-industrin har gapat om att de är på väg att gå under för att det kommer ny teknik!!!
Och kolla sen hur det egentligen har gått.

Kolla sen varför de inte gick under!

Jag skall ge dig en ledtråd, anpassning till den nya tekniken!!!

Nathaniel sa...

Mikael: Beatrice Ask bekräftar att IPRED1 är till för att låta privata bolag skicka kravbrev till privatpersoner som misstänks för upphovsrättsintrång. Är det rätt?

I USA har man haft möjlighet att skicka hot- och kravbrev till privatpersoner i många år. Om det nu är för artisternas skull, varför måste artisterna stämma sina egna skivbolag för att få ut en endaste dollar av skadeståndspengarna som drivits in? Tror du på fullaste allvar att skivbolagen har minsta intresse av att driva in pengar till några andra än sig själva?

Mikael Wendt, du är en sjukligt naiv och blåögd människa. Snälla, sluta upp med politiken.

Sverker sa...

Hmm - jag skrev ett långt inlägg som jag inte vet om det verkligen skickades. Kommer det här in direkt, skickar jag om det ...

Sverker sa...

Rhodin: jag har läst ditt inlägg, och reagerade mot att du verkar anse att någon som blivit utsatt för ett brott är "förblindad". Det svarade du inte på.
-
Hur kan få till det att med mitt "sätt att resonera är "alla" medel tillåtna för att beivra brottslighet". Jag har bara berört IPRED och olaglig fildelning. Dags för dig att vara nyanserad och läsa inlägg korrekt.
-
Ett väl underbyggt resonemang om lagens fördelar och nackdelar är vad du efterfrågar. Då så:

- problemet med den omfattande fildelning är mycket stort
- polisen anses inte ha nog med resurser att utreda olagligheterna
- staten överlåter en specifik del av spaningen på privata organisationer
- staten genom domstolar kan låta organisationerna framtvinga identifiering av misstänkta lagbrytare
- organisationerna kan varna och stämma de misstänkta
- de misstänkta kan vara skyldiga eller oskyldiga
- oskyldiga skall (förstås) motsätta sig skadeståndskrav
- skyldiga kan motsätta sig skadeståndskrav eller gå med på dem
- om ett ärende går till domstol, är det den kärande som skall stå för bevis om svarandens skuld
- domstolen beslutar om såväl skuld som skadestånd

Fördelar:
- effektivt arbete för att stoppa olaglig fildelning utan större kostnad för samhället.
Nackdelar:
- en liten risk för att IP-nummer inte pekar på den skyldige. Det blir domstolens sak att bedöma.

Risken att organisationer som företräder upphovsrättshavare letar efter annat än olaglig fildelning torde vara obefintlig.

Rhodin, nu har jag försökt efter bästa förmåga. Det kanske inte räcker för dig, men då du kan väl upplysa mig ifall jag fått något helt om bakfoten eller slirar lite.

Nathaniel sa...

Risken att organisationer som företräder upphovsrättshavare letar efter annat än olaglig fildelning torde vara obefintlig.

Med samma argumentation torde risken för att Hell's Angels kräver någon annan än de som uttryckligen har skulder på pengar vara obefintlig. Tycker du alltså att vi ska lagstifta om MC-gängens rätt att kräva pengar från de som faktiskt har lånat av dem? Jag menar, de har väl också en rätt att försörja sig... Eller?

Underskatta aldrig vinstdrivna företags självbevarelsedrift. De har inget intresse av att driva in pengar åt andra än sig själva, för det tjänar de inget på. Det enda de tjänar på är att driva in pengar åt sig själva, och samtidigt försöka hota befolkningen till att köpa den enda produkt de tjänar lagliga pengar på, nämligen den inom kort utdöda plastskivan som i folkmun kallas "CD".

Du kanske inte är medveten om att det i USA gått så långt att artisterna själva varit tvungna att stämma sina egna skivbolag för att överhuvudtaget ha en chans att se röken av pengarna som drivits in i deras namn. För att inte ens tala om att piratkopieringen inte minskat överhuvudtaget i något land som infört liknande lagar. Den är alltså både orättvis, inte rättssäker, är inte skriven så att den skyddar dem den är till för att skydda, samt uppfyller inte sitt huvudsakliga syfte (eller, jo förresten, i och med att det huvudsakliga syftet är att tillåta regelrätt utpressning i lag).

Rolle sa...

Lägg 5 kronor extra på varje internetabbonnemang i månaden. Om det finns 1 miljon så blir det 5 miljoner i månaden - 60 miljoner per år.

Torrentsidorna, där den mesta fildelningen sker, för ofta statistik om antal nedladdningar. Varje år får de skicka in sin data till STIM. De gör en sammanställning och delar ut pengar till resp upphovsrättsinnehavare.

Till skillnad från kassettskatten så blir detta system mer rättvist då man vet i vilken utsträckning materialet kopierats och spridits.

Scaber Nestor sa...

- problemet med den omfattande fildelning är mycket stort (Domslut i Hovrätten visar att påföljd för olaglig fildelning är böter, så domstolen har inte bedömt olaglig fildelning som ett stort problem)

- polisen anses inte ha nog med resurser att utreda olagligheterna
(Ovidkommande, staten är de enda som ska ha maktmedlet att utreda och beivra brottslig verksamhet)

- staten överlåter en specifik del av spaningen på privata organisationer
(Och den specifika delen bara råkar vara hela delen?)

- staten genom domstolar kan låta organisationerna framtvinga identifiering av misstänkta lagbrytare
(fruktansvärt rättsosäkert, en part med direkt vinstintresse ska ha en ytterst begränsad insyn i utredningsarbete)

- organisationerna kan varna och stämma de misstänkta
(rättsosäkert)

- de misstänkta kan vara skyldiga eller oskyldiga
(en misstänkt är att betrakta som oskyldig tills dom fallit, det är en av grundprinciperna i en demokratisk rättstat)

- oskyldiga skall (förstås) motsätta sig skadeståndskrav
- skyldiga kan motsätta sig skadeståndskrav eller gå med på dem
(en misstänkt är att betrakta som oskyldig tills dom fallit, det är en av grundprinciperna i en demokratisk rättstat)

- om ett ärende går till domstol, är det den kärande som skall stå för bevis om svarandens skuld
(Osant påstående eftersom fallen ska gå till civilrätt, där är bevisbördan annorlunda och till stor del kommer svaranden att tvingas bevisa sin oskuld)

- domstolen beslutar om såväl skuld som skadestånd
(Grattis, du fick ett rätt till slut)

Sverker sa...

Scaber Nestor:

- omfattningen är ett stort problem för dem som drabbas.

- går lagen igenom så är det väl just p g a att staten avsäger sig den delen, men att omfattningen är ett stort problem för dem som drabbas

- du kan redan nu utreda brott om du gör det på ett lagligt sätt

- du kan redan nu ta reda på vem som är ägare till en bil som t ex smiter från att ha kört in i din bil vid parkering. Vari ligger ligger det "fruktansvärt rättsosäkra" i denna mycket träffande jämförelse

- du kan redan nu varna och stämma någon som begått ett brott mot dig

- de misstänkta kan vara skyldiga eller oskyldiga - suck - att du hittar något fel i det? OK, i lagens mening är de oskyldiga tills dom fallit - skulle jag ha skrivit "De misstänkta kan BLI skyldiga eller oskyldiga" för att få nåd inför dina kritiska blickar? Fast - om organisationen och fildelaren kommer överens om ett skadestånd utanför domstol, har ju den misstänkte erkänt att han är skyldig utan att dom fallit. Fundera på det, du.

- om ett ärende går till domstol - där måste jag nog erkänna att jag inte riktigt vet hur bevisbördan ligger. Skall kolla det.

(Jag fortsätter med din räknelek: jag anser att jag fått ett fel men resten rätt :-)

ConnyT sa...

@sverker.
Du svarade inte På Rhodins huvudfråga. Inom vilka andra områden tycker du att polisen ska ta "hjälp" av privata företag? Eller är piratkopiering ett allvarligare brott för samhället än t.ex. snatteri, skadegörelse etc etc

Rhodin sa...

@Sverker

Jag visste det. Du lägger ner mängder med energi att "svara" på alla andra "frågor". Men den enkla raka frågan svarar du inte på.

Precis som jag förutsett.

Det blir nämligen så när man gör en grund samhällsanalys. Du brukar säkert även säga "Jag är inte för dödstraff, men ibland så....[valfritt brott]"

Gustav sa...

Upphovsrätten skapar dödviktsförluster i samhället. Alliansen vill avreglera apoteketsmonpopolet, varför inte "kreatörernas" monopol med?

Sverker sa...

ConnyT:

Diskussionen gäller väl fildelning?
Dessa brott är tillräckligt omfattande för att IPRED skall införas. Låt oss lämna snatteri utanför fildelningsdiskussionen, även om snatteri av vissa mjölkprodukter skulle kunna hänföras till fildelning.

Rhodin: nu är du gnällig. Låt oss diskutera fildelning och IPRED och det vi faktiskt skrivit. Jag har gjort en för den har typen av diskussion ovanligt utförligt resonemang på din uppmaning. Just nu är jag inte energisk nog för göra den djupa samhällsanalys du efterfrågar i ditt senaste inlägg. Den tar vi någon annan gång.

Själv kan du inte svara på min enkla, raka fråga om ifall du tycker att jag också är förblindad av det faktum att jag också är drabbad av illegal fildelning.

Nathaniel sa...

Sverker:
IPRED1 handlar förvisso om illegal fildelning, men det är inte där debatten ligger. Det vi motståndare är emot är inte att den inriktar sig mot illegal fildelning, utan att den inför en partisk och ekonomiskt vinstdriven privatpolis, vars enda syfte är att kräva människor på pengar. Att se till att dessa människor är oskyldiga har bara betydelse för att kravet ska kunna passera domstolen, i övrigt har inte skivbolagen och skivindustrin något att vinna på att vara rättvisa. Fildelandets vara eller icke vara är en egentligen helt separat diskussion, om än med vissa gemensamma punkter.

Vi motståndare är inte heller ute efter att du ska leverera en viss mängd tecken i form av svar, utan att du ska förklara varför du känner att vi måste införa detta lagförslag. Det är föreståndarna som har kommit med förslaget på förändring, och således är det föreståndarna som måste kunna rättfärdiga sitt förslag och förklara på vilket sätt det inte skulle vara ett rent rättsmässigt självmord.

Jag kan även svara på din sista fråga: nej, du är säkert inte förblindad, men jag är ganska säker på att du inte ser helheten. Det är inget fel med det, väldigt få personer gör det. Problemet är att du vill införa en lag som medför allvarliga konsekvenser för alla svenska medborgare, och då är det väl ändå knappast för mycket begärt att du allvarligt funderar på och överväger alla argument, både för och emot, och kommer till en rationell slutsats som inte enbart är grundad på dina egenupplevda, fildelningsorsakade misär.

Nathaniel sa...

"Att se till att dessa människor inte är oskyldiga har bara tillräcklig betydelse för att kravet ska kunna passera domstolen[...]" är hur meningen skulle se ut :)

Rhodin sa...

@Sverker

Som sagt. Du vågar/kan inte svara på min enkla fråga. Om det beror på intellektuellt tillkortakommande från din sida, eller ren lathet, det låter jag dig själv definera. Min i båda fallen kan det vara värt att fundera på om du vill upprätthålla denna diskussion. (hängde du med på mitt resonemang?)

Sverker sa...

Nathaniel: Heder åt dig som svarar åt Rhodin, när han bara gnäller och är otrevlig för att jag inte svarar på en fråga som jag inte tycker ingår i den här diskussionen. Ditt inlägg var utförligt och insiktsfullt på flera plan.

1. Vad är farligt med att någon får reda på någons IP-adress? Om någon, enskild eller organisation, letar efter en omfattande ekonomisk brottslighet, tycker jag inte att det är fel att domstolen gör det möjligt. Jag är själv inte orolig för ett sådant avslöjande, eftersom jag inte håller på och fildelar. Men jag förstår att de som fildelar är oroliga, liksom vissa andra som inte litar på "vinstdriven privatpolis, som enda syfte är att kräva människor på pengar".

Som du förstår kan jag inte se att IPRED medför allvarliga konsekvenser för alla svenska medborgare, vilket du påstår. Kanske du kan förklara varför, så att jag, som kanske inte ser helheten, förstår bättre?

2. Jag lever inte i misär pga fildelning, det har jag inte påstått. Men jag har en fot inne i den bransch som är drabbad. Vilken bransch är du i?

3. Har du något förslag på hur upphovsrätten skall skyddas på annat sätt än IPRED?

Nathaniel sa...

Sverker:

1) Vad är farligt med att du lämnar ut PIN-koden till ditt kontokort? Det är ju inte som om folk någonsin är oärliga och skulle sno åt sig pengar som egentligen är dina?
problemet med IPRED är att lagförslaget enbart innehåller risker, och inga som helst verkliga fördelar. Lagen finns, såvitt jag vet, redan i två länder (USA och Danmark), eventuellt även i Finland. Inte i något av dessa tre länder har den illegala fildelningen minskat alls. Om något så har den ökat. I USA har framförallt RIAA stämt alltifrån döda människor till spädbarn, till och med routrar och switchar! Vill vi verkligen överlåta polisrättigheter till en bransch som inte ens tar sig tiden att kontrollera ifall IP-adressen hör till en levande människa?!
I Danmark finns ett annat extremt exempel, där en ung människa tagit livet av sig som direkt följd av de kravbrev som skickats till honom. Vill vi verkligen ge polisrättigheter till en bransch som inte har något emot att bokstavligen mobba människor till döds?
Det är extrema exempel, men de är verkliga exempel. Det här är saker som verkligen har hänt när skivbranschen fått de rättigheter som staten nu vill ge bort. Nämn en enda gång någon dött som följd av illegal fildelning...

2) Jag jobbar i IT-branschen. Rent spontant antar jag då att du tänker att jag aldrig någonsin skulle kunna drabbas av piratkopiering, vilket är helt falskt. Även saker som hemsidedesign, skript- och programkod och flera andra saker inom IT-branschen skyddas under upphovsrätten. Rent personligt har jag en blog som även den är skyddad under upphovsrätt.

3) Först och främst, varför måste upphovsrätten ovillkorligen "skyddas"? Det är helt och hållet din ståndpunkt, inte min, och den är inte mer helig än någon annans åsikt. Personligen är jag på Piratpartiets sida, där vi vill förändra den ekonomiska upphovsrätten, dvs. antingen plocka bort den helt eller korta ner skyddstiden väsentligt, och behålla den ideella upphovsrätten precis som den ser ut idag. Utöver det vill vi göra icke vinstdriven privatkopiering laglig.
Eftersom jag är ett steg före dig vet jag redan att du tänker upprepa den enormt tjatiga frågan "men hur ska vi få betaaaaaalt då???". Precis som du, och alla andra, fått till svar hundra tusen gånger tidigare så är det upp till er. Biobranschen slår nya vinstrekord varje år, precis som musikbranschen. Enormt många fler nya artister inser varje år att sälja skivor är, och har alltid varit, det absolut sämsta sättet att tjäna pengar på. Istället kommer de på nya sätt att tjäna pengar, t.ex. att samarbeta med andra industrier, hitta på spännande nya blandningar av musik och annan kultur samt, såklart att spela live. Upphovsmännen då? Ja, eftersom skivindustrin är död, får de börja samarbeta med musikindustrin istället, och kräva sin rättmätiga del direkt av artisterna istället för genom tretton olika mellanhänder.
Och försök inte påstå att det inte går, för det finns massor av artister idag som inte har några som helst problem att överleva.

Kort sagt finns det två alternativ: fortsätt gnälla och fortsätt förlora pengar, eller använd den kreativitet som en upphovsman borde ha och hitta nya sätt att tjäna pengar.

Rhodin sa...

@Sverker och Mikael.

Sverker skriver, men svarar inte. Det centrala, och det hela argumentationen handlar om är om man ska förflytta den polisiära aktiviteten från polisen till multinationella företag. Detta är ni för. Då är den enkla frågan IGEN - vilka andra områden tycker du är lämpliga att privatisera? Frågan är relevant, för jag hoppas att ni inte tycker att privatisering i detta hänseende ska enbart gälla ert eget särintresse, utan gälla generellt?

Som jag skrev, jag förstår precis varför du och Mikael vägrar att svara. Detta var helt förväntat - precis som jag skrev. Ni kan inte svara - för ni har inte tänkt igenom frågan på ett djupare plan och vilken påverkan detta får på andra lobbygrupper som också säkert skulle vilja ha utökade möjligheter. Tyck du att jag är oförskämd när jag ställer enkla, raka och relevanta frågor på ett haltande resonemang. Jag kommer vidhålla att ni båda brister både i debatteknik och trovärdighet.

Sverker sa...

Rhodin:

Svar: inga.

Så nu är det upp till dig att svara på mina frågor.

Sverker sa...

Nathaniel: det är onekligen dråpligt att stämma ett spädbarn för fildelning. Men det är inte ovanligt att folk försöker skylla ifrån sig. Det händer t ex att barn äger bilar som körts för fort eller vårdslöst. Fast olagligheten görs förstås av någon som är så vuxen att denne når ner till gaspedalen.

Historien om självmord i Danmark: det låter hemskt, men är det sant? Jag har googlat lite och hittat en massa om detta i bloggar. Lyckligtvis tror jag att det är en vandringssägen. Råttan i pizzan, du vet? Om jag har fel, så mottager jag villigt uppgifter som håller för en källgranskning.

Jag har uppgifter om att fildelningen minskat i Danmark.

Nathaniel sa...

Sverker:
Uppgiften om att RIAA stämt nätverkshårdvara tycker jag då är ännu dråpligare, det visar på att skivindustrin inte ens brytt sig om att kontrollera ifall entiteten de stämt är mänsklig. Den har för fan inte ens ett namn att skriva på anmälan!

Sitter och äter frukost, så har inte tid att googla, men kommer jag ihåg det ska jag se om jag inte kan leta upp danmarks-historien åt dig.

Jag läste, så sent som igår, att fildelningen i Sverige har minskat. Jasså? Men då behöver vi ju inte drastiska, reaktionära nya lagar. Problemet har ju löst sig själv! :)

"Men han konstaterar också att fildelningen faktiskt har minskat i länder som Danmark och England som redan genomfört liknande lagar. Det tyder på att lagen ändå kan ha en avskräckande effekt.

- Men det är svårt att leda det i bevis eftersom fildelningen har minskat också i Sverige, säger Johansson."
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=855193&rss=1399

Jag ger dig Danmark, men Finland och USA kvarstår.

Nathaniel sa...

OK, jag hann visst ändå :)

"Självmordet hände 2001 när IFPI stämde två tonåringar som en del i en kampanj de kallade “Vi stämmer er ända in i helvetet”. Officiellt blev det aldrig kallat självmord, men 16-åringen hade ingen sjukdom och vänner har vittnat om att han led av en svår depression pga att han blev stämd för en summa så hög att han aldrig skulle kunna betala den. IFPI fick identiteten från nätoperatören, som lagen medger. Efter den incidenten organiserade antipiraterna om sig, och ändrade sin strategi."
http://opassande.se/index.php/2008/10/24/en-historik-over-de-danska-antipiratlagarna/

Sverker sa...

Skärpning, Nathaniel! Det är just det där stycket som valsar runt på så många bloggar likt en typisk vandringssägen. Tycker du att "opassande.se" håller som källa?

Nathaniel sa...

Om ni föreståndare kan envisas med att blanda in moral i lagstiftning, samt ljuga om motståndarnas åsikter om upphovsrätt i allmänhet, ja då tycker jag faktiskt att vi kan publicera nyheter i vars text det uttryckligen står att det inte finns någon originell källa. Dessutom kan inte du heller bevisa att det skulle vara en vandringssägen.

Skitsamma, jag kan ge dig den poängen också. Vi har fortfarande kvar maffian i USA (ja, RIAA har till och med blivit dragna inför rätta enligt anti-maffialagar, de såkallade RICO-lagarna), nyheterna idag om bristen på verkliga bevis i Danmark, den ökande fildelningen i Finlands trots "framgångsrika" nya lagar samt nyheten jag länkade tidigare där fildelningen i Sverige uppenbarligen redan håller på att sjunka.

Alltså, återigen, varför måste vi då införa en rättsosäker lag om dess huvudsakliga syfte går att uppnå även utan den?

Sverker sa...

Lagstiftningen innehåller mycket moralfrågor. Vad är rätt och vad är fel, vad får man göra och inte göra mot andra och mot samhället o s v.

Du säger " ... vi kan publicera nyheter i vars text det uttryckligen står att det inte finns någon originell källa". Det verkar som om du jämställer hörsägen med fakta bara för att någon annan har varit elak mot dig tidigare. Märker du inte att det påminner om bråk i sandlådan?

Nu påstår du att det inte finns någon källa för den där sorgliga historien. Då är det troligen lögn och förbannad dikt.

Tack för klargörandet.

Nathaniel sa...

Varsågod, kan du nu förklara varför vi behöver en lag som inte behövs, och varför den är rättssäker trots att det så gott som är bevisat att den kommer att missbrukas gång på gång på gång? Kan du förklara varför en viss grupp, generellt sett äldre, upphovsmän ska få gnälla sig till lag som garanterar dessa en inkomst utan villkor (förutsatt att de själv stämmer sina bolag för att få se röken av utpressningspengarna), medans nyare, generellt sett yngre, upphovsmän är emot samma lag? Varför är det de som redan har en större bit av marknaden som klagar? Det är väl rimligtvis de som har ett försprång på att utveckla nya metoder att tjäna pengar på, medan de nya, mindre artisterna måste slåss mot de fruktade "amatörerna" för att synas eller höras.

Nej, istället för att ta den stora debatten hänger du upp dig på småsaker. Piraterna försöker säkra framtiden, inte sig själva, en rätt till kultur och konst som inte måste köpas. Att överhuvudtaget sälja kultur för pengar är ett ganska nytt påfund, och absolut inte något som borde anses som självklart.

Låt mig säga såhär: försök förklara för de vars arbetsplatser lagts ner, eller vars jobb skurits bort, varför ni har rätt till ersättning utan att behöva utföra något egentligt arbete, medan de har tur om de ens får ut a-kassa tills de hittat ett nytt jobb. Förklara för dem varför ni upphöjda "upphovsmän" inte har något krav på er att söka nya jobb när ni inte längre är nöjda med ert gamla, eller när det inte betalar lika bra längre.

Om den yttersta frågan står mellan att "vi" ska leva under konstant övervakning och hot (vilket är vad som krävs för att få till det ni är ute efter) eller att "ni" slutar jobba fullständigt, ja då är det nog bara för er att börja söka nya jobb på direkten. Vår personliga integritet står faktiskt över "rätten" att få ta del av kultur som vissa inte vill dela med sig av.

Sverker sa...

"En rätt till kultur och konst som inte måste köpas".

Detta är ju grunden för fildelningen. Ni vill inte betala för det ni vill ha. Jag tror helt enkelt inte på era stora ord om integritet, rättssäkerhet och anpassning till ny teknik.

Ni är så vana att inte betala för kultur att ni knappt vet man hur man gör. Och nu kanske ni måste börja göra det. Stackars, stackars ...

Välkommen in i konsumtionssamhället.

Nathaniel sa...

"Ni är så vana att inte betala för kultur att ni knappt vet man hur man gör. Och nu kanske ni måste börja göra det. Stackars, stackars ..."
Men... Har vi inte konstaterat att precis detsamma gäller för upphovsmän som blivit beroende av upphovsrätten? Ni är så vana att inte behöva tänka, inte behöva förnya er, och nu när ni väl måste tänka om, ja då vet ni knappt hur man gör. Stackars, stackars...

Det är bevisat, genom statistik och utav vittnen, att de som vågar förnya sig, vågar tänka om, har allt att tjäna och inget att förlora. Det är bara de som vägrar, de som gjort sig beroende av ett monopol på kultur, de som förlitat sig på den inskränkning i äganderätten (VÅR äganderätt, inte er) som upphovsrätten faktiskt utgör, det är de som har allt att förlora och inget att vinna.

Din sista mening tycker jag är hysteriskt rolig när man sätter den i sammanhang med resten av dina kommentarer. Det är ju just konsumtionssamhället som utvecklats, förändrats. Det är ju NI som är utanför, inte vi, och det är för att ni inte insett det som vi fortfarande måste tjata om det här. När ni är mogna att inse att framtiden redan är här, ja, då är det JAG som kommer välkomna DIG in i konsumtionssamhället.

Tills dess, klä på dig varmt så du inte fryser i kylan.

Sverker sa...

Du menar alltså att:

- min upphovsrätt är en inskränkning i din äganderätt
- min skapelse är monopol
- din stöld är konsumtion
- att påvisa en lögn i dina argument är att fastna i småsaker
- ett IP-nummer är att likna vid en PIN-kod till ett kontokort
- att upphovsrättsorganisationer är att likna vid Hell´s Angels

Nathaniel sa...

Ja, upphovsrätt är absolut en inskränkning i min äganderätt. Om jag köper en CD-skiva så får jag inte kopiera den och sprida den till andra människor, men om jag köper en gräsklippare (upphovsrättsförespråkare tycks gilla gräsklippare :>) så kan jag bygga hur många likadana som helst, och ge dessa till hur många jag vill. Köper jag en CD-skiva idag godkänner jag omedvetet licensavtal bara genom att ha sönder plasten runtomkring, avtal som kraftigt begränsar vad jag enligt min äganderätt av den fysiska skivan har rätt att göra.

Nej, din skapelse är inte monopol, såvida du inte personligen skapat upphovsrätten. Upphovsrätten däremot, är ett tidsbegränsat monopol på de verk du skapat. Tills du dör, och 70 år framåt, har du monopol på allt framförande och ekonomiskt utnyttjande av t.ex. musikaliska verk. Om det inte är ett monopol, vad är det då?

Ja, min stöld är konsumtion. Konsumtion säger ingenting om HUR jag konsumerar, utan bara vad jag gör med det. Dock är det heller inte stöld, och om du tycker det så vill jag gärna se dig försöka anmäla mig för stöld. Du kommer inte vinna, eftersom jag inte stulit något. Däremot skulle jag begått upphovsrättsintrång. Det är simpel juridik.

Att påvisa något jag haft fel om, som jag själv medgett, och därefter ignorera alla de andra argument jag kommit med, är att hänga upp sig på småsaker. Jag är man nog att erkänna när jag har fel, är du det? Diskussionen är meningslös om vi bortser från de argument som faktiskt är aktuella.

Nej, en IP-adress är inte detsamma som en PIN-kod. Det var en liknelse, något du uppenbarligen inte förstått. Läs om inlägget igen.

Nej, det skrev jag inte heller, återigen är det något du medvetet missuppfattat för dramatisk effekt. Jag liknade skivbranschens (inte upphovsrättsorganisationers) metoder vid Hell's Angels metoder.

Så, nu har jag förklarat vad du har missuppfattat. Kan vi gå tillbaka till argumenten jag lagt fram nu när du förstår mig lite bättre?

Sverker sa...

CD-skivan du köpt äger du och får använda hur mycket du vill. Om någon tar den utan lov och inte lämnar tillbaka den, då kränker han din äganderätt och begår en stöld. Du får dessutom göra en säkerhetskopia av den. Jag tror att du även kan ge enstaka släktingar och vänner kopior. Men utöver det, nej. Varför skulle du göra det?

Upphovsrätten uppstår om jag skapat något som har ett konstnärligt värde med någon sorts originalitet. Om jag komponerar ett musikstycke så får vem som helst framföra det, artister kan tjäna pengar på det, hur mycket som helst och faktiskt hur länge som helst. Hur kan detta vara ett monopol?

Stöld eller upphovsrättsintrång? Här hakar du upp dig på ord. Jag föredrar att kalla det stöld eftersom det är en bra beskrivning och för att det är lättare att skriva. Men du får gärna kalla det konsumtion om du vill. Du får kalla svart för vitt, jag kan inte hindra dig.

Visst är det bra att medge när man har fel. Duktigt, duktigt!

Du skrev: Nej, en IP-adress är inte detsamma som en PIN-kod. Det var en liknelse, något du uppenbarligen inte förstått. Läs om inlägget igen.

Det var en mycket dålig liknelse. Jag skulle likna IP-numret med ett telefonnummer.

OK, jag läser om mitt inlägg. Så här skrev jag: ett IP-nummer är att likna vid en PIN-kod till ett kontokort

Jag ser tydligt att jag inte skrivit "detsamma". Du kastar sten i glashus ...

Upphovsrättsorganisationer och skivbranschen har samma intresse, så det har väl inte så stor betydelse att jag nämnde bara en av dem. Hur tätt de samarbetar vet jag inte. Men återigen gör du en liknelse med Hell´s Angels metoder, och det är alltså din uppfattning. Jag tycker att även denna liknelse är mycket dålig, men du kanske något om Hell´s Angels som inte jag vet?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv