onsdag 31 mars 2010

Avtalsrörelsen går framåt - skolan hotad

Strejkrisken minskar, men många avtal återstår. Men en del klaras av för var dag som går. Senast nu för handels.


Personligen är jag orolig över den linje som drivs av SKL och ett stort antal av landets kommunala skolchefer. Slående är att flertalet av dessa skolchefer inte har personlig erfarhet av att arbeta som lärare på mer än ett av grundskolans stadier och få av dem är ämneslärare och väldigt få språklärare.

Det som föreslås är ett dråpslag mot stora grupper av svenska lärare och därmed mot skolan.

Min inställning avseende skolan och den pågående diskussionen om lärares arbetstid och del av undervisning i den är att:
Bra lärare är skolans viktigaste resurs. Datorer och andra läromedel är självklart viktiga verktyg, men utan bra lärare blir resultaten dåliga. Särskilt elever med svårigheter behöver välutbildade speciallärare.

Lärarutbildningen måste göras om. Det ska vara en utbildning med hög kvalitet och hög status med positiva förväntningar och kvalitetskrav på studenterna. De bästa eleverna ska vilja välja lärarutbildningen. Vi vill också förbättra möjligheterna för redan utbildade lärare att fortbilda sig.

Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget. Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till det, t ex förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.

Därför är det ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola om den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till kvantitetshöjning och sänker kvaliteten.

Eftersom det är kvaliteten som måste höjas för att våra elever ska få bättre kunskaper ska lärarnas undervisningstid inte utökas, men kraven på deras elevers resultat ska lyftas.

Folkpartiet vill:

• Skärpa skollagen så att det står klart att endast behöriga lärare ska kunna fastanställas.
• Införa en lärarauktorisation för att höja läraryrkets status.
• Förbättra lärarutbildningen genom att öka specialiseringen och ämneskunskaperna.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv