söndag 28 mars 2010

Årsmöte för Svenska FN-förbundet i Skaraborg

Idag träffas FN-vännerna i Skaraborg för årsmöte här i Skövde.

Med dessa ord inleds FN-stadgan:
VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA
• att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,
• att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer
• att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,
• att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.

Bli medlem i Svenska FN-förbundet, lokalföreningar finns i flera Skaraborgskommuner.
Vår uppgift är att kritiskt granska FN:s verksamhet så att den blir bättre och sprida budskapet om att vi kan skapa en bättre värld för alla – och det måste ske gemensamt. Vi, de förenade nationernas folk säger: - Du är välkommen och du behövs!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv