söndag 28 mars 2010

Liberala Anna om skattesänkningen för pesnionärer

Liberala Anna skriver om den sänkta skatten för landets pensionärer.

Så här skrev jag för fyra år sedan om den parboendegaranti som nu lyfts fram av Folkpartiet i årets valrörelse:
Du och jag skall kunna åldras med värdighet och trygghet. När vi är äldre ska de vara möjligt att i så stor utsträckning som möjligt välja den boendeform som vi önskar själva. Det måste självklart vara så för de som är äldre redan idag!
Vi måste kunna välja mellan att bo kvar hemma med hemvård eller i annat boende som kan bedrivas i kommunal eller privat regi. Makar eller sammanboende skall inte behöva bo åtskilda bara för att den ena parten har ett större vårdbehov än den andra.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv